Magony smallSzerző: Magony Imre

Kiadó: MA Kiadó – Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára

Székesfehérvár, 1998


Megvásárolható: 1500 Ft

 

 

 

A nemzetőrséget 1848-ban eredetileg karhatalmi feladatok ellátására szervezték meg.

Fontos szerepet játszott abban, hogy az 1848. április 11-én szentesített törvények végrehajtása, a polgári berendezkedés megteremtése jelentősebb incidensek nélkül mehetett végbe.
A szabadságharc kibontakozásával a nemzetőrség új feladatokat is ellátott, együtt harcolt a honvédséggel, és számottevő szerepet töltött be annak harci sikereiben. Megszervezése, felfegyverzése és kiképzése nem kevés feladatot rótt a törvényhatóságra.
A kötet a forradalom és szabadságharc 100. évfordulóján kíván emlékezni Székesfehérvár nemzetőreire. Bemutatja a városi nemzetőrség szervezését, működését, s feltárja, hogy mely eseményekben vettek részt a város polgáraiból szerveződött nemzetőri alakulatok.
A tanulmányt levéltári dokumentumok egészítik ki, melyek újabb adatokkal gazdagítják ismereteinket. A forráspublikáció többek közt a fehérvári nemzetőrök csaknem teljes névsorút is tartalmazza.

Székesfehérvár Topotéka

szekesfehervar.topoteka.hu

Megjelent

Székesfehérvár története az Árpád-korban