Szakirodalom ajánlása

Néhány a várostörténet kutatásához ajánlott kiadvány adatai:

 1. „…dicsőség helyén emelkedő emlék” Szerk.: Csurgai Horváth József – Kovács Eleonóra-Takács Péter) Város- és levéltártörténet, levéltári fondjegyzék. Székesfehérvár M J. V. Levéltára, Székesfehérvár, 2002.
 2. Bárdos Kornél: Székesfehérvár zenéje 1688-1892. Akadémiai kiadó, Bp., 1993.
 3. Cenner Mihály: Magyar színészet Székesfehérvárott és Fejér megyében. Magyar Műemlékek-sorozat. Székesfehérvári Vörösmarty Színház, Székesfehérvár, 1972.
 4. Crettier Ferenc (szerk.): A volt csász. és kir. 69. „Hindenburg” vezértábornagy nevét viselő gyalogezred története (1910-18) és világháborús emlékalbuma. Cegléd, 1937.
 5. Csapó Kálmán: Székes-Fehérvár története. Székes-Fehérvárott, 1861.
 6. Csathó Barna – Csurgai Horváth József (szerk.) A városüzemeltetés Székesfehérvárott. A Székesfehérvári Kommunális Rt. és jogelődjei története. SZÉKOM Székesfehérvári Kommunális Részvénytársaság, Székesfehérvár 1999.
 7. Csiszár István: A Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség története 1888-1999. Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség, Székesfehérvár, 2000.
 8. Csurgai Horváth József – Demeter Zsófia (szerk.): „Akit szolgáltatok egy árva hon volt…” Az 1998. május 13-án, szeptember 29-én és november 12-én rendezett tudományos tanácskozás előadásai) Közlemények Székesfehérvár történetéből 1. Székesfehérvár M. J. V. Levéltára,
 9. Csurgai Horváth József – Farkas Gábor – Komlósi József: „Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.” Az 1956-os forradalom Székesfehérvárott. Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Székesfehérvár, 1996.
 10. Csurgai Horváth József – Kovács Eleonóra (szerk.): „Múltunk építőkövei…” Tanulmánykötet. Székesfehérvár, 2001.
 11. Csurgai Horváth József – Tihanyi Tamás –Veress D. Csaba: Harcok és bűnök.  Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár, 2002.
 12. Csurgai Horváth József (szerk.): A Székesfehérvári Önkéntes Tűzoltó Egylet története 125. Székesfehérvár tűzrendészete és tűzvédelme. Székesfehérvár M. J.V. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága –Havranek József Tűzvédelmi Alapítvány, Székesfehérvár, 1998.
 13. Csurgai Horváth József: A fehérvári szőlőhegy. Egy városi szőlőkultúra átalakulása. In: ACTA – Tanulmányok II/1. Alba Civitas Történeti Alapítvány. Székesfehérvár, 2006.
 14. Csurgai Horváth József: Székesfehérvár történeti szerepe, s annak változásai. In: ACTA – Tanulmányok I. Alba Civitas Történeti Alapítvány. Székesfehérvár, 2004.
 15. Demeter Zsófia – Gelencsér Ferenc: Örvendezz királyi város! A Szent István Király Múzeum Közleményei B. sorozat 51. Sz., Székesfehérvár, 2002.
 16. Demeter Zsófia – Gelencsér Ferenc: Székesfehérvár anno… Pillanatképek egy város életéből. Az István Király Múzeum Közleményei B. sorozat 38. Sz. Székesfehérvár, 1990.
 17. Demeter Zsófia – Gelencsér József – Lukács László: Palotavárosi emlékek. Székesfehérvár-Palotaváros története és néprajza. Az István Király Múzeum Közleményei A sorozat. 31. , Székesfehérvár, 1990.
 18. Demeter Zsófia (szerk.): Palotavárosi írások. Az István Király Múzeum közleményei B. sorozat 34. sz. Székesfehérvár, 1982.
 19. Eliezer Even – Köves – Benjamin Ravid – Lánczos: Emlékezz. Remember. Székesfehérvár és környéke zsidósága. Jeruzsálem, 1997.
 20. Farkas Gábor – Lajtai János: Székesfehérvár repüléstörténete I. A katonai légibázisok kialakítása, és azok szerepe 1916-1945 között. Magyar Veterán Repülők Egyesületének Fejér megyei Szervezete, Székesfehérvár, 1997.
