Intézményünk felkeresése, illetve a kutatási munka megkezdése előtt érdeklődjön a kutatni kívánt iratanyagról elérhetőségünk bármelyikén.

 

 

IV. Megyei törvényhatóságok, szabad királyi
és törvényhatósági jogú városok  

 

   

A.) Feudális kor

     
1001 Királyi biztosok iratai 1783-1845
  a.) Bajzáth György királyi biztos iratai 1840-1845
  b.) Ferenczi Antal királyi biztos iratai 1783-1784
  c.) Latinovics János királyi biztos iratai 1783-1784
  d.) A királyi komisszió iratai 1783-1792
1002 Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1688-1848
  a.) Tanácsülési jegyzőkönyvek (Protocolla Civitatis Albensis) 1689-1848
  1. Tisztázati példányok 1689-1848
  2. Fogalmazati példányok 1723-1845
  b.) Tanácsi és törvényszéki ügyviteli iratok (Acta politica et iuridica) 1689-1787
  c.)Tanácsi iratok (Acta politica) 1788-1848
  d.) Levelezőkönyvek (Libri correspondentiarum) 1724-1785
  e.) Népösszeírások 1688-1848
  f.) Népszámlálási iratok 1784-1789, 1820, 1828
  g.) Örökbevallási jegyzőkönyvek (Protocolla fassionum) 1824-1845
  h.) Végrendeletek (Testamenta) 1740-1848
  i.) Becsűkönyvek (Schatzungs Protocoll) és iratok 1750-1848 (1856)
  j.) Betáblázási jegyzőkönyvek (Protocolla intabulationum) és iratok 1714-1848
  k.) Himlőoltási iratok 1815-1832
  l.) Gyógyszerkönyvek és vények 1806-1848
  m.) Katonai ügyek iratai (Acta militaria) 1769-1834
  n.) Kolerabizottság iratai 1831
  o.) Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei 1810-1847
  p.) Szépítő Bizottság iratai 1840-1844
  r.) Országgyűlési iratok (Acta dietalia) 1715-1848
  s.) Zsidók letelepedésére vonatkozó iratok (Acta iudaica) 1742-1840

1003

Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai 1703-1848
  a.) Számadáskönyvek 1703-1848
  b.) Számadási naplók 1734-1848
  c.) Számadási mellékletek 1741-1848
  d.) Tizedösszeírások 1720-1845
  e.) Kórházi számadások 1769-1848
  f.) Bérleti iratok (Báránd-puszta) 1734-1842

1004

Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1726-1849
  a.) Dicalis összeírások 1726-1849
  b.) Adóbeszedési könyvek 1738-1849
  c.) Naplók (diariumok) 1793-1812
  d.) Számadások 1740-1794

1005

Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai 1734-1848
  a.) Árvahivatali számadások (Waisen Rechungen) 1734-1848
  b.) Árvahivatali iratok 1776-1845

1006

Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai 1698-1847
  a.) Telekkönyvek 1698-1834
  b.) II. József-kori földmérési iratok 1784-1789
  c.) Teleklevelek 1820-1844
  d.) Telekkönyvvezetői számadások 1755-1846

1007

Székesfehérvár város Vásári Bíróságának iratai 1768-1848
  a.) Jegyzőkönyvek (Protocollum nundinale) 1768-1848
  b.) Iratok 1778-1848

1008

Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai 1788-1848

1009

Nemzeti Iskolák helyi igazgatójának iratai 1810-1839

1010

Székesfehérvár város Törvényszékének iratai 1699-1848
  a.) Törvényszéki jegyzőkönyvek (Gericht Protocoll) 1728-1845
  1. Tisztázati példányok 1728-1844
  2. Töredékes jegyzőkönyvek és fogalmazványok 1728-1845
  b.) Polgári- és büntetőperek (Causae civiles et criminales) 1699-1787
  c.) Törvényszéki iratok (Acta iudicaria) 1788-1845
  d.) Vegyes törvényszéki iratok (Processus criminales et civiles) 1750-1848

1051

A Székesfehérváron állomásozó Gollner Gyalogezred iratai 1809-1846

1052

A Székesfehérváron állomásozó Ernst Gyalogezred iratai 1846-1848
     
     
     

B.) Kapitalista kor

     

1101

Székesfehérvár város ideiglenes cs. és kir. Biztosának iratai 1849

1102

Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyűlésének iratai 1848-1849
  a.) Jegyzőkönyvek  
  1. Tisztázati példányok  

 

2. Fogalmazati példányok  

 

b.) Iratok  

1103

Székesfehérvár város Községtanácsának iratai 1851-1860

 

a.) Választmányi ülések jegyzőkönyvei 1851-1860

 

b.) Választmányi iratok 1851-1859

1104

Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyűlésének iratai 1861

 

a.) Jegyzőkönyvek  

 

b.) Iratok (lásd: a tanácsi iratok között)  

1105

Székesfehérvár város Polgári Választmányának iratai 1864-1867

 

a.) Jegyzőkönyvek 1864-1867

 

b.) Iratok 1864

1106

Székesfehérvár város Városhatósági Közgyűlésének iratai 1867-1871

 

a.) Jegyzőkönyvek  

 

b.) Iratok  

1107

Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1849-1872

 

a.) Jegyzőkönyvek 1849-1872

 

b.) Iratok 1849-1872

 

c.) Népszámlálási iratok 1850, 1857, 1869

 

d.) Katonai iratok 1854-1871

 

e.) Végrendeletek 1849-1871

 

f.) Betáblázási jegyzőkönyvek 1849-1857

 

g.) Gyógyszerkönyvek 1849-1865

1108

Székesfehérvár város Bizottmányainak iratai 1849-1872

 

a.) Szervezési bizottmányi iratok 1866-1871

 

b.) Vegyes bizottmányok 1871
  c.) Katonaügyi bizottmány 1861-1870
  d.) Adóbizottmány 1868-1869
  e.) Jogügyi Szakosztály 1868-1869

 

f.) Ínségügyi Bizottmány 1866-1867

 

g.) Ipari- és Kereskedelemi Szakosztály 1868

 

h.) Pénzügyi Szakosztály 1868-1893

 

i.) Állandó Bizottmány 1866

 

j.) Közegészségügyi Szakosztály 1866-1871

 

k.) Csőszfogadási Bizottmány 1851-1872

 

l.) Nevelésügyi Szakosztály 1867-1870

 

m.) Bányabizottmány 1886

 

n.) Szőlőhegyi bizottmány 1870-1893

 

o.) Legelőre felügyelő bizottmány 1873-1875

 

p.) Kölcsönrendező Szakosztály 1848-1866

 

q.) Árvaügyi választmányi ülés jkv-ei 1852-1856

 

r.) Árvaügyi Szakosztály iratai 1866-1872

 

s.) Árvapénztárt vizsgáló bizottmány 1870-1871

 

Gazdasági Szakosztály 1849-1871

 

Kórházi Szakosztály 1849-1872

1109

Székesfehérvár város Árvabizottmányának iratai 1858-1861

1110

Székesfehérvár város Polgármesterének iratai 1850-1869

 

a.) Elnöki iratok 1850-1869

 

b.) Általános iratok 1859 után (l. tanácsi iratok között)

1111

Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai 1848-1872

 

a.) Számadáskönyvek  

 

b.) Vegyes számadások  

1112

Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1848-1872

 

a.) adófőkönyvek  

1113

Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai 1848-1872

 

a.) Iratok 1859-1871

 

b.) Számadások 1849-1858

 

c.) Számadási okmányok 1849-1867

1114

Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai 1850-1883

1115

Székesfehérvár város Számvevői Hivatalának iratai (Házipénztári főkönyvek és főnaplók) 1848-1872

1116

Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai 1868-1872

1117

Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai 1850-1872

 

a.) Iratok  

 

b.) Nyilvántartó könyvek  

1118

Székesfehérvár város Tiszti Főügyészének iratai 1866-1872

1119

Székesfehérvár város Törvényszékének iratai 1848-1850

 

a.) Jegyzőkönyvek  

 

b.) Büntető perek  

 

c.) Polgári perek  

1120

A Székesfehérvári városilag Kiküldött Bíróság iratai 1855-1860

1121

Székesfehérvár város Visszaállított Törvényszékének iratai 1861-1871

 

a.) Polgári perek 1861-1871
  b.) Büntető perek 1861-1871
  c.) Árvatörvényszéki iratok 1861-1871
  d.) Csődiratok 1861-1867
  e.) Elnöki iratok 1865-1871
  f.) Főbírói iratok 1861-1868

