Fond- és állagjegyzék

Intézményünk felkeresése, illetve a kutatási munka megkezdése előtt kérjük, érdeklődjön a kutatni kívánt iratanyagról elérhetőségünk bármelyikén. 

fond és állagjegyzák, szürke savos római 4 es

IV. MEGYEI TÖRVÉNYHATÓSÁGOK, SZABAD KIRÁLYI ÉS TÖRVÉNYHATÓSÁGI JOGÚ VÁROSOK

A.) Feudális kor
1001 Királyi biztosok iratai 1783-1845

a.) Bajzáth György királyi biztos iratai 1840-1845

b.) Ferenczi Antal királyi biztos iratai 1783-1784

c.) Latinovics János királyi biztos iratai 1783-1784

d.) A királyi komisszió iratai 1783-1792

1002 Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1688-1848

a.) Tanácsülési jegyzőkönyvek (Protocolla Civitatis Albensis) 1689-1848

1. Tisztázati példányok 1689-1848

2. Fogalmazati példányok 1723-1845

b.) Tanácsi és törvényszéki ügyviteli iratok (Acta politica et iuridica) 1689-1787

c.)Tanácsi iratok (Acta politica) 1788-1848

d.) Levelezőkönyvek (Libri correspondentiarum) 1724-1785

e.) Népösszeírások 1688-1848

f.) Népszámlálási iratok 1784-1789, 1820, 1828

g.) Örökbevallási jegyzőkönyvek (Protocolla fassionum) 1824-1845

h.) Végrendeletek (Testamenta) 1740-1848 i.) Becsűkönyvek (Schatzungs Protocoll) és iratok 1750-1848 (1856)

j.) Betáblázási jegyzőkönyvek (Protocolla intabulationum) és iratok 1714-1848

k.) Himlőoltási iratok 1815-1832

l.) Gyógyszerkönyvek és vények 1806-1848

m.) Katonai ügyek iratai (Acta militaria) 1769-1834

n.) Kolerabizottság iratai 1831

o.) Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei 1810-1847

p.) Szépítő Bizottság iratai 1840-1844

r.) Országgyűlési iratok (Acta dietalia) 1715-1848

s.) Zsidók letelepedésére vonatkozó iratok (Acta iudaica) 1742-1840

1003 Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai 1703-1848

a.) Számadáskönyvek 1703-1848

b.) Számadási naplók 1734-1848

c.) Számadási mellékletek 1741-1848

d.) Tizedösszeírások 1720-1845

e.) Kórházi számadások 1769-1848

f.) Bérleti iratok (Báránd-puszta) 1734-1842

1004 Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1726-1849

a.) Dicalis összeírások 1726-1849

b.) Adóbeszedési könyvek 1738-1849

c.) Naplók (diariumok) 1793-1812

d.) Számadások 1740-1794

1005 Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai 1734-1848

a.) Árvahivatali számadások (Waisen Rechungen) 1734-1848

b.) Árvahivatali iratok 1776-1845

1006 Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai 1698-1847

a.) Telekkönyvek 1698-1834

b.) II. József-kori földmérési iratok 1784-1789

c.) Teleklevelek 1820-1844

d.) Telekkönyvvezetői számadások 1755-1846

1007 Székesfehérvár város Vásári Bíróságának iratai 1768-1848

a.) Jegyzőkönyvek (Protocollum nundinale) 1768-1848

b.) Iratok 1778-1848

1009 Nemzeti Iskolák helyi igazgatójának iratai 1810-1839
1010 Székesfehérvár város Törvényszékének iratai 1699-1848

a.) Törvényszéki jegyzőkönyvek (Gericht Protocoll)1728-1845

1. Tisztázati példányok 1728-1844

2. Töredékes jegyzőkönyvek és fogalmazványok 1728-1845

b.) Polgári- és büntetőperek (Causae civiles et criminales) 1699-1787

c.) Törvényszéki iratok (Acta iudicaria) 1788-1845

d.) Vegyes törvényszéki iratok (Processus criminales et civiles) 1750-1848

1051 A Székesfehérváron állomásozó Gollner Gyalogezred iratai 1809-1846
1052 A Székesfehérváron állomásozó Ernst Gyalogezred iratai 1846-1848
B.) Kapitalista kor
1101 Székesfehérvár város ideiglenes cs. és kir. Biztosának iratai 1849
1102 Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyűlésének iratai 1848-1849

a.) Jegyzőkönyvek

1. Tisztázati példányok

2. Fogalmazati példányok

b.) Iratok

1103 Székesfehérvár város Községtanácsának iratai 1851-1860

a.) Választmányi ülések jegyzőkönyvei 1851-1860

b.) Választmányi iratok 1851-1859

1104 Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyűlésének iratai 1861

a.) Jegyzőkönyvek

b.) Iratok (lásd: a tanácsi iratok között)

1105 Székesfehérvár város Polgári Választmányának iratai 1864-1867

a.) Jegyzőkönyvek 1864-1867

b.) Iratok 1864

1106 Székesfehérvár város Városhatósági Közgyűlésének iratai 1867-1871

a.) Jegyzőkönyvek

b.) Iratok

1107 Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1849-1872

a.) Jegyzőkönyvek 1849-1872

b.) Iratok 1849-1872

c.) Népszámlálási iratok 1850, 1857, 1869

d.) Katonai iratok 1854-1871

e.) Végrendeletek 1849-1871

f.) Betáblázási jegyzőkönyvek 1849-1857

1108 Székesfehérvár város Bizottmányainak iratai 1849-1872

a.) Szervezési bizottmányi iratok 1866-1871

b.) Vegyes bizottmányok 1871

c.) Katonaügyi bizottmány 1861-1870

d.) Adóbizottmány 1868-1869

e.) Jogügyi Szakosztály 1868-1869

f.) Ínségügyi Bizottmány 1866-1867

g.) Ipari- és Kereskedelemi Szakosztály 1868

h.) Pénzügyi Szakosztály 1868-1893

i.) Állandó Bizottmány 1866

j.) Közegészségügyi Szakosztály 1866-1871

k.) Csőszfogadási Bizottmány 1851-1872

l.) Nevelésügyi Szakosztály 1867-1870 m.) Bányabizottmány 1886

n.) Szőlőhegyi bizottmány 1870-1893

o.) Legelőre felügyelő bizottmány 1873-1875 p.) Kölcsönrendező Szakosztály 1848-1866

q.) Árvaügyi választmányi ülés jkv-ei 1852-1856

r.) Árvaügyi Szakosztály iratai 1866-1872

s.) Árvapénztárt vizsgáló bizottmány 1870-1871

Gazdasági Szakosztály 1849-1871

Kórházi Szakosztály 1849-1872

1109 Székesfehérvár város Árvabizottmányának iratai 1858-1861
1110 Székesfehérvár város Polgármesterének iratai 1850-1869

a.) Elnöki iratok 1850-1869

b.) Általános iratok 1859 után (l. tanácsi iratok között)

1111 Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai 1848-1872

a.) Számadáskönyvek

b.) Vegyes számadások

1112 Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1848-1872

a.) adófőkönyvek

1113 Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai 1848-1872

a.) Iratok 1859-1871

b.) Számadások 1849-1858

c.) Számadási okmányok 1849-1867

1114 Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai 1850-1883
1115 Székesfehérvár város Számvevői Hivatalának iratai (Házipénztári főkönyvek és főnaplók) 1848-1872
1116 Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai 1868-1872
1117 Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai 1850-1872

a.) Iratok

b.) Nyilvántartó könyvek

1118 Székesfehérvár város Tiszti Főügyészének iratai 1866-1872
1119 Székesfehérvár város Törvényszékének iratai 1848-1850

a.) Jegyzőkönyvek

b.) Büntető perek

c.) Polgári perek

1120 A Székesfehérvári városilag Kiküldött Bíróság iratai 1855-1860
1121 Székesfehérvár város Visszaállított Törvényszékének iratai 1861-1871

a.) Polgári perek 1861-1871

b.) Büntető perek 1861-1871

c.) Árvatörvényszéki iratok 1861-1871

d.) Csődiratok 1861-1867

e.) Elnöki iratok 1865-1871

f.) Főbírói iratok 1861-1868

1122 Székesfehérvár város Sommás Bíróságának iratai 1861-1871

a.) Jegyzőkönyvek

b.) Iratok

1401 Székesfehérvár város Főispánjának iratai 1919- 1944

a.) Főispán-kormánybiztos iratai 1919

b.) Elnöki (bizalmas) iratok 1941-1943

c.) Általános iratok 1939-1943

d.) Országmozgósítási kormánybiztos iratai 1939-1944

1402 Székesfehérvár város Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872-1950

a.) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1872-1944

b.) Költségvetési Bizottság iratai 1873-1925

c.) Gazdasági Bizottság iratai 1920-1938

d.) Egészségügyi Bizottság iratai 1918-1920

e.) Reáliskolai Bizottság iratai 1874-1879

f.) Temetőrendező Szakosztály iratai 1924-1925

g.) Esküdtképes férfiak névjegyzéke 1899-1922

h.) Pénzügyi Szakosztály iratai 1872-1874

i.) Cselédügyrendező Szakosztály iratai 1901

j.) Szegényügyi Bizottság iratai 1901-1912

k.) Segítő Bizottság iratai 1930

l.) Kisgyűlési jegyzőkönyvek 1930-1950

1403 Székesfehérvár város Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1872-1950
1404 Székesfehérvár város Igazoló Választmányának iratai 1931-1946
1405 Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1872-1929