 21. Farkas Gábor – Szalai Károly: A Vasútvidék története. Székesfehérvár MJ. J. V. Önkormányzata.  Székesfehérvár, 2006.
 22. Farkas Gábor: A megye, a város és a község igazgatása Magyarországon 1945-1950. Akadémiai kiadó, Bp., 1992.
 23. Farkas Gábor (szerk.): A székesfehérvári Boldogasszony bazilika jelentősége. (Az 1996. május 16-án rendezett tudományos tanácskozás előadásai). Közlemények Székesfehérvár város történetéből.  Székesfehérvár M. J. V. Levéltára, Székesfehérvár, 1996.
 24. Fejér vármegye és Székesfehérvár szab. kir. város általános ismertetője és címtára az 1931-32. évre. I-II. köt. (főszerk.: F. Szabó Géza) Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesülete, Bp., Én.
 25. Fejér vármegye. Magyar városok és vármegyék monográfiája. (Szerk: Schneider Miklós – Juhász Viktor, dr.,) Magyar városok monográfiája kiadóhivatala, Bp., 1937.
 26. Fitz Jenő – Császár László – Papp Imre: Székesfehérvár. Műszaki Könyvkiadó, Bp., 1966.
 27. Fitz Jenő: Székesfehérvár. Képzőművészeti Alap kiadóvállalata, Bp., 1957.
 28. Forintos Attila: A székesfehérvári székeskáptalan. Adattár 1777-2004. ACTA Közlemények I. Alba Civitas Történeti Alapítvány, Székesfehérvár, 2005.
 29. Források Székesfehérvár történetéből I. 1848-49. Szerk.: Csurgai Horváth József – Hudi József – Kovács Eleonóra. Székesfehérvár M. J. V. Levéltára. Székesfehérvár, 1998.
 30. Fülöp Attila: A Fejér megyei hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár, 1965.
 31. Gelencsér József – Lukács László: Fejér megye néprajza 1-3. köt. Az István Király Múzeum közleményei A. sorozat 25, 26, 30. Székesfehérvár, 1982, 1983, 1991.
 32. Gergely Anna: A székesfehérvári és Fejér megyei zsidóság tragédiája (1938-1944). Vince Kiadó, 2003.
 33. Gerlényi László: A székesfehérvári Szent György Kórház története. Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár, én. (1991?)
 34. Hirn László (szerk.): Fejér megyei fejek. Magyar vármegyék és városok társadalmi emlékalbuma sorozat. Budapest, 1929.
 35. Hornyánszky Károly: A Fejér megyei kórház története. Tanulmányok és források Fejér megye történetéhez 9. FML kiadványa, Székesfehérvár, 1974.
 36. Inter arma 1944-45. Fegyverek közt. Válogatás a második világháború egyházmegyei történetének forrásaiból. Források a székesfehérvári egyházmegye történetéből II. Szerk., bev.: Mózessy Gergely. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, 2004.
 37. Kállay István: A városi önkormányzat hatásköre Magyarországon 1686-1848. Akadémiai kiadó, Bp., 1989.
 38. Károly János: Fejér vármegye története II. köt. Székesfehérvár. Székesfehérvár,1898.
 39. Kégli Ferenc: 100 éves könyvtár Székesfehérváron. A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár elődje, a városi könyvtár 1893-1952. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár, 1993.
 40. Kégli Ferenc: A Székesfehérvári Körzeti Könyvtár (a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár elődje) története 1950-52. Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár, Székesfehérvár, 2002.
 41. Kovács Eleonóra: A fehérvári vendéglátás múltjából. In: ACTA – Tanulmányok II/1. Alba Civitas Történeti Alapítvány. Székesfehérvár, 2006.
 42. Kovács Eleonóra: A székesfehérvári evangélikus gyülekezet története. ACTA Közlemények II. Alba Civitas Történeti Alapítvány, Székesfehérvár, 2005.
 43. Kralovánszky Alán (szerk.): Székesfehérvár évszázadai 1-4. köt. István Király Múzeum Közleményei A. sorozat 13, 14, 15, 16. Székesfehérvár, 1967, 1972, 1977, 1979.
 44. Kulturális egyesületek Székesfehérváron 1698-1949. Megyei Művelődési Központ és a Magyar Népművelők Egyesülete Fejér Megyei Területi Szervezete. Művelődéstörténeti sorozat 2. Székesfehérvár, Én.
