mono1

Kiadó: Városi Levéltár és Kutatóintézet

Szerző: Zsoldos Attila–Thoroczkay Gábor–Kiss Gergely
Székesfehérvár, 2016
 
Megvásárolható:

Kartonált kiadás: 6000 Ft

Kemény táblás: 7500 Ft

 

  

 Előszó:


A várostörténet első monografikus igényű összefoglalója Károly János prépost, címzetes püspök nevéhez kötődik. Fejér megye története című műve, amit eredetileg három kötetre tervezett, utóbb öt kötetre bővült, 1896 és 1904 között látott napvilágot. E művének második kötete tartalmazza Székesfehérvár első történeti összefoglalóját. A dualizmus korában a várostörténetírás másik jelentős művelője, Lauschmann Gyula számos írása mellett 1913-ra befejezte Székesfehérvár története című több kötetes kéziratát. Lauschmann munkájának kiadását az 1920-as években megkezdték, de csak a nyomdai előkészítés fázisáig jutottak. Ezt követően kiadása hosszú időre végképp lekerült a napirendről. Az utóbb több példányban legépelt kéziratot azonban évtizedeken keresztül használták a várostörténet kutatói.

Székesfehérvár múltjának feltárása fontos feladata intézményünknek. E szellemben jelentette meg a városi levéltár nem sokkal újjáalakulását követően Lauschmann Gyula Székesfehérvár története című munkáját. A négy kötetes mű 1993 és 1996 között jelent meg, s a következő évben új, javított kiadás is készült. A nagy érdeklődést tapasztalva felmerült egy új, korszerű várostörténeti összefoglaló munka előkészítésének szükségessége. A 2000-es évek elején indult el az a közös gondolkodás és munka, amelynek célja egy új, korszerű, XXI. századi kutatási módszereken és új kutatási eredményeken alapuló, tudományos, összefoglaló mű megírása volt a konferenciakötetek, tanulmányok és forrásközlések mellett.

Jelen monográfia egy új, Székesfehérvár történetét összefoglaló sorozat első kötete, mely az ország egyik központjának, az Árpád-kori Alba Civitasnak történetét tárja elénk. E gazdagon illusztrált kötet remélhetőleg nem csupán a szakmai közösség és a történelem iránt érdeklődők, de a Fehérvárhoz kötődők érdeklődését is elnyeri. A kiadvány elkészülte az Árpád-ház programhoz kapcsolódik. A következő kötet – Székesfehérvár a késő középkorban –, amely a város történetét az oszmán-török elfoglalásig mutatja be, szintén e program részeként valósul meg.

 

 

Székesfehérvár Topotéka

szekesfehervar.topoteka.hu

Megjelent

Székesfehérvár története az Árpád-korban