Tájékoztató az ügyfélfogadás rendjéről

Kérjük mielőtt kérelmét benyújtja gondosan olvassa el tájékoztatónkat!

Tájékoztató az ügyfélfogadás rendjéről

Kérjük mielőtt kérelmét benyújtja gondosan olvassa el tájékoztatónkat!

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérelmét intézményünk ügyfélszolgálatán személyesen (e célra rendszeresített nyomtatványon), vagy levélben nyújthatja be. A levélben benyújtott kérelemhez honlapunk ÜGYFÉLSZOLGÁLAT menüpontjából tölthetők le űrlapok.

Az ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje: H–CS 8.00–15.30

Amennyiben más nevében jár el, kérjük csatolja az érintett személy(ek) meghatalmazását!

Ügyfélszolgálati szolgáltatásainkról:

Az ügyfélszolgálati célú tájékoztatás és adatszolgáltatás, valamint a levéltárban őrzött ügyiratokról készült másolatok ugyanilyen célból történő kiadása ingyenes, amennyiben az ügyfél az általa kért ügyiratról pontos adattal rendelkezik (iktatószám, keletkezés éve, érintettek), vagy az egyes ügytípusok megkereséséhez szükséges alábbiakban megnevezett adatokkal rendelkezik!

FONTOS! Kérjük mielőtt kérelmét beadja, olvassa el, hogy az egyes ügytípusok megkereséséhez milyen információk közlését kéri levéltárunk! Minél pontosabb adatokat ad meg, a kért irat megkeresése annál zökkenőmentesebb!

A kért iratokról a levéltár hitelesített másolatot ad ki.
A levéltár által készített, hitelesített másolatok 2021. január 1-től illetékmentesek: 

  1. A levéltár által készített hitelesített másolat, továbbá az ügyfél által készített másolat és fénymásolat a levéltár által történő hitelesítése – ideértve az állami vagy felekezeti anyakönyvi másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását – 2021. január 1-től illetékmentes.
  2. A levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárás 2021. január 1-től illetékmentes.

Az illetékmentességről a 2020. évi CXVIII. törvény 116. 9. §  rendelkezik, hatályon kívül helyezve az 1990. évi XCIII. többször módosított törvény VII. mellékletének illetékfizetésre vonatkozó rendelkezéseit. A módosítás 2021. január 1-től hatályos.

Ügytípusok és az azokhoz szükséges adatok

Tanulóidő igazolás: név, születési adatok (születési év, hó, nap, anyja neve). Az oktatási intézmény neve, az ott tanulás éve.)

Építési engedélyek, tervrajzok, lakhatási engedélyek: építtető neve, lakcíme, az épület jelenlegi és az építés idején aktuális címe, az építés éve.

Földnyilvántartással, ingatlanokkal, társasházi bejegyzésekkel kapcsolatos ügyek: az ingatlan adatai (egykori címe, régi helyrajzi száma, ügyiratszám). A keresett ingatlan tulajdonosainak neve, lakcíme.

Bírósági iratok (büntető, polgári peres és peren kívüli): a perben részt vevők személyes adatai, a tárgyalás időpontja, helye, a per típusa. Megbízás esetén meghatalmazás szükséges!

Anyakönyvi ügyek: mivel az állami anyakönyvek (1895 utáni anyakönyvek) a Fejér Megyei Levéltárban találhatóak, így anyakönyvi ügyekben hozzájuk kell fordulni.

Ügyintézési határidő

A 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) alapján:
A kérelem beérkezésétől számított harminc napon belül. Ennél rövidebb határidőt egyes jogszabályok, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.
A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő – ha jogszabály másként nem rendelkezik – tizenöt nap.


Az ügyeket érkezési sorrendben, az ügyintézési határidőn belül dolgozzuk fel és oldjuk meg!