Székesfehérvár települési értéktára

Bory-vár

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Bory-vár”

települési értéktárba történő felvételére

Bory-vár

  Készítette:
Poklosi Péter

Székesfehérvár, 2015. augusztus 14. I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
    Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

    Név: Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

    Levelezési cím: 8000, Székesfehérvár, Városház tér 2.
    Telefonszám: 06-20-972-7090
    E-mail cím: –

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Bory-vár

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmódX épített környezet
  ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Székesfehérvár, Máriavölgy 54.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

 X  települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Bory Jenő szobrász, építész (1879–1959) 1912-ben vásárolt az Öreghegyen, a Mária-völgyben szőlőt és présházat, ahol 1923-tól 1959-ig saját tervei szerint és részben saját kezével építette fel lakóhelyként is szolgáló várát. A historizáló épületegyüttest a felesége, Komócsin Ilona iránti rajongás ihlette; lakás, műterem és több kiállítóhely található az épületben.

A dombon álló főépülethez több karú lépcső vezet, amelyet két, árkádos folyosóval lezárt terasz szakít meg. Az épület hátsó frontján két, várkapuval összekötött kerek bástya magasodik, a jobb oldalon négyzetes, kettős gúlasisakos torony félkörívű bővítményekkel és egy árkádos várudvar, felső részén szoborgalériával található.

A vár jellegzetessége, hogy vasbetonból készültek az ajtó- és ablaktokok, oszlopok, kupolák, korlátok és lépcsők, illetve a kerti díszkutak, medencék, szobrok és domborművek a legkülönbözőbb méretben. Bory Jenő szobrai és festményei mellett felesége és mások, a művészházaspár kortársainak művei láthatók az épület számos pontján. A százoszlopos udvar árkádja alatt látható gipszszobrok eredeti – bronzba öntött vagy márványba faragott – változatai az ország különböző településein ma is megtalálhatóak.

Bory Jenő életének utolsó másfél évtizede a várban telt. Folyamatosan dolgozott az épületen, javítgatta a háborús sebeket, fogadta a látogatókat. A Bory-vár a nagyközönség előtt 1934-ben nyitotta meg kapuit és Komócsin Ilona 1974-ben bekövetkezett halála után is nyitott maradt az érdeklődők számára. Az örökösök ma is fogadják a látogatókat, helyet biztosítanak különféle kulturális rendezvénynek.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Bory Jenő, a neves szobrász és építész, egyetemi tanár Székesfehérvár szülötte. Alkotásai az ország számos pontján megtalálhatóak. A historizáló vár kedvelt kirándulóhely, a város egyik érdekessége.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Ágoston Béla: Bory Jenő és a székesfehérvári Bory-vár, Székesfehérvár, é. n. [1982.]
Kovács Péter: A Bory-vár, In: Rubicon, 2013/6. szám
Magony Imre: Bory-vár; Székesfehérvár, 2010.

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://bory-var.hu/

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

A helyi értéktárba történő felvételt a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület támogatja, a mellékelt SzVVE/18/2015. sz. levél alapján.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Alulírott Csurgai Horváth József igazgató, hozzájárulok a Városi Levéltár és Kutatóintézet őrizetében lévő, a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott képeslapnak a Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Csurgai Horváth József
igazgató
Városi Levéltár és Kutatóintézet

Alulírott Simon Erika, hozzájárulok a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott fotóim Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Simon Erika
fotós