a.) Tanácsülési jegyzőkönyvek 1872-1929

b.) Tanácsi iratok 1872-1929

c.) Katonai iratok 1872-1929

d.) Végrendeletek 1872-1890

e.) A testnevelési tv. végrehajtására kiküldött tisztviselő iratai 1925-1929

f.) Kihágási iratok 1902-1908

1406 Székesfehérvár város Polgármesteri Hivatalának iratai 1892-1950

a.) Elnöki iratok 1909-1944

b.) Általános iratok 1929-1949 (1929-ig lásd: tanácsi iratokkal együtt)

c.) Építési iratok 1892-1944

d.) Kihágási iratok 1911-1948

e.) Rendészeti iratok (Elsőfokú közig. hatóság) 1920-1949

f.) Községi bírósági iratok 1935-1949

g.) Katonai ügyosztály iratai 1930-1949

h.) Közélelmezési ügyosztály iratai 1915-1918-1944

i.) Ínségakció iratai 1924-1931 j.) Hadigondozási iratok 1945-49

1407 Székesfehérvár város Tiszti Főügyészének iratai 1872-1944
1408 Székesfehérvár város Árvaszékének iratai 1872-1949
1409 Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1872-1941 1949 (1950)
1410 Székesfehérvár város Számvevői Hivatalának iratai 1874-1950
1411 Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai 1894-1950
1412 Székesfehérvár város Rendőrkapitányának iratai 1872-1919
1413 Székesfehérvár város Lakásügyi Hivatalának iratai 1918-1920 1945-48
1414 Székesfehérvár város Szegényügyi Hivatalának iratai 1932-1942
1415 Székesfehérvár város népmozgalmi Nyilvántartójának iratai 1939-1945
1416 Székesfehérvár város Idegenforgalmi Bizottságának iratai 1932-1942
1417 Székesfehérvár város Közigazgatási Bizottságának iratai 1876-1949

a.) Általános iratok 1949

b.) Gazdasági albizottság iratai 1945-49

1418 Székesfehérvár város Levéltárának iratai (1820) 1872-1950
1419 Székesfehérvár város szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye 1851-1944
1420 Alapítványi iratok gyűjteménye 1853-1943
1421 Városi szerződések gyűjteménye 1850-1942
1422 Székesfehérvár thj. Város Első Közös Konyha Titkárságának iratai 1907-1908
1423 Székesfehérvár Város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 1824-1895
1424 Székesfehérvár Város Testnevelési Felügyelőjének iratai 1917-1939
1425 dr. Zavaros Aladár polgármester és Varga Elemér műszaki tanácsos fegyelmi ügye iratainak gyűjteménye 1920-1930
1426 Székesfehérvár Város Közműveinek iratai 1921-1950

a.) Jegyzőkönyvek

b.) Iratok

1427 Székesfehérvár Város Kamarási Hivatalának iratai 1872-1896
1428 Székesfehérvár Város Tisztiorvosának iratai 1895-1936
1429 A Székesfehérvári Elemi Iskolák Felügyelő-igazgatójának iratai 1890-1936
1430 A Székesfehérvári Elemi Iskolák Tantestületének iratai 1869-1899
1431 Városi fenntartású iskolák Iskolaszékének iratai 1872-1926
1432 A székesfehérvári Országos ipari-, termény – és állatkiállítás szervezőbizottságának iratai 1878-1880
1433 Székesfehérvár Város Városgazda iratai 1901-1933
1434 Székesfehérvár Város I. fokú Iparhatóságának iratai 1885-1950 (1968)
1436 Székesfehérvár Város Tiszti főorvosi Hivatalának iratai 1933-1940
1437 Székesfehérvár Város Törvényhatósági Bizottságának Közgyűlési Jegyzőkönyvei 1945-1950
1444 Székesfehérvár Város Szociális Felügyelőjének iratai 1945-1947
1445 Székesfehérvár városi alkalmazottak nyilvántartásának levéltári gyűjteménye (1941) 1945-1948
1446 Székesfehérvár város Néphivatalának iratai 1948-1949

VI. KÖZIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

Földművelésügyi szakszervek
271 Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal iratai 1900-1940

VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI 1876—1949 (1954)

1 A Székesfehérvári Törvényszék iratai (Sárkeresztes tagosítási pere) 1938-1949 (1953)
2 A Székesfehérvári Királyi Törvényszék, mint Cégbíróság iratai 1876-1949 (1954)
3 Székesfehérvári Népbíróság iratai 1945-1947

VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK (1818) 1868—1999

Középfokú tanintézetek iratai
51 Székesfehérvári Ybl Miklós Gimnáziumának iratai (1855) 1878-1950
52 Székesfehérvári Kereskedelmi Középiskola iratai 1868-1948 (1950)
53 Székesfehérvári Szent Margit Leánygimnázium, később Teleki Blanka Gimnázium iratai 1910-1948
54 Szent István Középfokú Mezőgazdasági Tanintézet iratai 1938-1991

a.) M. Kir. Állami Szent István Gazdasági Tanintézet, majd M. Állami Mezőgazdasági Középiskola 1938-1949

b) A székesfehérvári állami mezőgazdasági középiskola (majd szakgimnázium) iratai 1949-1950

c.) Mezőgazdasági Technikum majd Vántus Károly Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet

(majd Szent Isván Mg. SZKI) iratai 1950-1991

56 Székesfehérvár T. H. J. Város Felsőbb Leányiskolájának iratai 1910-1920
57 Székesfehérvári Gépipari Középiskola (utóbb Széchenyi István) iratai 1941-1948
58 Székesfehérvár T. H. J. Város Ybl Miklós Gimnázium Dolgozók Iskolájának iratai 1946-1950
59 Székesfehérvári Dolgozók Gépészeti Középiskolájának iratai 1947-1948
60 Dolgozók Általános Gépészeti Technikumának iratai 1951
61 320. számú Árpád Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet iratai (bicskei kirendeltség (1954-61), enyingi, sárbogárdi is) 1950-1990
62 Gép- és Gyorsíró Iskola iratai 1950-1975
63 Dolgozók Közgazdasági Középiskolájának iratai 1951-1952
64 Hunyadi Mátyás Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola iratai 1964-1982
65 Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet iratai 1962-2000
66 Teleki Blanka Gimnázium (előbb Szent Margit Gimnázium) iratai 1949-1986
Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola iratai 1958-1960, 1963-64
Székesfehérvári Állami Vasvári Pál Tanítőképző iratai 1948-1957
Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet Római Kath. Tanítóképző Intézet iratai 1930-1947
Alapfokú iskolák iratai
101 Szent József (Belvárosi) Fiú elemi népiskola iratai 1818-1869
102 Tóvárosi községi elemi népiskola iratai 1879-1938
103 Öreg utcai (Felsővárosi) községi elemi népiskola iratai 1902-1932
104 Ezredéves községi elemi népiskola iratai 1902-1948
105 Zámoly utcai (Szent Imre) községi elemi népiskola iratai 1902-1922
106 Deák Ferenc utcai községi elemi népiskola iratai 1906-1944
107 IV. sz. (Maroshegyi) Állami Általános Iskola iratai 1934-(1946) 1948
108 Szent István községi elemi népiskola iratai 1938-1948
109 I. sz. Állami Általános Iskola iratai 1943-1948
110 Szőlőhegyi községi elemi népiskola iratai 1944-1948 (1950)
111 Selyem utcai községi elemi népiskola iratai 1945-1948
112 II. sz. Állami Általános Iskola iratai 1945-1948
113 Szárazréti községi elemi népiskola iratai 1945-1948 (1950)
114 III. sz. (Marx téri) Általános Iskola iratai 1946-1948
115 Ezredéves Általános Iskola irata 1948-1962
116 Marx-téri Általános Iskola iratai 1948-1951
117 Dolgozók Marx-téri Általános Iskolájának iratai 1948-1950
118 Marx-téri Általános Iskola Gyógypedagógiai Iskolájának iratai 1948-1951
119 Szőlőhegyi Általános Iskola iratai 1948-1955
120 Béke téri Általános Iskola iratai 1948-1949
121 Szárazréti, majd Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagiskolájának iratai 1948-1980
122 Dolgozók Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának iratai 1959-1962
123 Székesfehérvári Ybl Miklós Általános Iskola és Szakiskola iratai 1964-1999
124 Vörösmarty (Ligetsor) Általános Iskola iratai 1979-1989
125 Bajcsy-Zsilinszky-téri Általános Iskola iratai 1948-1955
126 Székesfehérvári Dolgozók Általános Iskolájának iratai 1953-1989
127 Petőfi Sándor Általános Iskola iratai 1952-1999
128 Bartók Béla téri Álatlános Iskola iratai 1948-1958
129 Május 1 Téri Általános Iskola iratai 1949-1996
130 Szent István Állami Általános Iskola iratai 1948-1949
131 A Fiú Polgári Iskola iratai 1920-1949
132 Dolgozók Polgári Iskolájának iratai 1946-1949
133 Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 1980-2002
133 Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 1980-2002
Alapfokú szakiskolák
3001 Kereskedő Tanonciskola iratai 1899-1948 (1950)
3002 Alsó fokú Iparostanonc Iskola iratai 1888-1948
3003 Mezőgazdasági Népiskola iratai 1938
3004 Városi Zeneiskola iratai 1901-1931
3005 Egészségügyi Szakiskola 1964-1973
Egyéb iskolák
601 Önálló Gazdasági Népiskola iratai 1928-1940
602 Gazda- és Gazda-asszonyképző Iskola iratai 1948
Kollégiumok
651 Radnóti Miklós Középiskolai Kollégium iratai 1955-1996
Gyermek- és ifjúság védelmi intézetek
3601 Székesfehérvári Horvát István úti Óvoda iratai 1964-1999
3602 Kisteleki utcai Óvoda iratai 1965-2001
Kulturális intézmények
701 Székesfehérvári Színház iratai (1898) 1958-1993
702 Székesfehérvár M. J. V. Levéltárának, utóbb Városi Levéltár és Kutatóintézet iratai 1992-2014
Egészségügyi és szociális intézetek
801 Városi Ispita iratai 1766-1833
802 Elaggott polgárok intézete 1833-1922
803 Székesfehérvár város polgári kórházának iratai 1833-1892
Egyéb közfeladatot ellátó intézmény
901 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzatának Városgondnoksága iratai 1961-1996

