„Jelszavakkal nem lehet országot építeni!”

Fejér megye alispánjának és Székesfehérvár város polgármesterének éves jelentései 1945–1950

Kiadó: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára – Fejér Megyei Levéltár
Szerk.: Csurgai Horváth József – Erdős Ferenc
Székesfehérvár, 2012
A kötet megjelenését a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.
Megvásárolható: 2000 Ft

„…Megkísérlem röviden, de félreérthetetlenül felvázolni az egy évvel ezelőtt az országunkban megindult demokratizálódási folyamatnak jelenlegi helyzetét Egy évvel ezelőtt elméletileg szabaddá lett a nép, és lehetőséget kapott arra, hogy a sorsának irányítása lehessen. Az új vezetői… a felelősségtudatnak hatalmas gesztusaival bizonyították, hogy felül tudnak emelkedni minden kicsinyes pártérdeken, és nem tévesztik szem elől a népnek, nemzetnek egyetemes érdek ét… A pártoktól, azok vezetőitől, a közös nagy célunk érdekében azt kérem, hogy legalább a nagy kérdésekben egyezzünk meg, és szűnjön meg az acsarkodás, a féltékenység, de főként az erőszak, mert jegyezzék meg jól: a magyar nép megérett önmaga kormányzására és az lesz majd a legnagyobb pártja, amely ma a legtöbb áldozatot hozza a törvényes rend biztosítása és a jobb élet kialakítása érdekében. A nép tudja azt, hogy jelszavakkal nem lehet országot építeni, ígéretekből nem lesz demokrácia. Tettek, cselekedetek kellenek ehhez, elsősorban még nagyon sok becsületes, áldozatos munka…!”

Részlet Vócsa Ferenc törvényhatósági bizottsági tag beszédéből.
1946. június 3.

Megosztás:

Ezeket látta már?