Székesfehérvár települési értéktára

Kézművesek háza

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Székesfehérvár Rác utca 27. szám alatti Kézművesek háza “

települési értéktárba történő felvételére

Székesfehérvár Rác utca 27. szám alatti Kézművesek háza

  Készítette:
Fehérvári Kézművesek Egyesülete

Székesfehérvár, 2015. november 20.

I. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Kézművesek háza (alkotóház)

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

   agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmód épített környezet
 ipari és műszaki megoldások X  kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 8000 Székesfehérvár Rác utca 27. szám alatt

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

 X települési tájegységi megyei külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Székesfehérváron a tízemeletes panelházak tövében található a Rác utca, központjában az 1774-ben épített szerb ortodox templommal és néhány, az egykori Rácváros hangulatát megőrző, a hagyományos népi építészet elemeit tükröző épülettel. Az itt letelepedett rác iparosok emlékét őrzi ez az utca, mely 1989-ben Europa Nostra-díjat nyert. Ma a „múzeum utca” értékes része Székesfehérvárnak, egyik fő eleme az idegenforgalmi kínálatának. A Rác utca 27. szám alatt található romos állapotú egykori lakóházat Székesfehérvár Város Önkormányzata 2008-ban a Fehérvári Kézművesek Egyesületének adta határozatlan idejű használatra. Az egyesület tagjai a házat a műemlékvédelem előírásainak megfelelően pályázatok és szponzorok segítségével, kétkezi önkéntes munkájukkal felújították, használhatóvá tették, és 2010-ben megnyitották a látogatók előtt, Kézművesek háza néven.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete 2010 tavaszától működteti a Kézművesek Házát, melynek rendeltetése többek között, hogy az egyesület tagjainak közreműködésével a város fiataljai és idősebbjei számára közvetítse a népi kézműves hagyományok és a mai modern kézművesség gazdag tárházát. Az érdeklődők maguk is készítőkké válhatnak, segítséget kapnak, kipróbálhatják az adott szakmát, elkészíthetik, elvihetik munkájukat. Az alkotás öröme felülmúlja az újabban szokásos szabadidő-eltöltési formák nyújtotta élvezeteket. Az alkotás nemcsak a jelenben élvezetes, hanem formál, fejleszt, célt ad, közösséghez kapcsol. Ezért is választotta az egyesület az “Alkotni öröm ” szlogent. Vászonszövő – és kovácsműhely, valamint egy kiállítótérnek is használatos közösségi terem és egy foglalkoztató terem, valamint tágas udvar kínál lehetőségeket az alkotóknak összejövetelek, játszóházak és kézműves bemutatók, foglalkozások megrendezéséhez. A házban heti rendszerességgel működnek szakkörök, minden hónapban saját rendezésű szakmai napokat, szakmai bemutatókat tartanak: Tojásfestő-maraton, Fonó-szövő nap, Asszonyműhely. Nyáron gyermek és felnőtt kézműves táborokat szerveznek és tartanak, melynek helyszíne a Kézművesek háza. A két egész napos Fesztivál (Magyar Gyapjúfesztivál, Tűzzel-vassal Fesztivál) idején is a ház a rendezvény központja.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

www.fehervarikezmuvesek.hu

www.tuzzelvassal.hu

www.megnezlekmagyarorszag.hu


8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.fehervarikezmuvesek.hu

II. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

A helyi értéktárba történő felvételt a Fehérvári Kézművesek Egyesülete támogatja.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Hozzájárulok, hogy a Kézművesek háza eseményein készült saját készítésű fotóim, a települési értéktárba kerüléskor korlátlan felhasználásra kerüljenek. Szenczi Jánosné