Székesfehérvár város oklevelei és levelei 1249–1526

Kiadó: Városi Levéltár és Kutatóintézet
Közzéteszi: Kertész Balázs
Székesfehérvár, 2019 
Megvásárolható:

Kartonált kiadás: 2000 Ft

„A kötet ötvenhárom tételt tartalmaz: okleveleket, leveleket és egy a város könyvéből átírt rendeletet. Ez a kisszámú irategyüttes nyilvánvalóan csupán csekély töredéke a középkori Fehérvár hatósága által kiállított iratmennyiségnek, mégis rendkívül fontos forrása a város írásbeliségének és ezen túlmenően Fehérvár középkori történelmének. A legkorábbi dokumentumok 1249-ből ismertek, 3 a legkésőbbi – már a függelékben olvasható – irat 1543. július 15-én kelt. A forrásoknak alig több mint a fele, huszonnyolc irat maradt fenn eredetiben, a többi dokumentumot átírásból, középkori vagy újkori másolatból, tartalmi kivonatból vagy tartalmi kivonatból és részleges átírásból, továbbá említésből és részleges átírásból vagy csupán említésből ismerjük, de van olyan oklevél is, amelynek már csak a fotómásolatával rendelkezünk. A már említett 1543. július 15-i levél lappang vagy elveszett, ezért a közlésére a modern kori kiadása alapján került sor. A dokumentumok közül korábban tizenhat jelent meg teljes szövegű kiadásban, ezek újbóli közzététele sok esetben a korábbi olvasati hibák javítását is jelentette.”

Kertész Balázs

Megosztás:

Ezeket látta már?