IX. TESTÜLETEK

201 Székesfehérvári városi elemi iskolák Tanítótestületének iratai 1869-1899
202 Székesfehérvári iskolák Iskolaszékének iratai 1872-1921
203 Székesfehérvári városi elemi iskolák felügyelő igazgatójának iratai 1890-1936
204 Székesfehérvár város Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának iratai 1983-1997
451 Székesfehérvári Kereskedelmi Társulat iratai 1712-1904 (1937-1949)

X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok

1 A Magyar Dolgozók Pártja Székesfehérvári Bizottsága iratai 1948-1949
2 A Hazafias Népfront 13. (Székesfehérvár) Kerületi Bizottságának iratai 1971-1985
3 Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének iratai
51 A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség iratai 1965-1998
101 A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság iratai 1986-1992
201 Fénysugár Fejér Megyei Mentálhigiénés Betegek Egyesületének iratai 1998-2009
2001 A Palotavárosi (Jóbarát) Asztaltársaság iratai 1948-1949
2002 Székesfehérvári Városszépítő és -Védő Egyesület iratai 1983-2007

XI. GAZDASÁGI SZERVEK

1 Felmayer István és Fiai Rt. iratai 1929-1930

XIII. CSALÁDOK IRATAI

1 A Say család iratai 1877-1936
2 A Györe család iratai 1901-1989
3 A Mórocz család iratai 1860-1950
4 A Csihás család iratai 1919-1995
5 A Karl család iratai 1930-1988
6 A Cser-Palkovics család iratai 1915
7 A Tallián család iratai 1845-1953
8 A Győrffy család iratai 1715-1929
9 A Viniczay család iratai 1912-2000
10 Az Ármos család iratai 1949-1986
11 A Montskó család iratai 1792-1947
12 Südi család iratai 1920-2012
13 Szabó Ferenc és családja iratai 1927-1989

XIV. SZEMÉLYEK IRATAI

1 Nagy Sándor földműves gazda feljegyzései 1912-1934
2 Dani Lukács városi és megyetörténeti írásai 1975-1985
3 Ferenczi György ezredes székesfehérvári hadtestparancsnok iratai 1988-1991
4 Fürész Gyula iratai 1943-1996
5 Jenei Károly levéltáros iratai 1952-1962
6 Nagy Ferenc (volt miniszterelnök) levelei 1977-1978
7 Párniczky Józsefné levéltáros iratai 1973-1978
8 Kecskés Sándor iratai 1991-1996
9 Remetey Tibor városrendező mérnök iratai 1963-1995
10 Tímár Sándor a polgári védelem parancsnokának iratai 1958-1988
11 Áron-Nagy Lajos festőművész hagyatéka 1955-1986
12 Dr. Kállay István egyetemi tanár hagyatéka 1966-1991
13 Bartos László iratai 1942-1961
14 Mohai Ferenc pékmester iratai 1906-1943
15 Zalka István építészmérnök iratai
16 Zsoldos Ferenc iratai 1940 - 1974, 19831986
17 Nyirjesi Margit tanító iratai 1946-1949
18 Varga Ferenc szobrászművész újságkivágásai 1906-1993
19 Lauschmann Gyula iratai 1916-1918
20 Szekeres Miklósné iratai
21 Dr. Szarka Géza irathagyatéka 1934-1976 (1998)
22 Dr. Cseplák György iratainak gyűjteménye 1910-1912
23 Moenich Károly városi főlevéltáros irathagyatéka 1872-1919
24 Kerkay Andorné országgyűlési képviselő iratai 1992-2002
25 Timár Sándorné személyzeti főmunkatárs után maradt iratok 1964-1993
26 Forster Pál iratai 1989-2006
27 dr. Bögi Károly jogtanácsos irathagyatéka
28 Surányi István neveléstörténész iratai
29 Georgiowitz György iratai 1822-1826
30 Forray Antalné iratai 1936, 1942, 1962-2008
31 Horváth Júlia történész iratai
32 Schul(t)z István építész irathagyatéka 1937-2009
33 Nagy Lajos főmolnár iratai 1930-1976
34 M. Tóth István festőművész irathagyatéka 1907-2007

XV. GYŰJTEMÉNYEK

1 Térképgyűjtemény
11 Tervtár 1896-2006

a.) Székesfehérvár M. J. V. Főépítészi Irodájának tervtári anyaga

b.) Beruházási Iroda tervtári anyaga1985-2006

21 Pecsétgyűjtemény
22 Plakátok gyűjteménye
23 Iskolai értesítők, évkönyvek gyűjteménye 1853-2002
24 Pedagógiai gyűjtemény 1900-1989, 1900-1973
25 Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Alapítvány által támogatott politikatörténeti gyűjtemény 1950-1960
26 Székesfehérvár városközpont rendezési tervének feltáró lapjai 1826-1950
27 Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyvei 1990-2001
28 Aprónyomtatvány gyűjtemény
31 Mikrofilmgyűjtemény 1688-1919
32 Fényképgyűjtemény 1938-1996
33 A területi önkormányzatok igazgatására vonatkozó iratok másolata 1944-1950
41 Hanglemezgyűjtemény
42 Kézirattár 1993-2011
61 A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet története c. kötet számára gyűjtött iratmásolatok 1703-2006
62 Archontológiai Gyűjtemény 1701-1945
63 Iratmásolat-gyűjtemény a pécsi Szent Mór Kollégium irataiból 1928-1944

XVI. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IRATAI

1 A székesfehérvári Munkás-, Katona- és Földművestanács Intéző Bizottságának iratai 1919
2 Székesfehérvár város Lakásügyi Bizottságának iratai 1919
3 Közellátási Népbiztosság iratai 1919

XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK

1 Székesfehérvár Város Ideiglenes Bizottságának (21-es Bizottság) iratai 1945. III. 22 – IV. 21.
2 Székesfehérvár thj. város Nemzeti Bizottságának iratai 1945-1949
1201 A Központi Népi Ellenőrzés Székesfehérvár Városi Bizottságának iratai 1969-1971

XXIII. SZÉKESFEHÉRVÁR JÁRÁSI JOGÚ VÁROS TANÁCSA LEVÉLTÁRA(1950) 1950-1989 (1990)

1 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Igazgatási Osztály 1982-1983
2 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Személyzeti Osztály 1982-1983
3 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Pénzügyi-Terv Osztály 1982-1983
4 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály 1982-1983
5 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Művelődési Osztály 1982-1983
6 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Műszaki Osztály 1982-1983
7 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Pénzügyi Osztály 1957-1971
8 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Egészségügyi Osztály 1980-1981
501 Székesfehérvár Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950-1990
502 Székesfehérvár Város Tanácsa V. B. iratai. V. B. jegyzőkönyvek 1950-1990
503 Székesfehérvár Városi Tanács V. B. elnökének bizalmas iratai 1953-1979
504 Székesfehérvár Városi Tanács V. B. elnökének iratai 1950-1990
505 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. elnökhelyettesének iratai 1959-1978 1986-1991
506 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Pénzügyi Osztályának iratai 1952-1993
507 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Igazgatási Osztályának iratai 1950-1990

a. Általános iratok

b. Gyámügyi iratok

c. Anyakönyvi iratok

d. Hagyatéki iratok

e. Lakásügyek

f. Lakónyilvántartó könyvek

g. Gyűjtőszámos iratok

508 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai 1950-1951
509 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ipari utóbb Ipari és Műszaki Osztályának iratai 1951-1990
510 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Mezőgazdasági Osztály iratai 1951-1979
511 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Oktatási, Népművelési utóbb Művelődési Osztályának iratai (1949) 1951- 1990 (1996)
512 Székesfehérvár város Tanács V.B. Titkárság iratai 1950-1974
513 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Szervezési utóbb Szervezési és Jogi Osztály iratai 1971-1990
514 Székesfehérvár város Tanács V.B. Kommunális Osztályának iratai 1952-1953 (1954)
515 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Egészségügyi Osztályának iratai 1950-1990
516 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Terv és Statisztikai Osztályának iratai (1950) 1952-1957
517 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Kereskedelmi utóbb Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai 1960-1979
518 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Építési-, Közlekedési és Vízügyi Osztályának iratai 1950-1976
519 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Városgazdálkodási Osztályának iratai 1955
520 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Munkaügyi Osztályának iratai 1972 (1964-1967)
521 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Tervosztályának iratai 1968-1979
522 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ügyfélszolgálatának iratai 1979-1990
523 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály iratai 1980-1990
524 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Családvédelmi és Egészségügyi Osztály iratai 1989-90
525 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ellátási és Árhatósági Osztály iratai 1984-1990
526 Székesfehérvár város Tanács V.B. Munkaügyi Döntőbizottságának iratai 1974-1989
527 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Terv- és Munkaügyi Osztály iratai 1980-1990, 1976-1990
528 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Lakás és Helyiséggazdálkodási Osztály iratai 1979-1990
529 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Testnevelési és Sportfelügyelőség iratai 1964-1990
530 Székesfehérvár Városi Tanács V. B. személyi anyagainak gyűjteménye
531 Székesfehérvár Városi V.B. Gazdasági és Műszaki feladatokat Ellátó Szervezet iratai 1974- 1990

XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI

51 Székesfehérvár M. J. V. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság iratai 1999-2000
201 Székesfehérvári Járásbíróság, mint Telekkönyvi Hatóság iratai 1960-1972
202 Székesfehérvári Járási – Városi Földhivatal iratai 1972-1978

XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI

21 Fejér Megyei Bíróság iratai 1958-1987
22 Székesfehérvári Járásbíróság iratai (1944) (1945) 1950-1960
23 Az Enyingi Járásbíróság iratai (1948) 1950-1962
24 A Móri Járásbíróság iratai (1945) 1950-1960
25 Sárbogárdi Járásbíróság iratai (1933) 1951
151 A Székesfehérvári Állami Közjegyző iratai 1957-1962
152 Az Enyingi Közjegyző iratai (Rác Lajos) (1945) 1950-1952
251 Az 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség iratai 1981-1991

XXIX. VÁLLALATOK IRATAI

1 Sagittarius KFT. tervtára 1976-1984
651 Fejér Megyei Moziüzemi Vállalat iratai 1962-1993
652 Városi utóbb Fehérvár Televízió iratai 1985-1999
653 Székesfehérvári Fűtőerőmű KFT. és jogelődjei iratai 1921-2012

XXX. SZÖVETKEZETEK

801 A Barátság Garázsfenntartó Szövetkezet iratai 1971-1996

XXXIII. LEVÉLTÁRI KEZELÉSRE UTALT IRATOK

1 A Székesfehérvári Anyakönyvi Kerület iratai 1815-1989

a. Névadókönyvek 1960-1989

2 Népszavazások, önkormányzati és országgyűlési választások jegyzőkönyvei 1994-2010
3 Egészség- és Nyugdíjbiztosítási önkormányzati választások jegyzőkönyvei 1993
4 Megyei Jogú Városok Szövetségének iratai 1992-1996
5 Székesfehérvár MJV Önkormányzata által alapított Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Alapítvány Kuratóriumának iratai 1993-2010
6 Székesfehérvári Primavera Kórus iratai 1975 – 2003

XXXV. MSZMP archívumok

1 A Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári városi Bizottságának iratai 1970-1988

XXXVII. Megyei Jogú Város

1 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Közgyűlésének iratai 1990-2014
2 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Oktatási és Kulturális Osztály utóbb Oktatási és Közművelődési Iroda iratai 1991-1994

b.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Irodájának Sportirodája 1996

3 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Titkárság iratai 1991-1995
4 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Igazgatási Osztály iratai 1991-1995

a.) Általános iratok 1991-1995

b.) Központi iktató segédkönyveinek gépi listája 1993-1995

c.) Lakás-, és Helyiséggazdálkodási csoport 1991-1994

5 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Családvédelmi (Szociálpolitikai) és Egészségügyi Osztály iratai 1991-1994
6 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Gyámügyi Osztály utóbb Iroda iratai 1991-1996
7 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Műszaki (utóbb Városfejlesztési) Osztály iratai 1991-1994
8 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vagyonkezelő és Beruházási Osztály iratai 1991-1994

a) közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációk 1982–2010

9 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Közgyűlési iroda iratai (1990) 1991-1995
10 Székesfehérvár M. J. V. Alpolgármesteri Titkárságának iratai (1989) 1990-1996
11 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Közgazdasági Osztály iratai 1991-1994
12 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vállalkozásokat Segítő Iroda iratai 1991-1994
13 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Városfejlesztési Iroda iratai 1995
14 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Szociális és Családvédelmi Iroda iratai 1995-1997
15 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Egyéni Vállalkozási és Mezőgazdasági Iroda iratai 1995-1996
16 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Tulajdon- és Vagyonkezelő és Beruházási Iroda iratai 1995
17 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vagyongazdálkodási Iroda iratai 1995
18 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Lakás- és Helyiséggazdálkodási Iroda iratai 1995
19 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Terv- és Munkaügyi Osztály iratai 1990-1995
20 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda iratai (1984-1990)-2007
21 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Általános Igazgatósága 1996-1997
22 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adminisztrációs Igazgatósága 1996-1997
23 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Menedzsment Iroda iratai 1996-1997
24 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete iratai (előtte: Székesfehérvár Városi (1970,1973-1976,1985-1987)
25 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Igazgatóság 1996-1997
26 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság 1996-1997
27 Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építésigazgatási Iroda 1997
28 Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Igazgatóság 1997
29 Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Igazgatóság 1997

A.) Feudális kor

  a.) Bajzáth György királyi biztos iratai 1840-1845
  b.) Ferenczi Antal királyi biztos iratai 1783-1784
  c.) Latinovics János királyi biztos iratai 1783-1784
  d.) A királyi komisszió iratai 1783-1792
  a.) Tanácsülési jegyzőkönyvek (Protocolla Civitatis Albensis) 1689-1848
         1. Tisztázati példányok 1689-1848
         2. Fogalmazati példányok 1723-1845
  b.) Tanácsi és törvényszéki ügyviteli iratok (Acta politica et iuridica) 1689-1787
  c.)Tanácsi iratok (Acta politica) 1788-1848
  d.) Levelezőkönyvek (Libri correspondentiarum) 1724-1785
  e.) Népösszeírások 1688-1848
  f.) Népszámlálási iratok 1784-1789, 1820, 1828
  g.) Örökbevallási jegyzőkönyvek (Protocolla fassionum) 1824-1845
  h.) Végrendeletek (Testamenta) 1740-1848
  i.) Becsűkönyvek (Schatzungs Protocoll) és iratok 1750-1848 (1856)
  j.) Betáblázási jegyzőkönyvek (Protocolla intabulationum) és iratok 1714-1848
  k.) Himlőoltási iratok 1815-1832
  l.) Gyógyszerkönyvek és vények 1806-1848
  m.) Katonai ügyek iratai (Acta militaria) 1769-1834
  n.) Kolerabizottság iratai 1831
  o.) Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei 1810-1847
  p.) Szépítő Bizottság iratai 1840-1844
  r.) Országgyűlési iratok (Acta dietalia) 1715-1848
  s.) Zsidók letelepedésére vonatkozó iratok (Acta iudaica) 1742-1840
  a.) Számadáskönyvek 1703-1848
  b.) Számadási naplók 1734-1848
  c.) Számadási mellékletek 1741-1848
  d.) Tizedösszeírások 1720-1845
  e.) Kórházi számadások 1769-1848
  f.) Bérleti iratok (Báránd-puszta) 1734-1842
  a.) Dicalis összeírások 1726-1849
  b.) Adóbeszedési könyvek 1738-1849
  c.) Naplók (diariumok) 1793-1812
  d.) Számadások 1740-1794
  a.) Árvahivatali számadások (Waisen Rechungen) 1734-1848
  b.) Árvahivatali iratok 1776-1845
  a.) Telekkönyvek 1698-1834
  b.) II. József-kori földmérési iratok 1784-1789
  c.) Teleklevelek 1820-1844
  d.) Telekkönyvvezetői számadások 1755-1846
  a.) Jegyzőkönyvek (Protocollum nundinale) 1768-1848
  b.) Iratok 1778-1848


a.) Törvényszéki jegyzőkönyvek (Gericht Protocoll)1728-1845

  1. Tisztázati példányok 1728-1844
  2. Töredékes jegyzőkönyvek és fogalmazványok 1728-1845
  b.) Polgári- és büntetőperek (Causae civiles et criminales) 1699-1787
  c.) Törvényszéki iratok (Acta iudicaria) 1788-1845
  d.) Vegyes törvényszéki iratok (Processus criminales et civiles) 1750-1848

B.) Kapitalista kor

  a.) Jegyzőkönyvek  
  1. Tisztázati példányok  
  2. Fogalmazati példányok  
  b.) Iratok  
  a.) Választmányi ülések jegyzőkönyvei 1851-1860
  b.) Választmányi iratok 1851-1859
  a.) Jegyzőkönyvek  
  b.) Iratok (lásd: a tanácsi iratok között)  
  a.) Jegyzőkönyvek 1864-1867
  b.) Iratok 1864
  a.) Jegyzőkönyvek 1849-1872
  b.) Iratok 1849-1872
  c.) Népszámlálási iratok 1850, 1857, 1869
  d.) Katonai iratok 1854-1871
  e.) Végrendeletek 1849-1871
  f.) Betáblázási jegyzőkönyvek 1849-1857
 