 45. Laczkó Gábor: A Latzkovits-vendéglő története. In: ACTA – Tanulmányok II/1. Alba Civitas Történeti Alapítvány. Székesfehérvár, 2006.
 46. Láng István, vitéz – Szarka Géza, vitéz: Székesfehérvár ünnepi éve 1938. Székesfehérvár szab. kir. város., Székesfehérvár, 1939.
 47. Lauschmann Gyula: A székesfehérvári színészet múltja. Székesfehérvár, 1899.
 48. Lauschmann Gyula: Székesfehérvár története I-IV. 2. kiad. Székesfehérvár, 1998.
 49. Lelkipásztori jelentések 1924-1926. Források a székesfehérvári egyházmegye történetéből III. szerk.bev.: Mózessy Gergely. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, 2008.
 50. Lukács László: A tisztes ipar emlékei. Céhek, céhemlékek, az iparosok hagyományai Fejér megyében és Székesfehérváron. A Szent István Király Múzeum közleményei A. sorozat 40. Székesfehérvár, 2007.
 51. Magony Imre: Székesfehérvár nemzetőrei 1848. MA Kiadó – Székesfehérvár M. J. V. Levéltára, Székesfehérvár, 1998.
 52. Magony Imre: Székesfehérvár szobrai. Köztéri szobrok, emlékművek, kutak, épületplasztikák, épületdíszítő elemek, emléktáblák. 2. jav. bőv. kiad. MA Kiadó, Székesfehérvár, 2004.
 53. Magony Imre: Társa az országnak. Királynék koronázása Székesfehérváron. Székesfehérvár M. J. V. Polgármesteri Hivatala, Székesfehérvár, 2007.
 54. Mózessy Gergely (szerk.): Prohászka Ottokár – püspök az emberért. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár –Szent István Társulat, Székesfehérvár-Budapest, 2006.
 55. Rexa Dezső: A székesfehérvári nemzeti színjátszók Pesten és Budán 1819-1828. Bp., 1941.
 56. Shvoy Lajos: Önéletrajz. Források a székesfehérvári egyházmegye történetéből I. szerk. bev.: Mózessy Gergely. Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Székesfehérvár, 2002.
 57. Sipos Gyula (szerk.): A  m. kir. székesfehérvári 17-ik honvéd gyalog- és népfelkelő ezredek története, Székesfehérvár, 1937.
 58. Surányi István: Az alapfokú oktatás Székesfehérváron 2000-ig. Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet. Székesfehérvár, 2000.
 59. Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet: Felsőváros jussa. Székesfehérvár- Felsővárosrész múltja és szokásai az 1900-as évek közepéig. Alba Regia Táncegyesület. Székesfehérvár, 2003.
 60. Szarka Géza: A székesfehérvári belvárosi plébánia története (A kötetben található: Mózessy Gergely: A székesfehérvári székesegyház fél évszázada (1945-2000); Kovács Eleonóra: Szarka Géza munkássága, életútja és írói hagyatéka című írások is.) Székesfehérvár Püspöki és Székeskáptalani Levéltár – Székesfehérvár M J. V. Levéltára, Székesfehérvár, 2003.
 61. Székesfehérvár és Fejér megye ipara és kereskedelme Szent István évében 1938. B. Szabó István főszerk. Székesfehérvár, 1938.
 62. Székesfehérvár, 2000.
 63. Színházi emlékkönyv, melyet e város lelkes fiai és leányinak mély tisztelettel ajánl Murai Czuth Albert, a társulat sugója. Székesfehérvárott, özvegy Számmer Pálnénál.
 64. „Tetteikben élnek” A forradalmi munkásmozgalom Fejér megyei harcosainak életrajzgyűjteménye. MSZMP Fejér Megyei Bizottsága, Székesfehérvár, 1984.
 65. Varga Zsuzsa: Rendek és könyves kultúra. A ciszterci rendház könyvtára Székesfehérváron. Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Székesfehérvár, 1998.
 66. Velinszky Ferenc: Székesfejérvár szab. kir. város elemi népiskoláinak története. 1696-1896. Székesfehérvári községi iskolaszék, Székesfehérvár, 1903.
 67. Veress D. Csaba – Siklósi Gyula: Székesfehérvár, a királyok városa. Zrínyi Kiadó, Bp., 1990.
 68. Zákányi Imréné: A székesfehérvári Palotaváros múltja és jelene. Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Székesfehérvár, 2008.