Székesfehérvár települési értéktára

Aranybulla emlékmű

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Aranybulla emlékmű”

települési értéktárba történő felvételére

Aranybulla emlékmű

  Készítette:
Poklosi Péter

Székesfehérvár, 2015. augusztus 14.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
    Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

    Név: Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

    Levelezési cím: 8000, Székesfehérvár, Városház tér 2.
    Telefonszám: 06-20-972-7090
    E-mail cím: –

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Aranybulla emlékmű

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

   agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmódX épített környezet
  ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Székesfehérvár, Csúcsos-hegy

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

 X települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az emlékmű a Csúcsos-hegyen, Székesfehérvár északkeleti határában található. 1922-ben már emeltek itt egy obeliszket, emlékeztetve arra, hogy a hagyomány szerint II. András hétszáz évvel korábban itt hirdette ki a nemesség jogait rögzítő Aranybullát. Az emlékmű 1934-ben megsérült egy villámcsapás következtében, majd a II. világháborúban szenvedett súlyos sérüléseket, ezért 1950-ben eltávolították. 1970-ben e helyre egy szovjet harckocsit állítottak, emlékeztetőül a városért vívott súlyos, több hónapos harcokra. Az Aranybulla kihirdetésének 750. évfordulóján a Budai úton állították fel a Rétfalvi Sándor által készített, mai is látható emlékművet. 1990-ben, a tank eltávolítása után a műalkotást új posztamensre helyezték, s visszaállították a Csúcsos hegyre. Ünnepélyes avatására augusztus 18-án került sor. A talapzaton körbefutó felirat az Aranybullából vett idézet: „Méltó szolgálattal szerzett birtokától soha senki meg ne fosztassék.”

Az emlékműhöz vezető ösvény mellett elhelyezett sziklatömbbe vésve angol, német és magyar nyelvű felirat hirdeti, hogy az Aranybulla hét évvel a hasonló tárgyú brit Magna Charta után, másodikként született meg Európában.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Az emlékmű a magyar köztörténet egyik kiemelkedő eseményének állít emléket. A történeti hagyomány az Aranybulla kiadását Székesfehérvárhoz köti, a műalkotás az Árpád-kor egyik legfontosabb oklevelének kiadását örökíti meg.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Magony Imre: Székesfehérvár szobrai; Székesfehérvár, 2004.

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: –

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

A helyi értéktárba történő felvételt a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület támogatja, a mellékelt SzVVE/18/2015. sz. levél alapján.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Alulírott Simon Erika, hozzájárulok a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott fotóim Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Simon Erika
fotós