1122

Székesfehérvár város Sommás Bíróságának iratai 1861-1871

 

a.) Jegyzőkönyvek  

 

b.) Iratok  

1401

Székesfehérvár város Főispánjának iratai 1919- 1944

 

a.) Főispán-kormánybiztos iratai 1919

 

b.) Elnöki (bizalmas) iratok 1941-1943

 

c.) Általános iratok 1939-1943

 

d.) Országmozgósítási kormánybiztos iratai 1939-1944

1402

Székesfehérvár város Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872-1950

 

a.) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1872-1944

 

b.) Költségvetési Bizottság iratai 1873-1925

 

c.) Gazdasági Bizottság iratai 1920-1938

 

d.) Egészségügyi Bizottság iratai 1918-1920

 

e.) Reáliskolai Bizottság iratai 1874-1879

 

f.) Temetőrendező Szakosztály iratai 1924-1925

 

g.) Esküdtképes férfiak névjegyzéke 1899-1922

 

h.) Pénzügyi Szakosztály iratai 1872-1874

 

i.) Cselédügyrendező Szakosztály iratai 1901

 

j.) Szegényügyi Bizottság iratai 1901-1912

 

k.) Segítő Bizottság iratai 1930

 

l.) Kisgyűlési jegyzőkönyvek 1930-1950

1403

Székesfehérvár város Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1872-1950

1404

Székesfehérvár város Igazoló Választmányának iratai 1931-1946

1405

Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1872-1929

 

a.) Tanácsülési jegyzőkönyvek 1872-1929

 

b.) Tanácsi iratok 1872-1929

 

c.) Katonai iratok 1872-1929

 

d.) Végrendeletek 1872-1890

 

e.) A testnevelési tv. végrehajtására kiküldött tisztviselő iratai 1925-1929

 

f.) Kihágási iratok 1902-1908

1406

Székesfehérvár város Polgármesteri Hivatalának iratai 1892-1950

 

a.) Elnöki iratok 1909-1944

 

b.) Általános iratok 1929-1949 (1929-ig lásd: tanácsi iratokkal együtt)

 

c.) Építési iratok 1892-1944

 

d.) Kihágási iratok 1911-1948

 

e.) Rendészeti iratok (Elsőfokú közig. hatóság) 1920-1949
  f.) Községi bírósági iratok 1935-1949
  g.) Katonai ügyosztály iratai 1930-1949
  h.) Közélelmezési ügyosztály iratai 1915-1918-1944
  i.) Ínségakció iratai 1924-1931
  j.) Hadigondozási iratok 1945-49

1407

Székesfehérvár város Tiszti Főügyészének iratai 1872-1944

1408

Székesfehérvár város Árvaszékének iratai 1872-1949

1409

Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1872-1941 1949 (1950)

1410

Székesfehérvár város Számvevői Hivatalának iratai 1874-1950

1411

Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai 1894-1950

1412

Székesfehérvár város Rendőrkapitányának iratai 1872-1919

1413

Székesfehérvár város Lakásügyi Hivatalának iratai 1918-1920 1945-48

1414

Székesfehérvár város Szegényügyi Hivatalának iratai 1932-1942

1415

Székesfehérvár város népmozgalmi Nyilvántartójának iratai 1939-1945

1416

Székesfehérvár város Idegenforgalmi Bizottságának iratai 1932-1942

1417

Székesfehérvár város Közigazgatási Bizottságának iratai 1876-1949

 

a.) Általános iratok 1949

 

b.) Gazdasági albizottság iratai 1945-49

1418

Székesfehérvár város Levéltárának iratai (1820) 1872-1950

1419

Székesfehérvár város szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye 1851-1944

1420

Alapítványi iratok gyűjteménye 1853-1943

1421

Városi szerződések gyűjteménye 1850-1942

1422

Székesfehérvár thj. Város Első Közös Konyha Titkárságának iratai 1907-1908

1423

Székesfehérvár Város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 1824-1895

1424

Székesfehérvár Város Testnevelési Felügyelőjének iratai 1917-1939

1425

dr. Zavaros Aladár polgármester és Varga Elemér műszaki tanácsos fegyelmi ügye iratainak gyűjteménye 1920-1930

1426

Székesfehérvár Város Közműveinek iratai 1921-1950

 

a.) Jegyzőkönyvek  

 

b.) Iratok  

1427

Székesfehérvár Város Kamarási Hivatalának iratai 1872-1896

1428

Székesfehérvár Város Tisztiorvosának iratai 1895-1936

1429

A Székesfehérvári Elemi Iskolák Felügyelő-igazgatójának iratai 1890-1936

1430

A Székesfehérvári Elemi Iskolák Tantestületének iratai 1869-1899

1431

Városi fenntartású iskolák Iskolaszékének iratai 1872-1926

1432

A székesfehérvári Országos ipari-, termény – és állatkiállítás szervezőbizottságának iratai 1878-1880

