Székesfehérvár települési értéktára

Székesfehérvári pályaorientációs modell, módszertani- és eszközrendszer

A 324/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben foglaltak alapján

Javaslat a

Székesfehérvári pályaorientációs modell, módszertani- és eszközrendszer

települési értéktárba történő felvételére

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

  Készítette:
Kulcsár Szilvia

Székesfehérvár, 2023. május 8.

I. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Székesfehérvári pályaorientációs modell, módszertani- és eszközrendszer

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód   épített környezet
  ipari és műszaki megoldások X  kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték a magyarországi együtt élő népekhez, az államalkotó tényezőként elismert nemzetiségekhez kapcsolódó érték:

  igenX nem

A modell az általános hazai pedagógiai kultúra része, bevált jógyakorlat- és eszközrendszer az iskola humánerőforrás fejlesztő funkciójának támogatására. Erősíti a köznevelés, a szakképzés a munkaerőpiac kapcsolatát, eszközt biztosít a fiatalok felsőoktatási továbbtanulási irányának megválasztására. Egyensúlyt teremt a beiskolázási törekvések marketing elemei és a képzés hatékonyságát biztosító pedagógiai eljárások között. Valós szerepébe helyezi a pályaszocializációt. Mindezek révén egyaránt szolgálja a fiatalok jövőképének alakítását, az iskolai pályaorientációs munkát és a munkaerő biztosítás hatékonyságát. A rendszer a szükséges pedagógiai modellváltást és a humánerőforrásfejlesztés egyik alapjaként jelenik meg.

4. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:

5. A települési értéktárba felvételre javasolt nemzeti értéket tartalmazó települési/tájegységi értéktár megnevezése és a felvétel dátuma:

2023. június 2.
A pályázat egyidejűleg kerül benyújtásra a vármegyei és a Települési Értéktárba.

6. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása, a megjelölt szakterületi kategória indokolása (amennyiben nemzetiséghez kapcsolódó érték, a nemzetiségi vonatkozások, a nemzetiséghez való kötődés bemutatása):

A modell alapvető jellemzője, hogy a hazai pályatanácsadási gyakorlatban elsőként teremt egyensúlyt a pedagógiai és a munkaerőpiaci értékek között. Ennek jegyében lehetővé teszi a pályaorientáció folyamatként való megvalósítását, olyan iskolai környezetben, ahol a pedagógusok a képzésük során nem kaptak pályaorientációs felkészítést. (Ld. lentebb)

A magyar pedagógia fejlődése során elhanyagolt terület volt a pályaorientáció. Ennek történeti okai is voltak, mint például a 2. világháború utáni pályairányítási kényszer. Ugyanakkor a hazai pedagógiai gyakorlat és pedagógusképzés is az ismeretcentrikus oktatást helyezte előtérbe. A tanárképzésnek nem része a pályaorientáció oktatása, csak külön szakon oktatják posztgraduális képzésben, csekély érdeklődés mellett.  Pályaorientáció szakos tanárképzés is csak 1997-ben kezdődött meg egyetlen egyetemen, Gödöllőn. Folyamatos képzés sem ott, sem más egyetemen nincs.

Hegyi-Halmos Nóra kutatásai szerint (2011.) a magyar pedagógusok 55%-a a képzés során „nem találkozott a pályaorientáció fogalmával) https://www.eltereader.hu/kiadvanyok/hegyi-halmos-nora-mi-a-palya-az-iskolai-palyaorientacio-szerepe-es-gyakorlata-a-hazai-gimnaziumokban/

Korábban a pályaválasztás segítését csak a megyei pedagógiai szakszolgálatok végezték, elsősorban pszichológusok munkájára alapozva. Az ő munkavilágára vonatkozó ismeretük azonban nem volt teljeskőrű. Ma már megjelent a pedagógus szakvizsgák körében a pályaorientációra való felkészítés, pótlandó az alapképzés hiányát, de jelentős elmaradás van a módszerek és eszközök fejlesztésében és ez képzés sem gyakorlatorientált.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum felismerte, hogy a problémák megoldása nem a minisztériumokon múlik, hanem helyi felismerést és akaratot igényel.

Széleskőrű helyi együttműködésre alapozva 2015-ben intenzívvé tette a 2000-ben, mg más szervezeti keretben megkezdett helyi pályaorientációs tevékenységfejlesztést. A munka kezdetben Székesfehérvár Megyei Jogú Város és az Óbudai Egyetem valamint a Székesfehérvári Szakképzési Centrum közös pályázatával kezdődött, majd azt a Centrum saját munkacsoportja folytatta. Az önkormányzat jelenleg is ad anyagi és erkölcsi támogatást a tevékenységhez.

