2017. augusztus 6.:

Egy elfeledett „Fehérvári”
Janny Gyula
(1842–1916)

 

Janny

 

Nagyapját, a Székesfehérváron élő Janny János iparost 1817és 1849 között az egyházi zenekar klarinétosaként és trombitásaként ismerte a közösség.

Apja, Janny József 1814. III. 7-én született. A ciszterci gimnázium elvégzését követően magántanítóként működött, majd a belvárosi leányiskola segédtanítója lett. 1837-től „oskolamester”, egyben a székesegyház karnagya. Ezt a munkakörét tartotta legfőbb feladatának, 1883-ban Liszt Ferenc tetszését nyilvánította a Janny vezette zenekar és kórus oratóriumát meghallgatván. 1872-ben a székesfehérvári elemi iskolák élére választották meg, 1876-tól az újonnan felállított polgári leányiskola igazgatója. 1837. XI. 6-án kötött házasságot Pilhoffer Annával. 12 gyermekük született, de a felnőttkort csak hat fiú és egy lány érte meg.

2017. augusztus 4.:

Jubál Károly
(1817. VIII. 4. – 1853. III. 3.)

 

Jubál Károly

 

Jubál (Juhbál) Károly (1817. aug. 4. Székesfehérvár – 1853. márc. 3. Pest).

Székesfehérvárott szerezte meg az érettségit a ciszterciták vezetésével működő királyi főgimnáziumban, 1833-ban. A hatosztályos gimnázium elvégzése után a városháza alkalmazásában állt, műszaki munkák elvégzését bízták rá – „becsületbeli íróházi járulnok” volt. 1840-től 1844-ig a bécsi műegyetemen tanult, ahol mérnöki oklevelet szerzett. Már bécsi évei alatt kapcsolatba került Kossuth Lajossal, ekkor küldte el A vallások egyesüléséről a nevelés dolgában című dolgozatát a Pesti Hírlapnak. 1846-ig a bécsi politechnikum (Politechnisches Institut) asszisztense, majd Pesten a József Ipartanodában az építészet és a leíró mértan tanáraként helyezkedett el. 1846 októberében elkészítette A Josef-Ipartanodák rajztanárának tanítása modoráróli rövid nyilatkozatát, ezt a korai – ha nem az első – módszertani levelet. Ebben szakmai ismereteinek birtokában és kiváló nevelői tehetségének megfelelően elemezte az ún. előkészítő év és a további tanévek műszakirajz-oktatásának "kezelési" és "kiviteli" módszereit, a mindenkori fokozatosság elvét hangsúlyozva ki.

2017. június 7.:

Haáder (Hadhalmi) Pál
(1797–1867)

 

Haáder (Hadhalmi) Pál

 

Székesfehérvár egyik legismertebb polgármestere Haáder Pál volt, aki más meghatározó várospolitikusokhoz képest is hosszabb ideig töltött be jelentős politikai szerepet. Hozzá hasonló befolyásos politikai pályát – az 1848 előtti feudális politikai berendezkedés időszakában – csupán Hollner Lipót futott be. Hollner többször töltötte be a főbírói és a polgármesteri tisztséget. 1790-től egy rövid, négyéves megszakítástól eltekintve 1819-ig viselte a két tisztség valamelyikét.

Székesfehérvár Topotéka

szekesfehervar.topoteka.hu

Megjelent

Székesfehérvár története az Árpád-korban