1433

Székesfehérvár Város Városgazda iratai 1901-1933

1434

Székesfehérvár Város I. fokú Iparhatóságának iratai 1885-1950 (1968)

1436

Székesfehérvár Város Tiszti főorvosi Hivatalának iratai 1933-1940

1437

Székesfehérvár Város Törvényhatósági Bizottságának Közgyűlési Jegyzőkönyvei 1945-1950

1444

Székesfehérvár Város Szociális Felügyelőjének iratai 1945-1947

1445

Székesfehérvár városi alkalmazottak nyilvántartásának levéltári gyűjteménye (1941) 1945-1948

1446

Székesfehérvár város Néphivatalának iratai 1948-1949
     

VI. Közigazgatás területi szervei

     

Földművelésügyi szakszervek

     

271

Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal iratai 1900-1940
     

VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI

1876-1949 (1954)

 

1

A Székesfehérvári Törvényszék iratai (Sárkeresztes tagosítási pere) 1938-1949 (1953)

2

A Székesfehérvári Királyi Törvényszék, mint Cégbíróság iratai 1876-1949 (1954)

3

Székesfehérvári Népbíróság iratai 1945-1947
     
   

VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK

(1818) 1868-1999

 

 

   
   

Középfokú tanintézetek iratai

 
     

51

Székesfehérvári Ybl Miklós Gimnáziumának iratai (1855) 1878-1950

52

Székesfehérvári Kereskedelmi Középiskola iratai 1868-1948 (1950)

53

Székesfehérvári Szent Margit Leánygimnázium, később Teleki Blanka Gimnázium iratai 1910-1948

54

Szent István Középfokú Mezőgazdasági Tanintézet iratai 1938-1991

a.) M. Kir. Állami Szent István Gazdasági Tanintézet, majd M. Állami Mezőgazdasági Középiskola 1938-1949

b) A székesfehérvári állami mezőgazdasági középiskola (majd szakgimnázium) iratai 1949-1950

c.) Mezőgazdasági Technikum majd Vántus Károly Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
(majd Szent Isván Mg. SZKI) iratai
1950-1991

56

Székesfehérvár T. H. J. Város Felsőbb Leányiskolájának iratai 1910-1920

57

Székesfehérvári Gépipari Középiskola (utóbb Széchenyi István) iratai 1941-1948

58

Székesfehérvár T. H. J. Város Ybl Miklós Gimnázium Dolgozók Iskolájának iratai 1946-1950

59

Székesfehérvári Dolgozók Gépészeti Középiskolájának iratai 1947-1948

60

Dolgozók Általános Gépészeti Technikumának iratai 1951

61

320. számú Árpád Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet iratai
(bicskei kirendeltség (1954-61), enyingi, sárbogárdi is)
1950-1990

62

Gép- és Gyorsíró Iskola iratai 1950-1975

63

Dolgozók Közgazdasági Középiskolájának iratai 1951-1952

64

Hunyadi Mátyás Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola iratai 1964-1982

65

Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet iratai 1962-2000

66

Teleki Blanka Gimnázium (előbb Szent Margit Gimnázium) iratai 1949-1986

Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola iratai 1958-1960, 1963-64

Székesfehérvári Állami Vasvári Pál Tanítőképző iratai 1948-1957

Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet Római Kath. Tanítóképző Intézet iratai 1930-1947
     

Alapfokú iskolák iratai

     

101

Szent József (Belvárosi) Fiú elemi népiskola iratai 1818-1869

102

Tóvárosi községi elemi népiskola iratai 1879-1938

103

Öreg utcai (Felsővárosi) községi elemi népiskola iratai 1902-1932

104

Ezredéves községi elemi népiskola iratai 1902-1948

105

Zámoly utcai (Szent Imre) községi elemi népiskola iratai 1902-1922

106

Deák Ferenc utcai községi elemi népiskola iratai 1906-1944

107

IV. sz. (Maroshegyi) Állami Általános Iskola iratai 1934-(1946) 1948

108

Szent István községi elemi népiskola iratai 1938-1948

109

I. sz. Állami Általános Iskola iratai 1943-1948

110

Szőlőhegyi községi elemi népiskola iratai 1944-1948 (1950)

