Székesfehérvár települési értéktára

Mesterségek Háza

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Székesfehérvár, Skanzen – Mesterségek Háza, Rác utca 20.”

települési értéktárba történő felvételére

Székesfehérvár, Skanzen – Mesterségek Háza,
Rác utca 20.

  Készítette:
Juhász Zsófia

Székesfehérvár, 2019. március 18.

I. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Fejér Megyei Művelődési Központ telephelye – Mesterségek Háza, 8000 Székesfehérvár, Rác utca 20.

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

   agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód  épített környezet
  ipari és műszaki megoldások X  kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Palotavárosi Skanzen, Mesterségek Háza, 8000 Székesfehérvár, Rác utca 20.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

 X  települési tájegységi megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Palotaváros két középkori külvárosból, a Szigetből és a Rácvárosból alakult ki. Története folyamán középkori eredetű utcaneveit megőrizte. Ilyen a Jancsár, Sütő, Halász, Rác, Tobak, Szömörce, Csapó utca neve.

A Palotaváros északi részét képező Rácváros főutcája a Rác utca volt, amelyben a XVI. század második fele óta összpontosult mindaz, ami a szerb (rác) nemzetiség itteni történetéhez kapcsolható: a templom, a szerb iskola, a földművesek, iparosok és kereskedők házai.

A szerb ortodox templom értékes műemlék, amelynek külseje szerénységével, egyszerűségével, kis méretével tűnik ki a város többi templomához képest. Barokk stílusú, egyhajós, egytornyú építmény. Keresztelő Szent János születése emlékének szentelték. A templom belső restaurálása során, az 1970-es években figyelemre méltó falképek bukkantak elő a sok gyertya égetésétől lerakódott évszázados korom alól: angyalok, próféták, szentek kara övezi a Jézus és Keresztelő Szent János életéből vett jeleneteket, evangéliumi történeteket.

A Skanzen utca és az utcában található XVI. századi görög-katolikus templomot – a sikeres helyreállítást követően – az Európa Tanács Műemlékvédelmi Bizottsága Európa Nostra ezüst díjjal tüntette ki.

„A Skanzen utca hangulata a régi Székesfehérvárt idézi. Palotavárosrészből sajnos ez az egy eredeti utca maradt fenn, a többi épület helyén ma tízemeletes panelházak állnak. Ami megmaradt a városrész jellegéből, az az utcanevek, és e zegzugos kacskaringós utcák, sikátorok nevei azt sugallják az érdeklődők számára, hogy ez a terület régen az iparosok városrésze volt. Itt dolgoztak az iparosok és itt működött a kékfestőüzem, a kalaposok, a pékek és a bőrgyár. Csupa-csupa ipartörténeti emlék született az évek hosszú során, ami mára már emlékké vált. Az épületünk közvetlenül a panelházak tövében található, ez a Rác utca utolsó épülete. A ház homlokzata helyi védettségű műemlék jellegű épület.”

(Dr. Fülöp Gyula: Fejér Megye 2000. Várfal Galéria és Kiadó. 16–20 p.)

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Fejér Megyei Művelődési Központ – Művészetek Háza által fenntartott Rác utca 20. száma alatti házat 1988-ban Zalka István felújítási terve alapján állították helyre. A megszépült városrész legrégibb épületei közé tartozik a Mesterségek Háza, ugyanakkor ez a legkisebb alapterületű is. Két helyisége van: egy 23 négyzetméteres nagyobb helyiség és egy kisebb, 12 négyzetméteres, ez utóbbi konyhának berendezve. Az épülethez tartozik egy kisebb raktár és két mellékhelyiség is. Az épület különlegességét a kert adja: ez az orgonákkal, bodzabokrokkal, és diófákkal körbevett zöld terület igazi romantikus környezet a panelházak között. A ház tetőszerkezete több mint száz éves, csapolása faszeges. A szakemberek véleménye szerint nagyon stabil gerendázatú, építészeti szempontból értékes ritkaság.


A ház kertjében két fontos „tárgy” is található.