  a.) Szervezési bizottmányi iratok 1866-1871
  b.) Vegyes bizottmányok 1871
  c.) Katonaügyi bizottmány 1861-1870
  d.) Adóbizottmány 1868-1869
  e.) Jogügyi Szakosztály 1868-1869
  f.) Ínségügyi Bizottmány 1866-1867
  g.) Ipari- és Kereskedelemi Szakosztály 1868
  h.) Pénzügyi Szakosztály 1868-1893
  i.) Állandó Bizottmány 1866
  j.) Közegészségügyi Szakosztály 1866-1871
  k.) Csőszfogadási Bizottmány 1851-1872
  l.) Nevelésügyi Szakosztály 1867-1870
  m.) Bányabizottmány 1886
  n.) Szőlőhegyi bizottmány 1870-1893
  o.) Legelőre felügyelő bizottmány 1873-1875
  p.) Kölcsönrendező Szakosztály 1848-1866
  q.) Árvaügyi választmányi ülés jkv-ei 1852-1856
  r.) Árvaügyi Szakosztály iratai 1866-1872
  s.) Árvapénztárt vizsgáló bizottmány 1870-1871
  Gazdasági Szakosztály 1849-1871
  Kórházi Szakosztály 1849-1872
  a.) Elnöki iratok 1850-1869
  b.) Általános iratok 1859 után (l. tanácsi iratok között)
  a.) Számadáskönyvek  
  b.) Vegyes számadások  
  a.) Iratok 1859-1871
  b.) Számadások 1849-1858
  c.) Számadási okmányok 1849-1867
  a.) Iratok  
  b.) Nyilvántartó könyvek  
  a.) Jegyzőkönyvek  
  b.) Büntető perek  
  c.) Polgári perek  
  a.) Polgári perek 1861-1871
  b.) Büntető perek 1861-1871
  c.) Árvatörvényszéki iratok 1861-1871
  d.) Csődiratok 1861-1867
  e.) Elnöki iratok 1865-1871
  f.) Főbírói iratok 1861-1868
  a.) Főispán-kormánybiztos iratai 1919
  b.) Elnöki (bizalmas) iratok 1941-1943
  c.) Általános iratok 1939-1943
  d.) Országmozgósítási kormánybiztos iratai 1939-1944
  a.) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1872-1944
  b.) Költségvetési Bizottság iratai 1873-1925
  c.) Gazdasági Bizottság iratai 1920-1938
  d.) Egészségügyi Bizottság iratai 1918-1920
  e.) Reáliskolai Bizottság iratai 1874-1879
  f.) Temetőrendező Szakosztály iratai 1924-1925
  g.) Esküdtképes férfiak névjegyzéke 1899-1922
  h.) Pénzügyi Szakosztály iratai 1872-1874
  i.) Cselédügyrendező Szakosztály iratai 1901
  j.) Szegényügyi Bizottság iratai 1901-1912
  k.) Segítő Bizottság iratai 1930
  l.) Kisgyűlési jegyzőkönyvek 1930-1950
  a.) Tanácsülési jegyzőkönyvek 1872-1929
  b.) Tanácsi iratok 1872-1929
  c.) Katonai iratok 1872-1929
  d.) Végrendeletek 1872-1890
  e.) A testnevelési tv. végrehajtására kiküldött tisztviselő iratai 1925-1929
  f.) Kihágási iratok 1902-1908
  a.) Elnöki iratok 1909-1944
  b.) Általános iratok 1929-1949 (1929-ig lásd: tanácsi iratokkal együtt)
  c.) Építési iratok 1892-1944
  d.) Kihágási iratok 1911-1948
  e.) Rendészeti iratok (Elsőfokú közig. hatóság) 1920-1949
  f.) Községi bírósági iratok 1935-1949
  g.) Katonai ügyosztály iratai 1930-1949
  h.) Közélelmezési ügyosztály iratai 1915-1918-1944
  i.) Ínségakció iratai 1924-1931
  j.) Hadigondozási iratok 1945-49

Fond- és állagjegyzék

 

     
A.) Feudális kor
     
1001 Királyi biztosok iratai 1783-1845
  a.) Bajzáth György királyi biztos iratai 1840-1845
  b.) Ferenczi Antal királyi biztos iratai 1783-1784
  c.) Latinovics János királyi biztos iratai 1783-1784
  d.) A királyi komisszió iratai 1783-1792
1002 Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1688-1848
  a.) Tanácsülési jegyzőkönyvek (Protocolla Civitatis Albensis) 1689-1848
  1. Tisztázati példányok 1689-1848
  2. Fogalmazati példányok 1723-1845
  b.) Tanácsi és törvényszéki ügyviteli iratok (Acta politica et iuridica) 1689-1787
  c.)Tanácsi iratok (Acta politica) 1788-1848
  d.) Levelezőkönyvek (Libri correspondentiarum) 1724-1785
  e.) Népösszeírások 1688-1848
  f.) Népszámlálási iratok 1784-1789, 1820, 1828
  g.) Örökbevallási jegyzőkönyvek (Protocolla fassionum) 1824-1845
  h.) Végrendeletek (Testamenta) 1740-1848
  i.) Becsűkönyvek (Schatzungs Protocoll) és iratok 1750-1848 (1856)
  j.) Betáblázási jegyzőkönyvek (Protocolla intabulationum) és iratok 1714-1848
  k.) Himlőoltási iratok 1815-1832
  l.) Gyógyszerkönyvek és vények 1806-1848
  m.) Katonai ügyek iratai (Acta militaria) 1769-1834
  n.) Kolerabizottság iratai 1831
  o.) Gazdasági Bizottság jegyzőkönyvei 1810-1847
  p.) Szépítő Bizottság iratai 1840-1844
  r.) Országgyűlési iratok (Acta dietalia) 1715-1848
  s.) Zsidók letelepedésére vonatkozó iratok (Acta iudaica) 1742-1840
1003 Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai 1703-1848
  a.) Számadáskönyvek 1703-1848
  b.) Számadási naplók 1734-1848
  c.) Számadási mellékletek 1741-1848
  d.) Tizedösszeírások 1720-1845
  e.) Kórházi számadások 1769-1848
  f.) Bérleti iratok (Báránd-puszta) 1734-1842
1004 Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1726-1849
  a.) Dicalis összeírások 1726-1849
  b.) Adóbeszedési könyvek 1738-1849
  c.) Naplók (diariumok) 1793-1812
  d.) Számadások 1740-1794
1005 Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai 1734-1848
  a.) Árvahivatali számadások (Waisen Rechungen) 1734-1848
  b.) Árvahivatali iratok 1776-1845
1006 Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai 1698-1847
  a.) Telekkönyvek 1698-1834
  b.) II. József-kori földmérési iratok 1784-1789
  c.) Teleklevelek 1820-1844
  d.) Telekkönyvvezetői számadások 1755-1846
1007 Székesfehérvár város Vásári Bíróságának iratai 1768-1848
  a.) Jegyzőkönyvek (Protocollum nundinale) 1768-1848
  b.) Iratok 1778-1848
1008 Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai 1788-1848
1009 Nemzeti Iskolák helyi igazgatójának iratai 1810-1839
1010 Székesfehérvár város Törvényszékének iratai 1699-1848
  a.) Törvényszéki jegyzőkönyvek (Gericht Protocoll) 1728-1845
  1. Tisztázati példányok 1728-1844
  2. Töredékes jegyzőkönyvek és fogalmazványok 1728-1845
  b.) Polgári- és büntetőperek (Causae civiles et criminales) 1699-1787
  c.) Törvényszéki iratok (Acta iudicaria) 1788-1845
  d.) Vegyes törvényszéki iratok (Processus criminales et civiles) 1750-1848
1051 A Székesfehérváron állomásozó Gollner Gyalogezred iratai 1809-1846
1052 A Székesfehérváron állomásozó Ernst Gyalogezred iratai 1846-1848
     
     
     
