Szolgáltatások, díjszabályzatok

I. Térítésmentes szolgáltatások

 1. Díjtalan a tájékoztatás, ha
  a) köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 3.§. b. értelmében a közfeladatokat ellátó szerv kéri, vagy ha
  b) a szóbeli tájékoztatás publikált vagy publikálási célból készült segédlet alapján megadható.
 2. A tudományos kutatók, illetve a felsőfokú tanintézetek hallgatóinak tudományos jellegű (levéltári feltáró) tevékenységének támogatása.
 3. A honismereti mozgalom kutató-, feltáró munkájának tanácsadással történő segítése.
 4. A Oktatási és Kulturális Minisztérium által kiírt országos pályázatok támogatása.
 5. A levéltári kiállítások látogatása.
 6. A levéltári órák és egyéb foglalkozások tartása (általános és középiskolai, szakköri, fakultációs, felsőfokú tanintézeti foglalkozások, speciálkollégiumok, pedagógusok továbbképzése).
 7. A levéltári szabályzatok által előírt munkafeladatokkal kapcsolatos szolgáltatás.
 8. Az iratmásolás abban az esetben, ha arról jogszabály rendelkezik.
 9. Közgyűjtemények között, a viszonosság elve alapján.
 10. A levéltár szakkönyvtár használata a látógatói jeggyel rendelkezők részére.

II. Könyvtárhasználat:

 • Szakkönyvtárunk használatát látogatói jeggyel rendelkező kutatóink számára tudjuk biztosítani. A szakkönyvtár használata díjtalan.

III. Reprográfiai szolgáltatások:

Reprográfiai szolgáltatásunk az ügyfélszolgálatunkra korlátozódik. Az ügyfélszolgálatunknak benyújtott kérelem eredményes elintézése után intézményünk hiteles másolatot bocsájt ki a kérelmező részére. Ennek reprográfiai díja nincs. Illetékvonzatát a mindenkori vonatkozó jogszabály tartalmazza. Az ügyfélszolgálat rendjéről és az illeték mértékéről ITT tájékozódhat.

FIGYELEM!
Nincs lehetőség olyan dokumentum fotózására, scannelésére, amely bármely okból kutatási korlátozás alá esik.

Felhívjuk Tisztelt Kutatóink figyelmét arra, hogy a 1999. évi LXXVI. törvény értelmében a szerzői jogi védelem alá eső dokumentumokról (könyvek, folyóiratok, egyes sajtótermékek stb.) nem áll módunkban fénymásolatot, digitális másolatot készíteni és kiadni!

A/3-as méretűnél nagyobb iratról nem áll módunkban digitális másolatot készíteni.
Kérjük, ilyen igény esetén vásároljon fotójegyet.

Iratanyag fotózása:

 • Levéltári források fotózása a kutató saját gépével lehetséges
 • Napi fotójegy: 1000 Ft
 • Heti fotójegy: 4 000 Ft
 • Havi fotójegy: 10 000 Ft
 • Éves fotójegy: 60 000 Ft

IV. Mikrofilmkölcsönzés:

Mikrofilm kölcsönzés postaköltségéről érdeklődjön elérhetőségünk bármelyikén. Az összeg tartalmazza a kölcsönző intézmény postaköltségét, valamint a visszaküldés díját is.