2018. augusztus 2.

Mancz János

(1818–1896)

A Veszprém megyei Bakonynánán született 200 évvel ezelőtt, 1818. augusztus 2-án. Gróf Waldstein János uradalmi tiszttartójaként, kasznárként kereste kenyerét. Nyugalomba vonulását követően, 1873-ban költözött Székesfehérvárra, a Malom u. 2. szám alatti csinos kis házat vette meg. Itt élt minden feltűnést kerülve.

Óriási meglepetést keltett az 1896. október 4-én bekövetkezett halála másnapján kibontott végrendelete, melyben jótékony célokra nem kevesebb, mint 48 600 forintot rendelt kifizetni. Intézkedéseivel leginkább a közoktatás ügyét pártfogolta – kisebb-nagyobb összegekkel gondoskodott különböző tanintézetekről (s az adományok évi kamataiból a jól tanuló, ámde szegény sorsú tanulók kaphattak jutalmat az évzárókon). Ezen felül 2–2000 forintot adományozott a városi aggpolgárok és a városi árvaház számára.

A tűzoltótestületről 1000 forint erejéig emlékezett meg. A Fejér Megyei Tanítótestület javára az Országos Tanító Árvaházban létesítendő Mancz János Alapítványra 4000 forintot hagyott. Legjelentősebb tette azonban egy városi óvoda felállítására tett alapítványa volt, 30 000 forintot különített el e célra vagyonából. Kikötése egy volt mindössze, hogy a tanítók és a városi szolgák gyermekeiről ingyen gondoskodjanak a műintézet falai között.

Végrendeletét e szavakkal zárta: „Végezetül kifejezést adok azon szívből fakadt jó kívánatomnak, hogy az alapítványom folytán létrejövendő kisdedóvodában a nemes erkölcsök oly csírái fogamzzanak meg az ártatlan kisdedek lelkeiben, hogy ezek ős királyi városunknak és drága hazánknak egykor nemesen érző és üdvösen cselekvő, derék polgáraivá nevekedjenek.”

A megboldogult hűlt tetemeit október 6-án földelték el, utolsó útjára az elemi iskolai tanítók, a városi hatóság, valamint a főgimnázium és főreáliskola tanári kara és ifjúsága kísérte el.

A kisdedóvó 10 évvel később fel is épült, 1906. november 1-jén adták át az épületet. A Rákóczi út 28. szám alatt lévő intézmény felvette az adományozó nevét (Mancz János Alapítványi Kisdedóvoda) és mai napig őrzi emlékét (Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvodája). Az épület átadásának 100. évfordulójára külön kis táblácskát helyeztek el az óvoda falán, az emléktábla alatt, melynek felirata egy idézet a XVIII. század első felében élt, moralizáló francia márki tollából:

„A nagy gondolatok a szívből fakadnak”

/Vauvenargues/.

Végh Ákos László

Megosztás:

Ezeket látta már?