B.) Kapitalista kor
     
1101 Székesfehérvár város ideiglenes cs. és kir. Biztosának iratai 1849
1102 Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyűlésének iratai 1848-1849
  a.) Jegyzőkönyvek  
  1. Tisztázati példányok  
  2. Fogalmazati példányok  
  b.) Iratok  
1103 Székesfehérvár város Községtanácsának iratai 1851-1860
  a.) Választmányi ülések jegyzőkönyvei 1851-1860
  b.) Választmányi iratok 1851-1859
1104 Székesfehérvár város Bizottmányi Közgyűlésének iratai 1861
  a.) Jegyzőkönyvek  
  b.) Iratok (lásd: a tanácsi iratok között)  
1105 Székesfehérvár város Polgári Választmányának iratai 1864-1867
  a.) Jegyzőkönyvek 1864-1867
  b.) Iratok 1864
1106 Székesfehérvár város Városhatósági Közgyűlésének iratai 1867-1871
  a.) Jegyzőkönyvek  
  b.) Iratok  
1107 Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1849-1872
  a.) Jegyzőkönyvek 1849-1872
  b.) Iratok 1849-1872
  c.) Népszámlálási iratok 1850, 1857, 1869
  d.) Katonai iratok 1854-1871
  e.) Végrendeletek 1849-1871
  f.) Betáblázási jegyzőkönyvek 1849-1857
  g.) Gyógyszerkönyvek 1849-1865
1108 Székesfehérvár város Bizottmányainak iratai 1849-1872
  a.) Szervezési bizottmányi iratok 1866-1871
  b.) Vegyes bizottmányok 1871
  c.) Katonaügyi bizottmány 1861-1870
  d.) Adóbizottmány 1868-1869
  e.) Jogügyi Szakosztály 1868-1869
  f.) Ínségügyi Bizottmány 1866-1867
  g.) Ipari- és Kereskedelemi Szakosztály 1868
  h.) Pénzügyi Szakosztály 1868-1893
  i.) Állandó Bizottmány 1866
  j.) Közegészségügyi Szakosztály 1866-1871
  k.) Csőszfogadási Bizottmány 1851-1872
  l.) Nevelésügyi Szakosztály 1867-1870
  m.) Bányabizottmány 1886
  n.) Szőlőhegyi bizottmány 1870-1893
  o.) Legelőre felügyelő bizottmány 1873-1875
  p.) Kölcsönrendező Szakosztály 1848-1866
  q.) Árvaügyi választmányi ülés jkv-ei 1852-1856
  r.) Árvaügyi Szakosztály iratai 1866-1872
  s.) Árvapénztárt vizsgáló bizottmány 1870-1871
  Gazdasági Szakosztály 1849-1871
  Kórházi Szakosztály 1849-1872
1109 Székesfehérvár város Árvabizottmányának iratai 1858-1861
1110 Székesfehérvár város Polgármesterének iratai 1850-1869
  a.) Elnöki iratok 1850-1869
  b.) Általános iratok 1859 után (l. tanácsi iratok között)
1111 Székesfehérvár város Kamarási Hivatalának iratai 1848-1872
  a.) Számadáskönyvek  
  b.) Vegyes számadások  
1112 Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1848-1872
  a.) adófőkönyvek  
1113 Székesfehérvár város Árvahivatalának iratai 1848-1872
  a.) Iratok 1859-1871
  b.) Számadások 1849-1858
  c.) Számadási okmányok 1849-1867
1114 Székesfehérvár város Telekhivatalának iratai 1850-1883
1115 Székesfehérvár város Számvevői Hivatalának iratai (Házipénztári főkönyvek és főnaplók) 1848-1872
1116 Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai 1868-1872
1117 Székesfehérvár város Kapitányi Hivatalának iratai 1850-1872
  a.) Iratok  
  b.) Nyilvántartó könyvek  
1118 Székesfehérvár város Tiszti Főügyészének iratai 1866-1872
1119 Székesfehérvár város Törvényszékének iratai 1848-1850
  a.) Jegyzőkönyvek  
  b.) Büntető perek  
  c.) Polgári perek  
1120 A Székesfehérvári városilag Kiküldött Bíróság iratai 1855-1860
1121 Székesfehérvár város Visszaállított Törvényszékének iratai 1861-1871
  a.) Polgári perek 1861-1871
  b.) Büntető perek 1861-1871
  c.) Árvatörvényszéki iratok 1861-1871
  d.) Csődiratok 1861-1867
  e.) Elnöki iratok 1865-1871
  f.) Főbírói iratok 1861-1868
1122 Székesfehérvár város Sommás Bíróságának iratai 1861-1871
  a.) Jegyzőkönyvek  
  b.) Iratok  
1401 Székesfehérvár város Főispánjának iratai 1919- 1944
  a.) Főispán-kormánybiztos iratai 1919
  b.) Elnöki (bizalmas) iratok 1941-1943
  c.) Általános iratok 1939-1943
  d.) Országmozgósítási kormánybiztos iratai 1939-1944
1402 Székesfehérvár város Törvényhatósági Bizottságának iratai 1872-1950
  a.) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1872-1944
  b.) Költségvetési Bizottság iratai 1873-1925
  c.) Gazdasági Bizottság iratai 1920-1938
  d.) Egészségügyi Bizottság iratai 1918-1920
  e.) Reáliskolai Bizottság iratai 1874-1879
  f.) Temetőrendező Szakosztály iratai 1924-1925
  g.) Esküdtképes férfiak névjegyzéke 1899-1922
  h.) Pénzügyi Szakosztály iratai 1872-1874
  i.) Cselédügyrendező Szakosztály iratai 1901
  j.) Szegényügyi Bizottság iratai 1901-1912
  k.) Segítő Bizottság iratai 1930
  l.) Kisgyűlési jegyzőkönyvek 1930-1950
1403 Székesfehérvár város Törvényhatósági Bizottsága Központi Választmányának iratai 1872-1950
1404 Székesfehérvár város Igazoló Választmányának iratai 1931-1946
1405 Székesfehérvár város Tanácsának iratai 1872-1929
  a.) Tanácsülési jegyzőkönyvek 1872-1929
  b.) Tanácsi iratok 1872-1929
  c.) Katonai iratok 1872-1929
  d.) Végrendeletek 1872-1890
  e.) A testnevelési tv. végrehajtására kiküldött tisztviselő iratai 1925-1929
  f.) Kihágási iratok 1902-1908
1406 Székesfehérvár város Polgármesteri Hivatalának iratai 1892-1950
  a.) Elnöki iratok 1909-1944
  b.) Általános iratok 1929-1949 (1929-ig lásd: tanácsi iratokkal együtt)
  c.) Építési iratok 1892-1944
  d.) Kihágási iratok 1911-1948
  e.) Rendészeti iratok (Elsőfokú közig. hatóság) 1920-1949
  f.) Községi bírósági iratok 1935-1949
  g.) Katonai ügyosztály iratai 1930-1949
  h.) Közélelmezési ügyosztály iratai 1915-1918-1944
  i.) Ínségakció iratai 1924-1931
  j.) Hadigondozási iratok 1945-49
1407 Székesfehérvár város Tiszti Főügyészének iratai 1872-1944
1408 Székesfehérvár város Árvaszékének iratai 1872-1949
1409 Székesfehérvár város Adóhivatalának iratai 1872-1941 1949 (1950)
1410 Székesfehérvár város Számvevői Hivatalának iratai 1874-1950
1411 Székesfehérvár város Mérnöki Hivatalának iratai 1894-1950
1412 Székesfehérvár város Rendőrkapitányának iratai 1872-1919
1413 Székesfehérvár város Lakásügyi Hivatalának iratai 1918-1920 1945-48
1414 Székesfehérvár város Szegényügyi Hivatalának iratai 1932-1942
1415 Székesfehérvár város népmozgalmi Nyilvántartójának iratai 1939-1945
1416 Székesfehérvár város Idegenforgalmi Bizottságának iratai 1932-1942
1417 Székesfehérvár város Közigazgatási Bizottságának iratai 1876-1949
  a.) Általános iratok 1949
  b.) Gazdasági albizottság iratai 1945-49
1418 Székesfehérvár város Levéltárának iratai (1820) 1872-1950
1419 Székesfehérvár város szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye 1851-1944
1420 Alapítványi iratok gyűjteménye 1853-1943
1421 Városi szerződések gyűjteménye 1850-1942
1422 Székesfehérvár thj. Város Első Közös Konyha Titkárságának iratai 1907-1908
1423 Székesfehérvár Város felekezeti anyakönyvi másodpéldányainak levéltári gyűjteménye 1824-1895
1424 Székesfehérvár Város Testnevelési Felügyelőjének iratai 1917-1939
1425 dr. Zavaros Aladár polgármester és Varga Elemér műszaki tanácsos fegyelmi ügye iratainak gyűjteménye 1920-1930
1426 Székesfehérvár Város Közműveinek iratai 1921-1950
  a.) Jegyzőkönyvek  
  b.) Iratok  
1427 Székesfehérvár Város Kamarási Hivatalának iratai 1872-1896
1428 Székesfehérvár Város Tisztiorvosának iratai 1895-1936
1429 A Székesfehérvári Elemi Iskolák Felügyelő-igazgatójának iratai 1890-1936
1430 A Székesfehérvári Elemi Iskolák Tantestületének iratai 1869-1899
1431 Városi fenntartású iskolák Iskolaszékének iratai 1872-1926
1432 A székesfehérvári Országos ipari-, termény – és állatkiállítás szervezőbizottságának iratai 1878-1880
1433 Székesfehérvár Város Városgazda iratai 1901-1933
1434 Székesfehérvár Város I. fokú Iparhatóságának iratai 1885-1950 (1968)
1436 Székesfehérvár Város Tiszti főorvosi Hivatalának iratai 1933-1940
1437 Székesfehérvár Város Törvényhatósági Bizottságának Közgyűlési Jegyzőkönyvei 1945-1950
1444 Székesfehérvár Város Szociális Felügyelőjének iratai 1945-1947
1445 Székesfehérvár városi alkalmazottak nyilvántartásának levéltári gyűjteménye (1941) 1945-1948
1446 Székesfehérvár város Néphivatalának iratai 1948-1949
     
VI. Közigazgatás területi szervei
     
Földművelésügyi szakszervek
     
271 Székesfehérvári Kultúrmérnöki Hivatal iratai 1900-1940
     
VII. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI1876-1949 (1954)
 
1 A Székesfehérvári Törvényszék iratai (Sárkeresztes tagosítási pere) 1938-1949 (1953)
2 A Székesfehérvári Királyi Törvényszék, mint Cégbíróság iratai 1876-1949 (1954)
3 Székesfehérvári Népbíróság iratai 1945-1947
     
   VIII. INTÉZETEK, INTÉZMÉNYEK(1818) 1868-1999  
     
   Középfokú tanintézetek iratai  
     
51 Székesfehérvári Ybl Miklós Gimnáziumának iratai (1855) 1878-1950
52 Székesfehérvári Kereskedelmi Középiskola iratai 1868-1948 (1950)
53 Székesfehérvári Szent Margit Leánygimnázium, később Teleki Blanka Gimnázium iratai 1910-1948
54 Szent István Középfokú Mezőgazdasági Tanintézet iratai 1938-1991
  a.) M. Kir. Állami Szent István Gazdasági Tanintézet, majd M. Állami Mezőgazdasági Középiskola 1938-1949
  b) A székesfehérvári állami mezőgazdasági középiskola (majd szakgimnázium) iratai 1949-1950
  c.) Mezőgazdasági Technikum majd Vántus Károly Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet
(majd Szent Isván Mg. SZKI) iratai
1950-1991
56 Székesfehérvár T. H. J. Város Felsőbb Leányiskolájának iratai 1910-1920
57 Székesfehérvári Gépipari Középiskola (utóbb Széchenyi István) iratai 1941-1948
58 Székesfehérvár T. H. J. Város Ybl Miklós Gimnázium Dolgozók Iskolájának iratai 1946-1950
59 Székesfehérvári Dolgozók Gépészeti Középiskolájának iratai 1947-1948
60 Dolgozók Általános Gépészeti Technikumának iratai 1951
61 320. számú Árpád Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet iratai
(bicskei kirendeltség (1954-61), enyingi, sárbogárdi is)
1950-1990
62 Gép- és Gyorsíró Iskola iratai 1950-1975
63 Dolgozók Közgazdasági Középiskolájának iratai 1951-1952
64 Hunyadi Mátyás Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola iratai 1964-1982
65 Ybl Miklós Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet iratai 1962-2000
66 Teleki Blanka Gimnázium (előbb Szent Margit Gimnázium) iratai 1949-1986
  Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola iratai 1958-1960, 1963-64
  Székesfehérvári Állami Vasvári Pál Tanítőképző iratai 1948-1957
  Székesfehérvári Ferenc József Nőnevelő Intézet Római Kath. Tanítóképző Intézet iratai 1930-1947
     
