Székesfehérvár települési értéktára

Bánya-tó

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Bánya-tó”

települési értéktárba történő felvételére

Bánya-tó

  Készítette:
Poklosi Péter

Székesfehérvár, 2015. augusztus 14.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
    Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

    Név: Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

    Levelezési cím: 8000, Székesfehérvár, Városház tér 2.
    Telefonszám: 06-20-972-7090
    E-mail cím: –

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Bánya-tó

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

 agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
 X természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Székesfehérvár, Öreghegy (Donát u.)

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

X települési tájegységi megyei  külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Székesfehérvár legmagasabb pontjának tőszomszédságában, 187 m tengerszint feletti magas-ságban található az öreghegyi Bánya-tó. E magaslat a Velencei-hegység legnyugatibb nyúlványa. Sárga színű gránit köve, melyet a szőlőhegyen több helyen is bányásztak a XVIII. századtól építkezésekhez és utak, járdák készítéséhez hasznosították.

A város egyik legrégebbi gránit kőbányájában egy váratlan vízbetörés 1917-ben hozta létre a bányatavat. A magas sziklafalak között működő bányát egyetlen éjszaka alatt árasztotta el a víz. A tó fenekén még ma is megtalálhatók a bányászok munkaeszközei, csilléi. A tó keleti sarka a legmélyebb, a víz itt eléri a 6–8 méteres mélységet is, vize hideg, utánpótlása ingadozó.

A látványos, gránit alkotta sziklaparttal és növényzettel körülvett tó a kirándulók által kedvelt hellyé vált, nyaranként sokan fürödtek is benne. Az 1920-as években vendéglő épült a parton, halakat telepítettek a vízbe, sőt, csónakot is lehetett bérelni. Azonban számos haláleset történt: sokan a magas szikláról ugrottak a vízbe, némelyek pedig öngyilkosságuk helyszínéül válasz-tották a tavat. Ezért betiltották a fürdést.

Az egyik sziklán az öreghegyen élő szobrászművész, Bory Jenő A kelő napsugár című szobrának reprodukciója található. Székesfehérvár Helyi Építési Szabályzata (HÉSz) és Szabályozási Terve (SzT) értelmében a Bánya-tó a helyi védelemre tervezett természeti területek közé tartozik.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Székesfehérvár sajátos természeti értéke a Bánya tó, amely az ún. Templomháti dűlőben keletkezett, s táji és tájképi értéket képvisel.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

 Forrás: Városi Levéltár és Kutatóintézet
 Forrás: Városi Levéltár és Kutatóintézet
 Fotó: Simon Erika
 Fotó: Simon Erika
 Fotó: Simon Erika
 Fotó: Simon Erika
 Fotó: Simon Erika
 Fotó: Simon Erika
 Fotó: Simon Erika
 Fotó: Simon Erika

 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:


A helyi értéktárba történő felvételt a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület támogatja, a mellékelt SzVVE/18/2015. sz. levél alapján.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Alulírott Csurgai Horváth József igazgató, hozzájárulok a Városi Levéltár és Kutatóintézet őrzizetében lévő, a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott képeslapoknak a Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Csurgai Horváth József
igazgató
Városi Levéltár és Kutatóintézet

Alulírott Simon Erika, hozzájárulok a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott fotóim Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Simon Erika
fotós