A helyi fejlesztés és az azon alapuló munka lényege, hogy eltérően a hagyományos szemlélettől nem a pályaismeretet helyezi a középpontba, hanem az ember – pálya megfelelést. Annak feltárását és megerősítését számítógéppel támogatott egyéni tanácsadás keretében. Másik kiemelt jellemzője a már „Fehérvári modellként” ismert rendszernek, hogy a pályaorientációt folyamattá teszi, szemben az elterjedt kampányjelleggel, vagy egyszeri tanácsadással.

Ennek a szemléletnek azért van nemzeti értéke, mert a társadalmi stabilitáshoz valamint fejlődéshez szükséges hatékonysági forrás a munkaerőtartalékok kimerülésével az ember és a pálya viszonyában rejlik.

A helyi fejlesztés azért is jelentős, mert az állami szerepvállalást jelenleg érthető módon az online elérhetőség biztosítása motiválja, ugyanakkor a tanulók szülei és tanulók a személyes tanácsadást preferálják. Mindezt lehetőleg iskolai környezetben, vagy a Szakképzési Centrumban, ahol személyre szabott tanácsadás mellett a helyszínen kaphatnak beiskolázási tanácsadást, amikor a folyamat az szükségessé teszi.

Jogszabály is megköveteli (Szkt. 112.§), hogy a köznevelésben tanulók legalább egyszer személyre egyéni tanácsadást is kapjanak. Ez különösen fontos amiatt, hogy a gimnazisták igénye is jelentős a személyre szabott pályaorientációra és a támogató folyamatra. Ehhez a szakszolgálatok kapacitása kicsi, de a módszer- és szoftvercsomagok számukra kapacitásnövelést és eszközbővítést jelentenek.

Az eszköz- és módszercsomaghoz a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat díjtalanul fér hozzá, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szakszolgálat már megvásárolta azokat és a vele járó felkészítést.

Székesfehérváron a Szakképzési Centrum helyi civilszervezet számára is biztosított díjtalan eszközcsomagot és felkészítést az alkalmazáshoz.

A fejlesztő- és szervezőmunka eredményeit és országos ismertségét a következő (6.) pontban felsorolt elismerések is mutatják. Ezek mögött az alábbi szakmai teljesítmények és tárgyi eredmények és dokumentumaik vannak.

Eszköz- és módszerfejlesztés:

Kialakításra került egy olyan hagyományos valamint számítógéppel támogatott egyéni tanácsadást biztosító eszköz- és eljárás rendszer aminek fontosabb elemei az alábbiak:

 • Módszertani kiskönyvtár, kiegészítő kiadványokkal.
 • Pályaválasztási társasjáték asztali és szőnyegméretben (tornatermi használatra).
 • Kirakós önismereti játékok.
 • Közmondás-alapú társadalmi munka- és szerepérdeklődés teszt.
 • Feltáró szoftvercsomagok a biztos pályaválasztási önismerethez (3 csomag).
 • Pályakereső szoftvercsomag a személyre szabott objektív pályaajánlathoz.
 • Önálló pályaorientációs honlap fejlesztése és működtetése a beiskolázás-támogatási célú honlap mellé, az ember – pálya megfelelés alapú döntéselőkészítés támogatására.

Alkalmazás-kiterjesztés, innováció és multiplikáció

 • 50 db asztali társasjáték ingyenes átadása iskoláknak és civilszervezetnek.
 • Módszertani kiskönyvtár, kiegészítő kiadványok ingyenes átadása iskoláknak.
 • Publikációk, konferenciarészvételek és sajtómegjelenések.
 • Általános iskolai pedagógusok és tanulók bevonása az eszközfejlesztésbe.
 • Közös pályázati megjelenés általános iskolával módszertani pályázaton.
 • 92 pedagógus ingyenes felkészítése a szoftverek használatára.
 • A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány által biztosított tanári pályaorientációs ösztöndíj segítségével munkát végző pedagógusok munkájának mentorálása az általános iskolákban és gimnáziumokban.
 • A szakképzési lemorzsolódás csökkentése érdekében végzett pályázati és tanácsadómunka.
 • Az iskolai szaktantárgyi munka pályaorientációs lehetőségeinek bemutatása és segédanyag kiadása.
 • Szabadegyetemi előadás (Kodolányi János Főiskola/Egyetem)
 • Módszer- és eszközbemutató az ország számos pontján és külföldi konferencián.
 • Tudományos és népszerűsítő publikációk, konferencia szervezés és részvétel.(ld. a mellékletek között.)