Alapfokú iskolák iratai
     
101 Szent József (Belvárosi) Fiú elemi népiskola iratai 1818-1869
102 Tóvárosi községi elemi népiskola iratai 1879-1938
103 Öreg utcai (Felsővárosi) községi elemi népiskola iratai 1902-1932
104 Ezredéves községi elemi népiskola iratai 1902-1948
105 Zámoly utcai (Szent Imre) községi elemi népiskola iratai 1902-1922
106 Deák Ferenc utcai községi elemi népiskola iratai 1906-1944
107 IV. sz. (Maroshegyi) Állami Általános Iskola iratai 1934-(1946) 1948
108 Szent István községi elemi népiskola iratai 1938-1948
109 I. sz. Állami Általános Iskola iratai 1943-1948
110 Szőlőhegyi községi elemi népiskola iratai 1944-1948 (1950)
111 Selyem utcai községi elemi népiskola iratai 1945-1948
112 II. sz. Állami Általános Iskola iratai 1945-1948
113 Szárazréti községi elemi népiskola iratai 1945-1948 (1950)
114 III. sz. (Marx téri) Általános Iskola iratai 1946-1948
115 Ezredéves Általános Iskola irata 1948-1962
116 Marx-téri Általános Iskola iratai 1948-1951
117 Dolgozók Marx-téri Általános Iskolájának iratai 1948-1950
118 Marx-téri Általános Iskola Gyógypedagógiai Iskolájának iratai 1948-1951
119 Szőlőhegyi Általános Iskola iratai 1948-1955
120 Béke téri Általános Iskola iratai 1948-1949
121 Szárazréti, majd Vörösmarty Mihály Általános Iskola Tagiskolájának iratai 1948-1980
122 Dolgozók Vörösmarty Mihály Általános Iskolájának iratai 1959-1962
123 Székesfehérvári Ybl Miklós Általános Iskola és Szakiskola iratai 1964-1999
124 Vörösmarty (Ligetsor) Általános Iskola iratai 1979-1989
125 Bajcsy-Zsilinszky-téri Általános Iskola iratai 1948-1955
126 Székesfehérvári Dolgozók Általános Iskolájának iratai 1953-1989
127 Petőfi Sándor Általános Iskola iratai 1952-1999
128 Bartók Béla téri Álatlános Iskola iratai 1948-1958
129 Május 1 Téri Általános Iskola iratai 1949-1996
130 Szent István Állami Általános Iskola iratai 1948-1949
131 A Fiú Polgári Iskola iratai 1920-1949
132 Dolgozók Polgári Iskolájának iratai 1946-1949
133 Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 1980-2002
134 Polgári Leányiskola 1905-1919
     
Alapfokú szakiskolák
 
3001 Kereskedő Tanonciskola iratai 1899-1948 (1950)
3002 Alsó fokú Iparostanonc Iskola iratai 1888-1948
3003 Mezőgazdasági Népiskola iratai 1938
3004 Városi Zeneiskola iratai 1901-1931
3005 Egészségügyi Szakiskola 1964-1973
     
Egyéb iskolák
601 Önálló Gazdasági Népiskola iratai 1928-1940
602 Gazda- és Gazda-asszonyképző Iskola iratai 1948
     
Kollégiumok
651 Radnóti Miklós Középiskolai Kollégium iratai 1955-1996
     
     
Gyermek- és ifjúság védelmi intézetek  
3601 Székesfehérvári Horvát István úti Óvoda iratai 1964-1999
3602 Kisteleki utcai Óvoda iratai 1965-2001
     
  Kulturális intézmények
701 Székesfehérvári Színház iratai (1898) 1958-1993
702 Székesfehérvár M. J. V. Levéltárának, utóbb Városi Levéltár és Kutatóintézet iratai 1992-2014
     
Egészségügyi és szociális intézetek
801 Városi Ispita iratai 1766-1833
802 Elaggott polgárok intézete 1833-1922
803 Székesfehérvár város polgári kórházának iratai 1833-1892
     
  Egyéb közfeladatot ellátó intézmény
901 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzatának Városgondnoksága iratai 1961-1996
     
     
IX. TESTÜLETEK
201 Székesfehérvári városi elemi iskolák Tanítótestületének iratai 1869-1899
202 Székesfehérvári iskolák Iskolaszékének iratai 1872-1921
203 Székesfehérvári városi elemi iskolák felügyelő igazgatójának iratai 1890-1936
204 Székesfehérvár város Pedagógus Szakszervezet Nyugdíjas Tagozatának iratai 1983-1997
451 Székesfehérvári Kereskedelmi Társulat iratai 1712-1904 (1937-1949)
     
     
X. Egyesületek, (tömeg)szervezetek, pártok  
1 A Magyar Dolgozók Pártja Székesfehérvári Bizottsága iratai 1948-1949
2 A Hazafias Népfront 13. (Székesfehérvár) Kerületi Bizottságának iratai 1971-1985
3 Hadifoglyok Bajtársi Szövetségének iratai  
51 A Fejér Megyei Természetbarát Szövetség iratai 1965-1998
101 A Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság iratai 1986-1992
201 Fénysugár Fejér Megyei Mentálhigiénés Betegek Egyesületének iratai 1998-2009
2001 A Palotavárosi (Jóbarát) Asztaltársaság iratai 1948-1949
2002 Székesfehérvári Városszépítő és -Védő Egyesület iratai 1983-2007
     
     
XI. GAZDASÁGI SZERVEK
1 Felmayer István és Fiai Rt. iratai 1929-1930
     
     
XIII. CSALÁDOK IRATAI  
     
1 A Say család iratai 1877-1936
2 A Györe család iratai 1901-1989
3 A Mórocz család iratai 1860-1950
4 A Csihás család iratai 1919-1995
5 A Karl család iratai 1930-1988
6 A Cser-Palkovics család iratai 1915
7 A Tallián család iratai 1845-1953
8 A Győrffy család iratai 1715-1929
9 A Viniczay család iratai 1912-2000
10 Az Ármos család iratai 1949-1986
11 A Montskó család iratai 1792-1947
12 Südi család iratai 1920-2012
13 Szabó Ferenc és családja iratai 1927-1989
     
     
XIV. SZEMÉLYEK IRATAI  
1 Nagy Sándor földműves gazda feljegyzései 1912-1934
2 Dani Lukács városi és megyetörténeti írásai 1975-1985
3 Ferenczi György ezredes székesfehérvári hadtestparancsnok iratai 1988-1991
4 Fürész Gyula iratai 1943-1996
5 Jenei Károly levéltáros iratai 1952-1962
6 Nagy Ferenc (volt miniszterelnök) levelei 1977-1978
7 Párniczky Józsefné levéltáros iratai 1973-1978
8 Kecskés Sándor iratai 1991-1996
9 Remetey Tibor városrendező mérnök iratai 1963-1995
10 Tímár Sándor a polgári védelem parancsnokának iratai 1958-1988
11 Áron-Nagy Lajos festőművész hagyatéka 1955-1986
12 Dr. Kállay István egyetemi tanár hagyatéka 1966-1991
13 Bartos László iratai 1942-1961
14 Mohai Ferenc pékmester iratai 1906-1943
15 Zalka István építészmérnök iratai  
16 Zsoldos Ferenc iratai 1940 – 1974, 19831986
17 Nyirjesi Margit tanító iratai 1946-1949
18 Varga Ferenc szobrászművész újságkivágásai 1906-1993
19 Lauschmann Gyula iratai 1916-1918
20 Szekeres Miklósné iratai  
21 Dr. Szarka Géza irathagyatéka 1934-1976 (1998)
23 Dr. Cseplák György iratainak gyűjteménye 1910-1912
24 Moenich Károly városi főlevéltáros irathagyatéka 1872-1919
25 Kerkay Andorné országgyűlési képviselő iratai 1992-2002
26 Timár Sándorné személyzeti főmunkatárs után maradt iratok 1964-1993
27 Forster Pál iratai 1989-2006
28 dr. Bögi Károly jogtanácsos irathagyatéka  
29 Surányi István neveléstörténész iratai  
30 Georgiowitz György iratai 1822-1826
31 Forray Antalné iratai 1936, 1942, 1962-2008
32 Horváth Júlia történész iratai  
33 Schul(t)z István építész irathagyatéka 1937-2009
33 Nagy Lajos főmolnár iratai 1930-1976
34 M. Tóth István festőművész irathagyatéka 1907-2007
     
     
XV. GYŰJTEMÉNYEK
1 Térképgyűjtemény  
11 Tervtár 1896-2006
  a.) Székesfehérvár M. J. V. Főépítészi Irodájának tervtári anyaga  
  b.) Beruházási Iroda tervtári anyaga 1985-2006
21 Pecsétgyűjtemény  
22 Plakátok gyűjteménye  
23 Iskolai értesítők, évkönyvek gyűjteménye 1853-2002
24 Pedagógiai gyűjtemény 1900-1989, 1900-1973
25 Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Alapítvány által támogatott politikatörténeti gyűjtemény 1950-1960
26 Székesfehérvár városközpont rendezési tervének feltáró lapjai 1826-1950
27 Az Országgyűlés hiteles jegyzőkönyvei 1990-2001
28 Aprónyomtatvány gyűjtemény  
29 Képeslapgyűjtemény  
31 Mikrofilmgyűjtemény 1688-1919
32 Fényképgyűjtemény 1938-1996
33 A területi önkormányzatok igazgatására vonatkozó iratok másolata 1944-1950
41 Hanglemezgyűjtemény  
42 Kézirattár 1993-2011
61 A Székesfehérvári Evangélikus Gyülekezet története c. kötet számára gyűjtött iratmásolatok 1703-2006
62 Archontológiai Gyűjtemény 1701-1945
63 Iratmásolat-gyűjtemény a pécsi Szent Mór Kollégium irataiból 1928-1944
     
     
XVI. TANÁCSKÖZTÁRSASÁG IRATAI
1 A székesfehérvári Munkás-, Katona- és Földművestanács Intéző Bizottságának iratai 1919
2 Székesfehérvár város Lakásügyi Bizottságának iratai 1919
3 Közellátási Népbiztosság iratai 1919
     
     
XVII. NÉPHATALMI ÉS KÜLÖNLEGES FELADATOKRA LÉTREJÖTT BIZOTTSÁGOK  
1 Székesfehérvár Város Ideiglenes Bizottságának (21-es Bizottság) iratai 1945. III. 22 – IV. 21.
2 Székesfehérvár thj. város Nemzeti Bizottságának iratai 1945-1949
1201 A Központi Népi Ellenőrzés Székesfehérvár Városi Bizottságának iratai 1969-1971
     
     
XXIII. SZÉKESFEHÉRVÁR JÁRÁSI JOGÚ VÁROS TANÁCSA LEVÉLTÁRA(1950) 1950-1989 (1990)   
1 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Igazgatási Osztály 1982-1983
2 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Személyzeti Osztály 1982-1983
3 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Pénzügyi-Terv Osztály 1982-1983
4 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály 1982-1983
5 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Művelődési Osztály 1982-1983
6 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Műszaki Osztály 1982-1983
7 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Pénzügyi Osztály 1957-1971
8 Fejér Megyei Tanács V. B. Járási Hivatalának iratai Egészségügyi Osztály 1980-1981
501 Székesfehérvár Város Tanácsának iratai. Tanácsülési jegyzőkönyvek 1950-1990
502 Székesfehérvár Város Tanácsa V. B. iratai. V. B. jegyzőkönyvek 1950-1990
503 Székesfehérvár Városi Tanács V. B. elnökének bizalmas iratai 1953-1979
504 Székesfehérvár Városi Tanács V. B. elnökének iratai 1950-1990
505 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. elnökhelyettesének iratai 1959-1978 1986-1991
506 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Pénzügyi Osztályának iratai 1952-1993
507 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Igazgatási Osztályának iratai 1950-1990
  a. Általános iratok  
  b. Gyámügyi iratok  
  c. Anyakönyvi iratok  
  d. Hagyatéki iratok  
  e. Lakásügyek  
  f. Lakónyilvántartó könyvek  
  g. Gyűjtőszámos iratok  
508 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai 1950-1951
509 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ipari utóbb Ipari és Műszaki Osztályának iratai 1951-1990
510 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Mezőgazdasági Osztály iratai 1951-1979
511 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Oktatási, Népművelési utóbb Művelődési Osztályának iratai (1949) 1951- 1990 (1996)
512 Székesfehérvár város Tanács V.B. Titkárság iratai 1950-1974
513 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Szervezési utóbb Szervezési és Jogi Osztály iratai 1971-1990
514 Székesfehérvár város Tanács V.B. Kommunális Osztályának iratai 1952-1953 (1954)
515 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Egészségügyi Osztályának iratai 1950-1990
516 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Terv és Statisztikai Osztályának iratai (1950) 1952-1957
517 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Kereskedelmi utóbb Ipari és Kereskedelmi Osztályának iratai 1960-1979
518 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Építési-, Közlekedési és Vízügyi Osztályának iratai 1950-1976
519 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Városgazdálkodási Osztályának iratai 1955
520 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Munkaügyi Osztályának iratai 1972 (1964-1967)
521 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Tervosztályának iratai 1968-1979
522 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ügyfélszolgálatának iratai 1979-1990
523 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Termelési és Ellátásfelügyeleti Osztály iratai 1980-1990
524 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Családvédelmi és Egészségügyi Osztály iratai 1989-90
525 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Ellátási és Árhatósági Osztály iratai 1984-1990
  a. Iparengedélyek  
526 Székesfehérvár város Tanács V.B. Munkaügyi Döntőbizottságának iratai 1974-1989
527 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Terv- és Munkaügyi Osztály iratai 1980-1990, 1976-1990
528 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Lakás és Helyiséggazdálkodási Osztály iratai 1979-1990
529 Székesfehérvár város Tanácsa V.B. Testnevelési és Sportfelügyelőség iratai 1964-1990
530 Székesfehérvár Városi Tanács V. B. személyi anyagainak gyűjteménye  
531 Székesfehérvár Városi V.B. Gazdasági és Műszaki feladatokat Ellátó Szervezet iratai 1974- 1990
     
     
XXIV. AZ ÁLLAMIGAZGATÁS TERÜLETI SZERVEI  
51 Székesfehérvár M. J. V. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság iratai 1999-2000
201 Székesfehérvári Járásbíróság, mint Telekkönyvi Hatóság iratai 1960-1972
202 Székesfehérvári Járási – Városi Földhivatal iratai 1972-1978
     
     
XXV. A JOGSZOLGÁLTATÁS TERÜLETI SZERVEI  
21 Fejér Megyei Bíróság iratai 1958-1987
22 Székesfehérvári Járásbíróság iratai (1944) (1945) 1950-1960
23 Az Enyingi Járásbíróság iratai (1948) 1950-1962
24 A Móri Járásbíróság iratai (1945) 1950-1960
25 Sárbogárdi Járásbíróság iratai (1933) 1951
151 A Székesfehérvári Állami Közjegyző iratai 1957-1962
152 Az Enyingi Közjegyző iratai (Rác Lajos) (1945) 1950-1952
251 Az 1. sz. Ügyvédi Munkaközösség iratai 1981-1991
     
     
XXIX. VÁLLALATOK IRATAI  
1 Sagittarius KFT. tervtára 1976-1984
651 Fejér Megyei Moziüzemi Vállalat iratai 1962-1993
652 Városi utóbb Fehérvár Televízió iratai 1985-1999
653 Székesfehérvári Fűtőerőmű KFT. és jogelődjei iratai 1921-2012
     
     
XXX. SZÖVETKEZETEK  
801 A Barátság Garázsfenntartó Szövetkezet iratai 1971-1996
     
     
  XXXIII. LEVÉLTÁRI KEZELÉSRE UTALT IRATOK
     
1 A Székesfehérvári Anyakönyvi Kerület iratai 1815-1989
  a. Névadókönyvek 1960-1989
2 Népszavazások, önkormányzati és országgyűlési választások jegyzőkönyvei 1994-2010
3 Egészség- és Nyugdíjbiztosítási önkormányzati választások jegyzőkönyvei 1993
4 Megyei Jogú Városok Szövetségének iratai 1992-1996
5 Székesfehérvár MJV Önkormányzata által alapított Lánczos Kornél – Szekfű Gyula Alapítvány Kuratóriumának iratai 1993-2010
6 Székesfehérvári Primavera Kórus iratai 1975 – 2003
     
     
XXXV. MSZMP archívumok  
1 A Magyar Szocialista Munkáspárt Székesfehérvári városi Bizottságának iratai 1970-1988
     
 
XXXVII. Megyei Jogú Város
1 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Közgyűlésének iratai 1990-2014
2 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Oktatási és Kulturális Osztály utóbb Oktatási és Közművelődési Iroda iratai 1991-1994
  b.) Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Irodájának Sportirodája 1996
3 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Titkárság iratai 1991-1995
4 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Igazgatási Osztály iratai 1991-1995
  a.) Általános iratok 1991-1995
  b.) Központi iktató segédkönyveinek gépi listája 1993-1995
  b.) Lakás-, és Helyiséggazdálkodási csoport 1991-1994
5 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Családvédelmi (Szociálpolitikai) és Egészségügyi Osztály iratai 1991-1994
6 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Gyámügyi Osztály utóbb Iroda iratai 1991-1996
7 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Műszaki (utóbb Városfejlesztési) Osztály iratai 1991-1994
8 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vagyonkezelő és Beruházási Osztály iratai 1991-1994
  a) közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentációk 1982–2010
9 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Közgyűlési iroda iratai (1990) 1991-1995
10 Székesfehérvár M. J. V. Alpolgármesteri Titkárságának iratai (1989) 1990-1996
11 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Közgazdasági Osztály iratai 1991-1994
12 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vállalkozásokat Segítő Iroda iratai 1991-1994
13 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Városfejlesztési Iroda iratai 1995
14 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Szociális és Családvédelmi Iroda iratai 1995-1997
15 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Egyéni Vállalkozási és Mezőgazdasági Iroda iratai 1995-1996
16 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Tulajdon- és Vagyonkezelő és Beruházási Iroda iratai 1995
17 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata, Vagyongazdálkodási Iroda iratai 1995
18 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Lakás- és Helyiséggazdálkodási Iroda iratai 1995
19 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Terv- és Munkaügyi Osztály iratai 1990-1995
20 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda iratai (1984-1990)-2007
21 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Általános Igazgatósága 1996-1997
22 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Adminisztrációs Igazgatósága 1996-1997
23 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Menedzsment Iroda iratai 1996-1997
24 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezete iratai (előtte: Székesfehérvár Városi (1970,1973-1976,1985-1987)
25 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Igazgatóság 1996-1997
26 Székesfehérvár M. J. V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Igazgatóság 1996-1997
27 Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Építésigazgatási Iroda 1997
28 Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Igazgatóság 1997
29 Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Igazgatóság 1997