Könyvtár

A könyvtár használata

A könyvtárat látogatói jeggyel rendelkező kutatóink használhatják az intézmény nyitva tartási ideje alatt (hétfő-csütörtök 8.00–15.30). Állománya helyben használható. A kikért könyveket a kutatóterem melletti könyvtári raktártérből a kérést követően azonnal rendelkezésre tudjuk bocsájtani. Egy kutató által egyszerre 5 kötet könyv kérhető ki a kutatóterembe.

A könyvtár állománya

Intézményünk szakkönyvtára mintegy 10.000 kiadványt őriz. Az állományban megtalálhatók a legfontosabb általános és szaklexikonok, idegen nyelvi és szakszótárak. Kiemelten gyűjtjük más levéltárak kiadványait, valamint ezzel összefüggésben az illető megyére vonatkozó nem levéltári kiadású történeti tárgyú szakirodalmat is. Más magyarországi levéltárak anyagáról készült fondjegyzékek és egyéb segédletek is rendelkezésre állnak.
Külön gyűjtjük a levéltártan, valamint az egyéb történeti segédtudományi tárgyú kiadványokat is. Utóbbiak közül a genealógiai, és heraldikai tárgyú kötetek a családtörténetet kutatók számára különösen érdekesek lehetnek. Számos statisztikai tárgyú kiadvány is segíti a kutatókat (KSH-kiadványok). A fentiek mellett elsősorban a magyar történeti tárgyú köteteket gyűjtjük, de az egyetemes történelem, valamint más tudományok egy-egy összefoglaló jellegű áttekintő munkája is megtalálható az állományban. Közigazgatástörténeti és jogtörténeti könyvek, a magyar törvénytár és a rendeletek tára kötetei, valamint a hatályos jogszabályok gyűjteménye is fellehető. Kiemelt fontosságúak a Székesfehérvárra, valamint a Fejér megyére vonatkozó kiadványok. Gyűjtjük a székesfehérvári vonatkozású (szerző, kiadás) szépirodalmi műveket is.
A könyvtár gyűjti a történeti tárgyú CD-ROMokat, illetve DVD-ROMokat is. Ezek elsősorban más levéltárak állományáról készült digitális kiadványok, térképgyűjtemények, fotók, egyéb adatbázisok, valamint lexikonok. Ezek kutatótermi használata egyelőre nem megoldott.
Könyvtárunk több történeti szakfolyóiratot, valamint egyéb társadalomtudományi periodikát őriz. Ezek kutatási módja megegyezik a könyvekével. A folyóiratokból egyszerre kikérhető mennyiség megegyezik az iratokra vonatkozó előírásokkal. (Egyszerre max 4 kérőlap; 1 kérőlap/1 doboz ill.10 kötet.)
A könyvtár gyűjti a helyi sajtótermékeket is. Az állomány elsősorban a Fejér Megyei Hírlap, valamint elődje a Fejér Megyei Néplapot illetően teljes. A Fehérvári Polgár évfolyamai is fellelhetők gyűjteményünkben, valamint egyes községi önkormányzati lapok példányai.
A könyvtár állományáról nem készítünk fénymásolatokat.