7. Indoklás a Települési Értéktárba történő felvétel mellett:

7.1. A Települési  Értéktárba történő felvétel összegző indoklása:

A „Fehérvári modellként” ismert eszköz-és eljárás rendszer jelentősen hozzájárul a város és a városban folyó tudományos munka és társadalmi felelősségvállalás ismertségéhez. Ezt igazolja, hogy a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya Székesfehérvárra a Városháza Dísztermébe tervezte 2020. évi konferenciáját, ami a Covid járvány miatt online valósult meg. A hazai tudományos sajtó erről beszámolt.

A modell sajátossága, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város nemcsak az intenzív fejlesztő munka megindítását segítő közös pályázattal segítette a rendszert, de annak elterjesztésében szervező munkával is részt vett. A város a Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány bevonásával folyamatosan támogatja is a pályaorientációs modell eredményességét.

 A  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a pályaorientációs munkavállalási tanácsadóképzés hazai megalapítójának témafelelős intézete rendszeres szakmai kapcsolatot tart Székesfehérvári Szakképzési Centrummal, elismeri a városban folyó pályaorientációs tevékenységet. Tehát a rendszer és a munkatársak a gyakorlati munka mellett a tudományos élettel is kapcsolatban vannak, részesei egy kölcsönös segítő munkának.

A módszer sikerességét és ismertségét az alábbi elismerések bizonyítják: (Megjegyezzük, hogy az Euroguidance Pályatanácsadói Díj nemzeti díj, a megnevezés az Uniós háttérszerveztre utal, ami közös szabályzatot ad a nemzeti tanácsadói pályázatokhoz és díjakhoz.)

7.2. A Települési  Értéktárba történő felvételt az alább felsorolt elismerésekre hivatkozva is kérjük:

 • Euroguidance Pályatanácsadói Díjpályázat Különdíj, 2018.
 • Euroguidance Pályatanácsadói Díjpályázat Különdíj, 2020.
 • Euroguidance Pályatanácsadói Díjpályázat 3. díj, 2022.
 • 2020. március 15-én a rendszer kidolgozás szakmai irányítójának, Fűrész Istvánnak a Magyar Köztársaság Elnöke „a pályaorientáció területén végzett sokrétű és magas színvonalú munkája elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott.”

7.3. A Települési Értéktárba történő felvételi kérelmet az alábbi konferencia meghívásokkal és szereplésekkel is indokoljuk:

 • Európai unió európai strukturális és beruházási alapok operatív programja kutatás, fejlesztés és oktatás alapítvány, az Ifjúsági Oktatási Minisztérium valamint a Dél-Morva Régió Pályatanácsadási Konferenciája, Brno, 2018. június 25. Előadás (ld. mellékletek)
 • A tanácsadás szerepe a változó gazdasági környezetben című konferencia, Szent István Egyetem – Kontakt Alapítvány Gödöllő 2019. november 26. (Fűrész István felkért hozzászólás és kerekasztal beszélgetés.)
 • Eredményeink elismeréseként a Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya Székesfehérvárra a Városháza Dísztermébe tervezte 2020. évi konferenciáját, ami a Covid járvány miatt online valósult meg. (Fűrész István online előadással vett részt.) A konferencia beszámolót a Munkaügyi Szemle folyóirat közölte

7.4. A Települési Értéktárba történő felvételi kérelmet az alábbi tudományos publikációkkal is indokoljuk:

 • Fűrész István: Elvárások és eredmények az iskolai pályaorientációban
  Veszprém 2009.
  Közép-Dunántúli regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság
  ISBN 978-963-88664-0-0
 • A rendszer eredményeit az alább hivatkozott kiskönyvtár 4. kötete összefoglalja. Ebben másodközlésben szerepelnek a fent felsorolt publikációk is. A kötetet is csatoltuk a mellékletekhez.

7.5. A Települési Értéktárba történő felvételi kérelmet az alábbi eszközcsomagok  biztosításával is indokoljuk:

 • Bárkinek ingyenesen elérhető módszertani kiadványok és szolgáltatások:
 • PÁLYÁRA FEL! kiskönyvtár, ISBN 978-615-00-3594-9 1-4. kötet
 • PÁLYÁRA FEL füzetek
 • Felkészítés az eszközök, módszerek használatára pedagógusoknak.
 • Pályaorientációs honlap az eszközök bemutatására és elérésére: https://palyaorientacio.szfszc.hu/
 • Munkakipróbáló labor (Digitális Közösségi Alkotóház digitális és manuális tevékenységek pedagógus vezetéssel.)
 • Tanítási napokon és táborok részszolgáltatásaként ingyenes, munkaszüneti napokon önköltséges.
 • Szoftvercsomag az alábbi garanciális feltételekkel.

