Székesfehérvár települési értéktára

19/2015. (1.16.) számú közgyűlési határozat Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének határozata a települési értéktár létrehozásáról

Szám: 19/2015.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. január 16-i ülésén megtárgyalta az alábbi napirendet, melynek alapján meghozta határozatát:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 19/2015.(1.16.) számú határozata:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a települési értéktár létrehozására vonatkozó javaslatot.

1.
A Közgyűlés – a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 3. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – Székesfehérvár települési értékeinek azonosításával, a települési értéktár létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei önkormányzat részére történő megküldésével a Városi Levéltár és Kutatóintézetet (8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.) bízza meg.

2.
A Közgyűlés Székesfehérvár települési értéktárába az alábbi értékeket javasolja felvenni:

Agrár- és élelmiszergazdaság:
     – Vörösmarty csemege

Egészség és életmód:
     – Csitáry-víz (kút)

Épített környezet:
     – Millenniumi emlékmű

     – Aranybulla emlékmű
     – Városháza Bory-vár

Ipari és műszaki megoldások:
     – Jézus Szíve templom

     – Prohászka templom

Kulturális örökség:
     – Nemzeti Emlékhely (Székesfehérvári Romkert)

     – Országalma
     – Szent Sebestyén napi búcsú
     – Felsőváros
     – az 1988-as és 2013-as Szent István emlékév eseményei
     – az időkapszula elhelyezése

Természeti környezet:
     – Bánya-tó
     – Sós-tó és a tanösvény

Turizmus és vendéglátás:
     – Székesfehérvári Királyi Napok


3.
Az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság által a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt, HUNG-2014 C kódjelü pályázati felhívásra maximum 1.500 eFt támogatási összeg erejéig a helyi települési értéktár létrehozásának elősegítése céljából.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 2. pontban foglalt nemzeti értékek Székesfehérvár települési értéktárába történő felvételéhez szükséges javaslatnak a Városi Levéltár és Kutatóintézethez történő benyújtására a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a 3. pontban foglalt pályázat benyújtására.

A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy a Humán Szolgáltatási Igazgatóság, valamint a Városi Levéltár és Kutatóintézet bevonásával a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős:Dr. Cser-Palkovics András – polgármester 
Dr. Bóka Viktor – jegyző
Móricz Zsuzsanna – Humán Szolgáltatási igazgató
Dr. Csurgai-Horváth József – Városi Levéltár és Kutatóintézet – igazgatóHatáridő: értelem szerint

Kmf.

Dr. Cser-Palkovics AndrásDr. Bóka Viktor 
 polgármester   jegyző