111

Selyem utcai községi elemi népiskola iratai 1945-1948

112

II. sz. Állami Általános Iskola iratai 1945-1948

113

Szárazréti községi elemi népiskola iratai 1945-1948 (1950)

114

III. sz. (Marx téri) Általános Iskola iratai 1946-1948

115

Ezredéves Általános Iskola irata 1948-1962

116

Marx-téri Általános Iskola iratai 1948-1951

117

Dolgozók Marx-téri Általános Iskolájának iratai 1948-1950

118

Marx-téri Általános Iskola Gyógypedagógiai Iskolájának iratai 1948-1951

119

Szőlőhegyi Általános Iskola iratai 1948-1955

120

Béke téri Általános Iskola iratai 1948-1949

121

Szárazréti, majd Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagiskolájának iratai 1948-1980

122

Dolgozók Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának iratai 1959-1962

123

Székesfehérvári Ybl Miklós Általános Iskola és Szakiskola iratai 1964-1999

124

Vörösmarty (Ligetsor) Általános Iskola iratai 1979-1989

125

Bajcsy-Zsilinszky-téri Általános Iskola iratai 1948-1955

126

Székesfehérvári Dolgozók Általános Iskolájának iratai 1953-1989

127

Petőfi Sándor Általános Iskola iratai 1952-1999

128

Bartók Béla téri Álatlános Iskola iratai 1948-1958

129

Május 1 Téri Általános Iskola iratai 1949-1996

130

Szent István Állami Általános Iskola iratai 1948-1949

131

A Fiú Polgári Iskola iratai 1920-1949

132

Dolgozók Polgári Iskolájának iratai 1946-1949

133

Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 1980-2002

134

Polgári Leányiskola 1905-1919
     

Alapfokú szakiskolák

 

3001

Kereskedő Tanonciskola iratai 1899-1948 (1950)

3002

Alsó fokú Iparostanonc Iskola iratai 1888-1948

3003

Mezőgazdasági Népiskola iratai 1938

3004

Városi Zeneiskola iratai 1901-1931

3005

Egészségügyi Szakiskola 1964-1973
     

Egyéb iskolák

601

Önálló Gazdasági Népiskola iratai 1928-1940

602

Gazda- és Gazda-asszonyképző Iskola iratai 1948
     

Kollégiumok

651

Radnóti Miklós Középiskolai Kollégium iratai 1955-1996
     
     

Gyermek- és ifjúság védelmi intézetek  

3601

Székesfehérvári Horvát István úti Óvoda iratai 1964-1999

3602

Kisteleki utcai Óvoda iratai 1965-2001
     
 

 Kulturális intézmények

701

Székesfehérvári Színház iratai (1898) 1958-1993

702

Székesfehérvár M. J. V. Levéltárának, utóbb Városi Levéltár és Kutatóintézet iratai 1992-2014
     

Egészségügyi és szociális intézetek

801

Városi Ispita iratai 1766-1833

802

Elaggott polgárok intézete 1833-1922

803

Székesfehérvár város polgári kórházának iratai 1833-1892
     
 

 Egyéb közfeladatot ellátó intézmény

901

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzatának Városgondnoksága iratai 1961-1996
     
     

IX. TESTÜLETEK

201

Székesfehérvári városi elemi iskolák Tanítótestületének iratai 1869-1899

202

Székesfehérvári iskolák Iskolaszékének iratai 1872-1921

203

Székesfehérvári városi elemi iskolák felügyelő igazgatójának iratai 1890-1936

204

Székesfehérvár város Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának iratai 1983-1997

451

Székesfehérvári Kereskedelmi Társulat iratai 1712-1904 (1937-1949)
     
     

X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok  

1

A Magyar Dolgozók Pártja Székesfehérvári Bizottsága iratai 1948-1949

2

A Hazafias Népfront 13. (Székesfehérvár) Kerületi Bizottságának iratai 1971-1985

3

Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének iratai  

51

A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség iratai 1965-1998

101

A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság iratai 1986-1992

201

Fénysugár Fejér Megyei Mentálhigiénés Betegek Egyesületének iratai 1998-2009

2001

A Palotavárosi (Jóbarát) Asztaltársaság iratai 1948-1949

2002

Székesfehérvári Városszépítő és -Védő Egyesület iratai 1983-2007
     
     