A vármegyei és székesfehérvári iskolák ingyenesen hozzájuthatnak a szoftvercsomaghoz, amennyiben az ingyenes felkészítésen elsajátítják a használatát. Az eddig felkészített pedagógusok névjegyzéke megtalálható a Székesfehérvári Szakképzési Centrum pályaorientációs honlapján: https://palyaorientacio.szfszc.hu/tanacsadas/
A szoftvercsomag csak személyes, jelenléti tanácsadás során használható. Ezt felelősségvállalás indokolja.
A fenti körön kívüli felhasználók önköltségi áron juthatnak hozzá a szoftvercsomaghoz, a szükséges felkészítéssel együtt.

7.6. A Települési Értéktárba történő felvételi kérelem összegző indoklása:

A bemutatott modell a hazai pedagógiai gyakorlat egy fejlesztendő területére kínál megoldásokat. A szemlélete szerint az emberi és gazdasági igények egyeztetését célozza meg. A következő nemzedékek orientációját arra alapozza, hogy az egyéni és társadalmi teljesítmény alapja az ember – pálya megfelelés. Értékek, célok, feladatok, eszközök és eljárások összehangolását annak ismeretében teszi, hogy az ember – pálya megfelelés alapjait természeti törvényekben látja, és nem fogad olyan megoldásokat, amik a természeti törvényekkel szemben álló eszközöket alkalmaznának.

A bemutatott modell fiatalok képességeinek, érdeklődésének  és irányultságának komplex feltárását független és korszerű eszközökkel végzi. A képességek terén nagy teret biztosít a munkavállalói szociális kompetenciák megismerésére, megerősítésére. Az egyént igyekszik felkészíteni a változó világban való helytállásra. A pályaorientációt a pályaboldogság felé vezető útnak tekinti, amint a kiskönyvtári sorozatunk negyedik kötetének címe is hirdeti.

Kérelmünket abban a meggyőződésben nyújtjuk be, hogy az Értéktárba való felvétel tovább segíti az eszközrendszer és a módszercsomag eljuttatását a pályakereső fiatalokhoz. Az Értéktárba való felvétel megadja azt társadalmi támogatást, ami szakmai elismerések mellett növeli a szükséges bizalmat a fiatalokban és tanáraikban, szüleikben. Bátran állíthatjuk, hogy a rendszerünk túlmutat minden hazai pályaorientációs szolgálatatáson, és irányt mutat azok  személyközpontú fejlesztési lehetőségeihez.

8. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

A 7. pontban megjelölt forrásokon túl:

9. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: https://palyaorientacio.szfszc.hu/

II. MELLÉKLETEK

 1. A Települési Értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
  A pályaorientációs rendszer tárgyi eszközöket is tartalmaz, nagyobb részt azonban szoftverekből, könyvekből, módszerleírásokból áll. Vizuálisan átfogó módon nem ábrázolható. Fontosabb részletei megjelennek a mellékletekben.
 2. A Htv. 1. § (1) bekezdés m) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánlólevelek
  Külön kerültek csatolásra a mellékletek jegyzéke után, folytatólagosan. (Itt a jegyzékük olvasható.)

  2.1. A tevékenységek és eredmények dokumentumaiból:
 • A pályaorientációs kiskönyvtár bemutatása (2. oldal fotókkal)
 • A módszertani és fejlesztési eredmények elismeréseinek áttekintése
 • Részlet az Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2018. évi eredményismertető kiadványából (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal)
 • Részlet az Euroguidance Pályatanácsadói Díj 2020. évi eredményismertető kiadványából (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal)
 • Beszámoló a Magyar Pedagógiai Társaság Székesfehérvári Pályaorientációs Konferenciájáról (Munkaügyi Szemle)
 • A fejlesztési eredmények szabad felhasználását biztosító honlap (https://palyaorientacio.szfszc.hu/) bemutatása
 • Nemzetközi konferencia részvételt igazoló meghívó (Brno)
 • Hazai tudományos konferencia szereplést igazoló köszönetnyilvánítás (Szent István Egyetem/Kontakt Alapítvány)
 • A módszertani csomag társasjátékának első játékmezője
 • A szoftvercsomagok közös nyitólapja

2.2. Az ajánlólevelek

 • dr. Cser-Palkovics András polgármester
 • Dr. Szilágyi Klára professzor emerita szakalapító Szent István Egyetem
 • Szigeti Mónika főigazgató Somogy Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat
 • Molnár Tamás önkormányzati képviselő Székesfehérvár
 1. A javaslatban megadott adatok kezelésére, illetve a benyújtott teljes dokumentáció, – ideértve a csatolt dokumentumok, saját készítésű fényképek és filmek felhasználására is – vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat.