  • A fehérvári öreghegy egyik pincéjének bontásából megmentett fából készült szőlőprését itt helyezték el, amikor az utca, egyben az épület rehabilitációja elkészült az 1980-as évek végén.
  • Ugyancsak az udvarban elhelyezett vastuskó, fehérvári céhes hagyományok előtt tiszteleg. A céhes hagyományok, a legényvándorlás egyik ránk maradt tárgyi emléke a székesfehérvári vastuskó, ennek egy eredeti példányát a Szent István Király Múzeum néprajzi gyűjteménye őrzi. A hagyomány szerint a vastuskóba a Székesfehérváron inaskodó, vagy a várost érintő, vándorló mesterlegények egy-egy emlékszöget vertek. A régi legenda szerint még Petőfi Sándor is vert egy pénzérmét a vastuskóba, annak jeléül, hogy itt járt. Ezt a régen elfeledett hagyományt élesztették újra a ház jelenlegi működtetői. 2011. május 20-án, emléket állítva a „tisztes iparnak”, hogy a kézművesek, a továbbképzésekre jelentkezők, a kézműves rendezvényeken résztvevők, előadók emlékszöget üthessenek a vastuskóba.

A ház, az épület ad otthont különböző régi népi kézműves foglalkozásoknak. Olyan szakmai központ jött létre, ahol kézműves szakemberek a „népi” kultúra értékeit tovább örökíthetik és bemutathatják az érdeklődőknek, valamint a jövő nemzedékének.

Az épület fenntartásának célja: kézműves mesterségek megismertetése, bemutatása a láto-gatóknak, gyerekeknek, fiataloknak. A folyamatos és minden évben meghirdetett program-sorozatokban szerepelnek kiállítások, kézműves tanfolyamok és kézműves bemutatók, továbbképzések és nyári táborok is.

Folyamatosan itt dolgozó kézműves műhelyek:

  • Fehérvári szövőkör
  • Bőrtárgy készítő műhely

Céljaink között szerepel a megyénkben élő nemzetiségek hagyományainak bemutatása, a tárgyalkotás egyéni formavilágától kezdve egészen a mindennapi élet hétköznapi forgásáig, felelevenítve kisebb ünnepeket. Ennek szellemében rendeztünk már görög, rác, roma és sváb nemzetiségi napokat, ahol a fiataloknak bemutattuk az adott nemzetiség sajátos szokásait, kézműves formavilágát, ételeit.

Egyik legnagyobb programsorozatunk a kézműves bemutató foglalkozások, ahol iskolás csoportok ismerkedhetnek meg a népi kézműves fogásokkal, alapanyagokkal, eszközökkel.

A foglalkozások témája főleg a jeles napokhoz köthető ünnepi szokások, és megyénk táji jellegzetes kézműves hagyományainak bemutatása.

Az épület több fontos kézműves programnak, rendezvénynek, szakmai tanácskozásnak adott otthont az utóbbi évtizedben.

A teljesség igénye nélkül néhány kiemelt példa:

  –  Országos Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat szövés és nemez kategóriájának találkozója és kiállítása

  –  Közép-dunántúli kézműves szakkörök szakmai találkozója

  –  Dunántúli gyöngyös szakmai nap

  –  Fejér megyei hímző szakmai nap

  –  Fejér megyei fafaragó szakmai nap

  –  Országos Tojás Konferencia

  –  Tűzzel-vassal Fesztivál zsűrizésének helyszíne

  –  Országos hatókörű felnőtt bútorfestő tábor

  –  Négy mesterség fortélyai – felnőtt tábor

  –  Fehérvári csipke hét – alkotó napjai

  –  Fejér megye értékei vándorkiállítás záró helyszíne

  –  Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák Országos Hétvégéje

  –  Nemezművészeti és szövő napok

  –  Nagypénteki tojásfestés

  –  Húsvét hétfői tojásgurító verseny

  –  Advent a Rác utcában

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

http://ahazak.hu/index.php/hu/programok/287-mestersegekhazaszekesfehervar

Mesterségek Háza

http://www.szekesfehervar.hu/news/details/id/42264

Nagypénteki hímestojás-festés a Mesterségek Házában

http://www.szekesfehervar.hu/news/details/id/43740

A Kézművesek Háza és a Mesterségek Háza is várja vendégeit

http://www.szekesfehervar.hu/news/details/id/10450

Önkénteseket várnak a Mesterségek Háza tavaszi nagytakarításához

http://www.szekesfehervar.hu/news/details/id/10447

Tavaszi nagytakarítás a Mesterségek Házában

http://www.teleelettel.hu/event/details/2031/negy_mesterseg_fortelyai

Négy mesterség fortélyai

Mesterségek Háza – húsvéti készülődés

http://butorfestes.network.hu/blog/butorfestes-hirei/mestersegek-haza

IV. Országos Bútorfestő Hét


8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

http://www.fejermmk.hu/site.cgi?/a/cikk/id/mester_szolg

II. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

A helyi értéktárba történő felvételt a Fehérvári Kézművesek Egyesülete támogatja.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat: