Székesfehérvár települési értéktára

Jézus Szíve templom

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Jézus Szíve templom”

települési értéktárba történő felvételére

Jézus Szíve templom

  Készítette:
Poklosi Péter

Székesfehérvár, 2015. augusztus 14.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
    Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

    Név: Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

    Levelezési cím: 8000, Székesfehérvár, Városház tér 2.
    Telefonszám: 06-20-972-7090
    E-mail cím: –

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Jézus szíve templom

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

   agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmódX épített környezet
 ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Székesfehérvár, Rákóczi út 32.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

 X települési tájegységi megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A Rákóczi út 32. szám alatti Jézus (Szent) Szíve templom szecessziós hatású, vasbeton szerkezetű építmény. Az egykori vásárteret határoló épületcsoport (Mancz János Óvoda, Árvaház és Aggintézet) kis kápolnája helyén épült 1910 és 1911 között. A templom ünnepélyes alapkő-letételére 1910. április 10-én került sor, augusztusra már álltak a falak, és elkészült a kupola is, ám a templom felszentelésére csak egy év múlva került sor, mert a belső munkálatokkal nem készültek el. 1911. szeptember 17-én, a felszentelés napján az első szentmisét Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök tartotta.

A templom építészeti koncepcióját Fábián Gáspár építész készítette. Ebben a munkában méltó társra lelt Bory Jenő szobrász, építész személyében, aki egyrészt a vasbeton szerkezeteket, közte a nyolcszögű, bordákkal megerősített, laternás kupolát tervezte. Ugyancsak Bory Jenő munkája az eredetileg a főoltáron elhelyezett Madonna-szobor. A szecessziós hatású épület homlokzatát a korábbi építészeti stílusok rendkívüli formaismeretével bíró és azokat alkalmazó Fábián Gáspár tervezhette. A Jézus Szíve templom két oldalfülkével bővített, centrális alaprajzú épület, a bejárati rész felett két harangtoronnyal. A főbejárat feletti, Krisztust ábrázoló, szecessziós üvegmozaikok, Walther Gida munkái elpusztultak. 1923-ban a felsővárosi plébánia területéből lelkészséggé alakult, 1928 óta plébánia, első plébánosa Kocsis Lajos volt. A templombelső freskóit Megyer-Meyer Antal festette 1926-ban. A második világháború pusztí-tásai megviselték az épületet, a kupolán három nagyméretű belövés okozott kárt, az ablakok betörtek, az oratóriumok felett a tető beszakadt. 1945 októberére a templom ismét használható állapotba került, teljes felújítása 1961-ben fejeződött be. Ekkor teljesen felújították a kupolát, a befalazott ablakokat visszaállították, új szélfogó ajtót és áldoztatórácsot készítettek. A gyóntatószékeket a falba süllyesztették, Bory Jenő Mária-szobrát a keresztelőfülkéből a szentély mellett kialakított falfülkébe helyezték át, az ablakok alatti égetett agyag stációk helyére Bicskei Karle János festménye került.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Az épület az első vasbeton szerkezetű templom Magyarországon. További érdekessége a templomkupolának, hogy a vasbetonhéjat csak egy vízszigetelő réteg, egyéb héjazat nem fedi. Ennek ellenére a már 100 évnél idősebb templom nem ázott be a kupola felől.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

A Székesfehérvári Egyházmegye jubileumi névtára 1977; Székesfehérvár, 1977.
Entz Géza (szerk.): Magyarország műemlékei; Székesfehérvár, Osiris – Budapest, 2009.

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

http://www.szfvar.katolikus.hu/adattar/plebaniak/jezus-szive-plebania

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

 Forrás: Városi Levéltár és Kutatóintézet
 Forrás: Városi Levéltár és Kutatóintézet
  Fotó: Simon Erika
  Fotó: Simon Erika

  Fotó: Simon Erika

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

A helyi értéktárba történő felvételt a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület támogatja, a mellékelt SzVVE/18/2015. sz. levél alapján.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Alulírott Csurgai Horváth József igazgató, hozzájárulok a Városi Levéltár és Kutatóintézet őrzizetében lévő, a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott képeslapoknak a Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Csurgai Horváth József
igazgató
Városi Levéltár és Kutatóintézet

Alulírott Simon Erika, hozzájárulok a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott fotóim Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Simon Erika
fotós