XI. GAZDASÁGI SZERVEK

1

Felmayer István és Fiai Rt. iratai 1929-1930
     
     

XIII. CSALÁDOK IRATAI  

     

1

A Say család iratai 1877-1936

2

A Györe család iratai 1901-1989

3

A Mórocz család iratai 1860-1950

4

A Csihás család iratai 1919-1995

5

A Karl család iratai 1930-1988

6

A Cser-Palkovics család iratai 1915

7

A Tallián család iratai 1845-1953

8

A Győrffy család iratai 1715-1929

9

A Viniczay család iratai 1912-2000

10

Az Ármos család iratai 1949-1986

11

A Montskó család iratai 1792-1947

12

Südi család iratai 1920-2012

13

Szabó Ferenc és családja iratai 1927-1989
     
     

XIV. SZEMÉLYEK IRATAI  

1

Nagy Sándor földműves gazda feljegyzései 1912-1934

2

Dani Lukács városi és megyetörténeti írásai 1975-1985

3

Ferenczi György ezredes székesfehérvári hadtestparancsnok iratai 1988-1991

4

Fürész Gyula iratai 1943-1996

5

Jenei Károly levéltáros iratai 1952-1962

6

Nagy Ferenc (volt miniszterelnök) levelei 1977-1978

7

Párniczky Józsefné levéltáros iratai 1973-1978

8

Kecskés Sándor iratai 1991-1996

9

Remetey Tibor városrendező mérnök iratai 1963-1995

10

Tímár Sándor a polgári védelem parancsnokának iratai 1958-1988

11

Áron-Nagy Lajos festőművész hagyatéka 1955-1986

12

Dr. Kállay István egyetemi tanár hagyatéka 1966-1991

13

Bartos László iratai 1942-1961

14

Mohai Ferenc pékmester iratai 1906-1943

15

Zalka István építészmérnök iratai  

16

Zsoldos Ferenc iratai 1940 - 1974, 19831986

17

Nyirjesi Margit tanító iratai 1946-1949

18

Varga Ferenc szobrászművész újságkivágásai 1906-1993

19

Lauschmann Gyula iratai 1916-1918

20

Szekeres Miklósné iratai  

21

Dr. Szarka Géza irathagyatéka 1934-1976 (1998)

23

Dr. Cseplák György iratainak gyűjteménye 1910-1912

24

Moenich Károly városi főlevéltáros irathagyatéka 1872-1919

25

Kerkay Andorné országgyűlési képviselő iratai 1992-2002

26

Timár Sándorné személyzeti főmunkatárs után maradt iratok 1964-1993

27

Forster Pál iratai 1989-2006

28

dr. Bögi Károly jogtanácsos irathagyatéka  

29

Surányi István neveléstörténész iratai  

30

Georgiowitz György iratai 1822-1826

31

Forray Antalné iratai 1936, 1942, 1962-2008

32

Horváth Júlia történész iratai  

33

Schul(t)z István építész irathagyatéka 1937-2009

33

Nagy Lajos főmolnár iratai 1930-1976

34

M. Tóth István festőművész irathagyatéka 1907-2007
     
     

XV. GYŰJTEMÉNYEK

1

Térképgyűjtemény  

11

Tervtár 1896-2006

a.) Székesfehérvár M. J. V. Főépítészi Irodájának tervtári anyaga  

b.) Beruházási Iroda tervtári anyaga 1985-2006

21

Pecsétgyűjtemény  

22

Plakátok gyűjteménye  

23

Iskolai értesítők, évkönyvek gyűjteménye 1853-2002

24

Pedagógiai gyűjtemény 1900-1989, 1900-1973

25

Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Alapítvány által támogatott politikatörténeti gyűjtemény 1950-1960

26

Székesfehérvár városközpont rendezési tervének feltáró lapjai 1826-1950

27

Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyvei 1990-2001

28

Aprónyomtatvány gyűjtemény  

29

Képeslapgyűjtemény  

31

Mikrofilmgyűjtemény 1688-1919

32

Fényképgyűjtemény 1938-1996

33

A területi önkormányzatok igazgatására vonatkozó iratok másolata 1944-1950

41

Hanglemezgyűjtemény  

42

Kézirattár 1993-2011

61

A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet története c. kötet számára gyűjtött iratmásolatok 1703-2006

62

Archontológiai Gyűjtemény 1701-1945

63

Iratmásolat-gyűjtemény a pécsi Szent Mór Kollégium irataiból 1928-1944
     
     

XVI. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IRATAI

1

A székesfehérvári Munkás-, Katona- és Földművestanács Intéző Bizottságának iratai 1919

2

Székesfehérvár város Lakásügyi Bizottságának iratai 1919

3

Közellátási Népbiztosság iratai 1919
     
     

XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK  

1

Székesfehérvár Város Ideiglenes Bizottságának (21-es Bizottság) iratai 1945. III. 22 - IV. 21.

