Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa – 2012. évi konferencia

2012. október 4–6-án levéltárunk rendezésében kerül sor a „Megyei és Városi Levéltárak Vezetőinek Tanácsa” konferenciára.

A konferencia a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

Az 1994-ben alapított Megyei és Városi Levéltárak Tanácsa Magyarország meghatározó levéltáros szakmai szervezete, amely tagsága révén teljes körűen képviseli az úgynevezett területi általános levéltárakat és települési önkormányzatok által fenntartott levéltárakat ez évben Székesfehérváron tartotta éves közgyűlését és konferenciáját.

A Tanács alapításától kezdődően minden évben évi rendes közgyűléséhez kapcsolódóan több napos szakmai konferenciát szervez a levéltárügy aktuális kérdéseinek bemutatására, megvitatására. A konferenciákon a tagság képviselőin kívül részt vesznek meghívottként az ágazati irányítás képviselői, a Magyar Országos Levéltár vezetője, a levéltári vezető szakfelügyelő, valamint a hazai levéltáros szervezetek vezetői (Magyar Levéltárosok Egyesülete, Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete, Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség, Fiatal Levéltárosok Egyesülete). A konferencia tehát, egyben lehetőséget biztosít a levéltáros szakma képviselőinek informális, s szükség esetén formális egyeztetéseinek lebonyolítására is. Külön hangsúlyoznunk kell, hogy a Tanács rendezvénye, ahogy a tagság maga sem, nem Budapest központú. A konferenciának minden évben más vidéki levéltár ad otthont, ezzel is elősegítve egymás megismerését.

2012. évi konferenciánk kiemelt jelentőségű, hiszen a magyar levéltáros szakma alapvető változások előtt áll az idei évben, s ez a rendezvény lesz az első alkalom, amelyen a szakma képviselői értékelhetik a megindult változások szakmai hatásait, véleményt formálhatnak a megteendő lépések szükségességéről, irányairól. Az elmúlt év szakmapolitikai kérdésfelvetései – levéltárügy szerepe a kultúrában és a közigazgatásban –, a korábban a megyei önkormányzatok által fenntartott intézményhálózat állami fenntartásba vétele élénk érdeklődést és komoly vitákat váltott ki a szakma képviselőiből. A másfél éves időszak lezárásaként született kormányzati döntés, amely szerint az általános levéltárak egy szervezetbe, a Magyar Nemzeti Levéltárba kerülnek integrálásra alapvetően új és ebben a formában Európában is példa nélkül álló próbálkozást jelent. Mindez magával hozza, hogy idei konferenciánkat a levéltári rendszer átalakításának szenteljük.

A plenáris ülés előadója volt L. Simon László kultúráért felelős államtitkár, aki a levéltárügy átalakulásának folyamatát és az átalakulási folyamat további feladatait vázolta. Előadásában kitért a „rokonterületek” átalakításának kérdésére, valamint a közgyűjteményi terület finanszírozási kérdésköreit is tárgyalta.

A konferencia egyik szekciója A Magyar Nemzeti Levéltár megalakulásának szakmai és gazdasági kérdései című kerekasztal beszélgetés volt, melynek előadói voltak: Mikó Zsuzsanna (főigazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára), Lőrincz Ágnes (gazdasági igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára), Hetényi Tiborné (gazdaság vezető, Magyar Nemzeti Levéltár Vas Megyei Levéltára), Gyimesi Endre miniszteri biztos, Hermann István (igazgató, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára), Kenyeres István (főigazgató-helyettes, Budapest Főváros Levéltára). A szekció a volt területi levéltárak rendszere előtt álló átalakulási kérdéseket vitatta meg szakmai szempontból, de hangsúlyosan szerepelt az új intézmény pénzügyi és gazdasági helyzetéről folytatott vita, a gazdálkodást elősegítő szervezeti kérdések, az új struktúrák kialakításának kérdései, különös tekintettel a gazdálkodásban bekövetkezett változásokra.

A konferencia másik szekciója az átalakított kollégiumstruktúrával működő Nemzeti Kulturális Alap pályázataival kapcsolatos tapasztalatcserét szolgálta, illetve az ágazati minisztérium részéről Gorjánác Radojka osztályvezető szakmapolitikai tájékoztatást adott. A konferencia harmadik szekciója a gazdasági szekció volt, amely az aktuális számviteli változások mellett, a volt megyei levéltárak gazdasági működéséről, valamint a NKA Közgyűjteményi Kollégiuma elektronikus pályázati eljárásának tapasztalatait is összegezte.

A konferencia, mint a fentiekből is kitűnik, az új Nemzeti Levéltár előtt álló kérdésekkel foglalkozott, különös tekintettel az intézményi átalakulásra, s az előtte álló feladatokra.

Megosztás:

Ezeket olvasta már?