Székesfehérvár települési értéktára

Milleniumi Emlékmű

1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez

Javaslat a

„Milleniumi Emlékmű”

települési értéktárba történő felvételére

Milleniumi Emlékmű

  Készítette:
Poklosi Péter

Székesfehérvár, 2015. augusztus 14.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI


1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
    Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

    Név: Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület

    Levelezési cím: 8000, Székesfehérvár, Városház tér 2.
    Telefonszám: 06-20-972-7090
    E-mail cím: –

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Milleniumi Emlékmű

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

   agrár- és élelmiszergazdaság egészség és életmódX épített környezet
  ipari és műszaki megoldások kulturális örökség sport
 természeti környezet turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Székesfehérvár, Milleniumi u.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:

 X  települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

A város legmagasabb pontján, az Öreghegyen, a Millenniumi út végén található emlékművet a város fennállásának ezredik évfordulójára emelték. 1972-ben a város az évfordulóról ünnep-ségsorozattal emlékezett meg, köztéri alkotások is születtek. Az emlékmű megvalósítására pályázatot írtak ki, a benyújtott terveket a város lakossága is véleményezhette. Az alkotást 1972. július 15-én adták át, ünnepélyes avatására – a székesegyház melletti Géza nagyfejede-lem szobrával együtt – augusztus 19-én került sor. A harminckét méter magas, egyenként hét–nyolc tonnás alumínium oszlopokat 28,5 méter kerületű gyűrű veszi körül. A köztéri alkotás a város történetét szemlélteti, mintegy százhúsz, a várossal kapcsolatos jelképes vagy valóságos történelmi alak fémből készült portréja látható rajta, valamint Székesfehérvár történelmi for-dulópontjai: a Géza fejedelem idejében történt alapítás, a török uralom utáni felszabadulás és a II. világháború utáni újjáépítés stb. A szobrászi munkákat Kalló Viktor, az építészeti mun-kákat Skoda Lajos végezte.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Székesfehérvári egyike a legrégebbi magyar városoknak, alapítását Géza nagyfejedelemnek tulajdonítják, az emlékmű állítása egyúttal a fejedelem uralkodásának kezdetéhez (972) is.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Magony Imre: Székesfehérvár szobrai, Székesfehérvár, 2004. 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja:

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló levelek:

A helyi értéktárba történő felvételt a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület támogatja, a mellékelt SzVVE/18/2015. sz. levél alapján.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat:

Alulírott Simon Erika, hozzájárulok a Székesfehérvári Városszépítő és -védő Egyesület számára átadott fotóim Települési Értéktárban történő felhasználásához.

Simon Erika
fotós