  Külön került csatolásra a mellékletek jegyzéke után, folytatólagosan.
 1. A nem saját készítésű dokumentumok szerepeltetése esetén az adott dokumentum tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata a szabad felhasználásról:

  A felhasznált nem saját készítésű dokumentumok kizárólag marketing célra készült kiadványok részletei. Valamennyi idézett részletük a szervezetünkre vonatkozó információk.
 1. A nemzeti érték felvételéről a 4. pontban megjelölt értéktárba felvevő döntés másolata

10. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

Az iskolai pedagógiai munkát segítő kiadványaink

Pályaorientációs kiskönyvtárunkban eddig négy kötet jelent meg. A kiadást nélkülözhetetlenné tette az alábbi ábrával jelzett helyzet: (Részlet egy továbbképzési anyagból.)

A segítő kiadványaink rövid áttekintése:
Az első kötet

A második kötet

A harmadik kötet

A negyedik kötet

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum módszertani fejlesztési eredményeinek elismerései

A pályaorientációs tevékenység fejlesztése érdekében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal keretén belül is magalakult az Euroguidance Magyarország Központ. A szervezet az Europan Network to Support Guidance and Consulting tagja.

A szervezet 2016. óta kétévenként ír ki tanácsadói díjpályázatokat. Ezek legeredményesebb szereplőjévé váltunk az elnyert díjakkal és további elismerésekkel.

2018-ban a zsűri különdíját kaptuk a „Pályaorientációs eszközcsomag, (kézikönyv, alkalmazási segédlet, szoftvercsomag és társasjáték) című pályázatunkért.

2020-ban  szintén a zsűri különdíját kaptuk a „Pályaismeret gyermekhangon, 150 vers és gyermekrajz a szakmákról” című, saját szerzőnk által írt versekért. A kötet rajzait két fehérvári általános iskola (Tóvárosi és Munkácsy) készítették.

2022-en a „Pályaorientációs adventi naptár” című, az aktuális időszakokban minden digitális felületen elérhető pályaorientációs nyereményjáték kidolgozásáért, és alkalmazásáért nyerünk el a pályázat 3. díját.

További lapokon csatoljuk a pályázatot kiíró szervezet értékelő kiadványának vonatkozó lapjait, köztük egyik munkatársunk egyéni pályázóként kapott elismerését.

Mérések, tesztek, felmérő eljárások, önismereti kérdőívek szerepe a pályaorientációban (konferencia összefoglaló)

MUNKAÜGYI SZEMLE 2020. MÁJUS

Oktatás, pályaorientáció

Szerző: Juhász Ágnes – Fazakas Ida

Összefoglaló az MPT Pályaorientációs Szakosztályának „székesfehérvári” online konferenciájáról

A Magyar Pedagógiai Társaság Pályaorientációs Szakosztálya az iskolai pályaorientáció, mérés, értékelés, önismereti eljárások témakörben 2020 májusában online konferenciát szervezett. A konferencián szóba került a pedagógiai mérés módszertana, az értékelés és mérés közötti különbségek és az iskolai pályaorientációs tevékenység során olyannyira meghatározó önértékelő eljárások is. A szakosztály életében első alkalommal oktatáskutatók és pszichológusok is elmondták a véleményüket.

Az összefoglaló: PDF

Az előadások megtekinthetők:

Rovat: LLG Policy

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Pályaorientációs honlapja
https://palyaorientacio.szfszc.hu/

Célja, hogy a beiskolázási információkat tartalmazó másik honlap mellett minden érintett számára segítse a pályaválasztási döntést előkészítő több éves folyamatot. Ehhez információkat és jó gyakorlatokat jelenít meg, diákok, szülők és pedagógusok számára. Eddig mintegy 17.000 látogatója volt.

Pályaorientációs honlap

A honlap bemutatja a pályaorientáció valódi pedagógiai tartalmát, ami megfelel a címben jelzett ajánlatnak:

Pályaorientáció mindenkinek – mi elkísérünk az óvodától az egyetemig

A honlap menüpontjai az alábbiak:

A honlap előzetes használata felkészít az egyedi számítógéppel támogatott, minden korosztályt segítő díjtalan, egyéni, számítógéppel támogatott, személyes tanácsadásra is.

A Pályára fel társasjáték (1. oldal)

A szoftvercsomagok áttekintő lapja (nyitólap).
Alkalmazhatók 7. évfolyamtól minden korosztályban.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat: