Székesfehérvár települési értéktára

Vörösmarty csemege

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Vörösmarty csemege”

települési értéktárba történő felvételére

„Vörösmarty csemege”

  Készítette:
Poklosi Péter

Székesfehérvár, 2015. augusztus 14.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
    Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

    Név: Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

    Levelezési cím: 8000, Székesfehérvár, Városház tér 2.
    Telefonszám: 06-20-972-7090
    E-mail cím: –

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Vörösmarty csemege

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

  X  agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet
 ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
     Székesfehérvár, Zrínyi Cukrászat
     Székesfehérvár, Vörösmarty Cukrászda

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

 X  települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:A Vörösmarty csemegét Karsay Ferenc cukrászmester (1896–1971) alkotta meg az 1940-es évek első felében. Kápolnásnyéken született, a cukrász szakmát a fővárosban tanulta, Budapesten, Szegeden és Trientben töltötte gyakorlóéveit. 1924-ben önállósította magát és üzletet nyitott Kápolnásnyéken, ezen túl fióküzletet működtetett Gárdonyban. Külföldi tanulmányútja során különleges receptúrák után kutatott. Ennek eredményeként született meg ez a sütemény is.

Kezdetben a címkén a Vörösmarty csemege mellett a Karsay különlegesség felirat is szerepelt. A csemege eredetileg kerek formájú volt, csak a szocialista tervgazdálkodás idején változtatták négyzet alakúra. Ennek igen egyszerű, takarékossági oka volt. Azokban az időkben nem engedhették meg a körforma alkalmazásából keletkező „hulladékot”. A sütemény dobos lapokból, párizsi krémből és mogyorós–mandulás pralinékrémből állt, mindezt csokoládéval vonták be. A sütemény különlegességéhez tartozott, hogy a mogyorót és a mandulát a cukrászmester a saját üzemében pörkölte. A megpörkölt magvakat porcukorral és megfelelő hőmérsékletre melegített kakaóvajjal vegyítve többszörösen áthengerelték, majd habosították, ezzel érve el a praliné kívánt állagát.

Az eredeti recept sajnos nem hozzáférhető. Fövenyi László – a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola oktatója – tanulóként készítette az édességet már az 1960-as években, a régi, eredeti technológiát alkalmazva, melyre ma is igen jól emlékszik. Joggal feltételezhetjük, hogy Fövenyi cukrászmester az egyik szakember azon kevesek közül, akik napjainkban el tudják készíteni a hajdani igazi csemegét.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

A sütemény helyi különlegesség, melynek elnevezése is kötődik Székesfehérvárhoz, hiszen Vörösmarty Mihály a székesfehérvári ciszterci gimnázium tanulója volt. Első köztéri szobrát is Székesfehérváron állították fel. Vörösmarty nevét számos intézmény mellett a csemege őrzi Székesfehérvárott. A süteményt az eredeti technológiához képest változtatásokkal, de azóta is folyamatosan készítik. Karsay mester családjában apáról fiúra hagyományozódik a legenda, mely szerint a mai Vörösmarty Cukrászda névadása is az elismert, akkor már nyugdíjas cukrászmesternek köszönhető.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Személyes visszaemlékezések:
    Fövenyi László mestercukrász,
    Rabóczky Zsuzsa (családtag),
    Iványi Judit, a Zrínyi cukrászat vezetője

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

Karsay Ferenc cukrászmester
Forrás: Rabóczky Zsuzsa
A napjainkban kapható Vörösmarty csemege
Fotó: Városi Levéltár és Kutatóintézet
A napjainkban kapható Vörösmarty csemege
Fotó: Városi Levéltár és Kutatóintézet
A Vörösmarty csemege
a Fövenyi László cukrászmester által elkészített, eredeti formájában – 2015 március
Fotó: Városi Levéltár és Kutatóintézet
A Vörösmarty csemege 
a Fövenyi László cukrászmester által elkészített, eredeti formájában – 2015 március
Fotó: Városi Levéltár és Kutatóintézet

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

A helyi értéktárba történő felvételt a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület támogatja, a mellékelt SzVVE/18/2015. sz. levél alapján.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Alulírott Csurgai Horváth József igazgató, hozzájárulok a Városi Levéltár és Kutatóintézet őrzizetében lévő, a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott képeslapoknak a Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Csurgai Horváth József
igazgató
Városi Levéltár és Kutatóintézet

Alulírott Rabóczky Zsuzsa, hozzájárulok a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott fotó Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Rabóczky Zsuzsa