2

Székesfehérvár thj. város Nemzeti Bizottságának iratai 1945-1949

1201

A Központi Népi Ellenőrzés Székesfehérvár Városi Bizottságának iratai 1969-1971
     
     

XXIII. SZÉKESFEHÉRVÁR JÁRÁSI JOGÚ VÁROS TANÁCSA LEVÉLTÁRA

(1950) 1950-1989 (1990)   

1

Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Igazgatási Osztály 1982-1983

2

Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Személyzeti Osztály 1982-1983

3

Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Pénzügyi-Terv Osztály 1982-1983

4

Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály 1982-1983

5

Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Művelődési Osztály 1982-1983

6

Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Műszaki Osztály 1982-1983

7

Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Pénzügyi Osztály 1957-1971

8

Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Egészségügyi Osztály 1980-1981

501

Székesfehérvár Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950-1990

502

Székesfehérvár Város Tanácsa V. B. iratai. V. B. jegyzőkönyvek 1950-1990

503

Székesfehérvár Városi Tanács V. B. elnökének bizalmas iratai 1953-1979

504

Székesfehérvár Városi Tanács V. B. elnökének iratai 1950-1990

505

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. elnökhelyettesének iratai 1959-1978 1986-1991

506

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Pénzügyi Osztályának iratai 1952-1993

507

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Igazgatási Osztályának iratai 1950-1990
  a. Általános iratok  
  b. Gyámügyi iratok  
  c. Anyakönyvi iratok  
  d. Hagyatéki iratok  
  e. Lakásügyek  
  f. Lakónyilvántartó könyvek  
  g. Gyűjtőszámos iratok  

508

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai 1950-1951

509

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ipari utóbb Ipari és Műszaki Osztályának iratai 1951-1990

510

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Mezőgazdasági Osztály iratai 1951-1979

511

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Oktatási, Népművelési utóbb Művelődési Osztályának iratai (1949) 1951- 1990 (1996)

512

Székesfehérvár város Tanács V.B. Titkárság iratai 1950-1974

513

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Szervezési utóbb Szervezési és Jogi Osztály iratai 1971-1990

514

Székesfehérvár város Tanács V.B. Kommunális Osztályának iratai 1952-1953 (1954)

515

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Egészségügyi Osztályának iratai 1950-1990

516

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Terv és Statisztikai Osztályának iratai (1950) 1952-1957

517

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Kereskedelmi utóbb Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai 1960-1979

518

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Építési-, Közlekedési és Vízügyi Osztályának iratai 1950-1976

519

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Városgazdálkodási Osztályának iratai 1955

520

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Munkaügyi Osztályának iratai 1972 (1964-1967)

521

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Tervosztályának iratai 1968-1979

522

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ügyfélszolgálatának iratai 1979-1990

523

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály iratai 1980-1990

524

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Családvédelmi és Egészségügyi Osztály iratai 1989-90

525

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ellátási és Árhatósági Osztály iratai 1984-1990
  a. Iparengedélyek  

526

Székesfehérvár város Tanács V.B. Munkaügyi Döntőbizottságának iratai 1974-1989

527

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Terv- és Munkaügyi Osztály iratai 1980-1990, 1976-1990

528

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Lakás és Helyiséggazdálkodási Osztály iratai 1979-1990

529

Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Testnevelési és Sportfelügyelőség iratai 1964-1990

530

Székesfehérvár Városi Tanács V. B. személyi anyagainak gyűjteménye  

531

Székesfehérvár Városi V.B. Gazdasági és Műszaki feladatokat Ellátó Szervezet iratai 1974- 1990
     
     

XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI  

51

Székesfehérvár M. J. V. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság iratai 1999-2000

201

Székesfehérvári Járásbíróság, mint Telekkönyvi Hatóság iratai 1960-1972

202

Székesfehérvári Járási – Városi Földhivatal iratai 1972-1978
     
     

XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI  

21

Fejér Megyei Bíróság iratai 1958-1987

22

Székesfehérvári Járásbíróság iratai (1944) (1945) 1950-1960

23

Az Enyingi Járásbíróság iratai (1948) 1950-1962

24

A Móri Járásbíróság iratai (1945) 1950-1960

25

Sárbogárdi Járásbíróság iratai (1933) 1951

151

A Székesfehérvári Állami Közjegyző iratai 1957-1962

152

Az Enyingi Közjegyző iratai (Rác Lajos) (1945) 1950-1952

251

Az 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség iratai 1981-1991
     
     

XXIX. VÁLLALATOK IRATAI  

1

Sagittarius KFT. tervtára 1976-1984

651

Fejér Megyei Moziüzemi Vállalat iratai 1962-1993

652

Városi utóbb Fehérvár Televízió iratai 1985-1999

653

Székesfehérvári Fűtőerőmű KFT. és jogelődjei iratai 1921-2012
     
     

XXX. SZÖVETKEZETEK  

801

A Barátság Garázsfenntartó Szövetkezet iratai 1971-1996
     
     
 

 XXXIII. LEVÉLTÁRI KEZELÉSRE UTALT IRATOK

     

1

A Székesfehérvári Anyakönyvi Kerület iratai 1815-1989

a. Névadókönyvek 1960-1989

2

Népszavazások, önkormányzati és országgyűlési választások jegyzőkönyvei 1994-2010

3

Egészség- és Nyugdíjbiztosítási önkormányzati választások jegyzőkönyvei 1993

4

Megyei Jogú Városok Szövetségének iratai 1992-1996

5

Székesfehérvár MJV Önkormányzata által alapított Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Alapítvány Kuratóriumának iratai 1993-2010

6

Székesfehérvári Primavera Kórus iratai 1975 - 2003
     
     

XXXV. MSZMP archívumok  

1

A Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári városi Bizottságának iratai 1970-1988
     
 

XXXVII. Megyei Jogú Város

1

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Közgyűlésének iratai 1990-2014

2

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Oktatási és Kulturális Osztály utóbb Oktatási és Közművelődési Iroda iratai 1991-1994
  b.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Irodájának Sportirodája 1996

3

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Titkárság iratai 1991-1995

4

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Igazgatási Osztály iratai 1991-1995

 

a.) Általános iratok 1991-1995

 

b.) Központi iktató segédkönyveinek gépi listája 1993-1995

 

b.) Lakás-, és Helyiséggazdálkodási csoport 1991-1994

5

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Családvédelmi (Szociálpolitikai) és Egészségügyi Osztály iratai 1991-1994

6

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Gyámügyi Osztály utóbb Iroda iratai 1991-1996

7

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Műszaki (utóbb Városfejlesztési) Osztály iratai 1991-1994

8

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vagyonkezelő és Beruházási Osztály iratai 1991-1994

 

a) közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációk 1982–2010

9

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Közgyűlési iroda iratai (1990) 1991-1995

10

Székesfehérvár M. J. V. Alpolgármesteri Titkárságának iratai (1989) 1990-1996

11

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Közgazdasági Osztály iratai 1991-1994

12

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vállalkozásokat Segítő Iroda iratai 1991-1994

13

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Városfejlesztési Iroda iratai 1995

14

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Szociális és Családvédelmi Iroda iratai 1995-1997

15

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Egyéni Vállalkozási és Mezőgazdasági Iroda iratai 1995-1996

16

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Tulajdon- és Vagyonkezelő és Beruházási Iroda iratai 1995

17

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vagyongazdálkodási Iroda iratai 1995

18

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Lakás- és Helyiséggazdálkodási Iroda iratai 1995

19

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Terv- és Munkaügyi Osztály iratai 1990-1995

20

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda iratai (1984-1990)-2007

21

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Általános Igazgatósága 1996-1997

22

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adminisztrációs Igazgatósága 1996-1997

23

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Menedzsment Iroda iratai 1996-1997

24

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete iratai (előtte: Székesfehérvár Városi (1970,1973-1976,1985-1987)

25

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Igazgatóság 1996-1997

26

Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság 1996-1997

27

Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építésigazgatási Iroda 1997

28

Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Igazgatóság 1997

29

Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Igazgatóság 1997
     

Székesfehérvár Topotéka

szekesfehervar.topoteka.hu

Megjelent

Székesfehérvár története az Árpád-korban