A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége az Árpád-korban

Kertész Balázs: A székesfehérvári káptalan archontológiája és oklevéladó tevékenysége az Árpád-korban

Kiadó: Városi Levéltár és Kutatóintézet
Szerző: Kertész Balázs
Székesfehérvár, 2022
Megvásárolható: 2000 Ft
328 oldal, kartonált

A szerző előszava:

A jelen munka a címének megfelelően két fő részből áll. Az első rész a fehérvári káptalan Árpád-kori archontológiáját tartalmazza. A második rész célja a testület Árpád-kori oklevéladó tevékenysége egészének a bemutatása, ezért e részen belül a hiteleshelyi működés és az annak során kiállított oklevelek vizsgálata mellett a nem hiteleshelyi kiadványok számbavételére is sor kerül. Az oklevéladó tevékenység súlypontját jól érzékelteti, hogy az utóbbiak száma alig haladja meg a fennmaradt iratok másfél százalékát: a 177 oklevél között mindössze három olyan található, amely nem tekinthető hiteleshelyi kiadványnak.

A kötet első része, az archontológia szervesen kapcsolódik a második részhez, annak mintegy hátteréül szolgál, mivel az archontológiában szereplő személyek közül minden bizonnyal jó néhányan részt vettek valamilyen formában a káptalan oklevéladó munkájában.

Az intézmény hiteleshelyi tevékenységével kapcsolatban számos kutató fogalmazott meg hosszabb-rövidebb észrevételeket, megállapításokat különböző tanulmányok vagy monográfiák részeként. Solymosi László 1996-ban már önálló dolgozatot szentelt a témának, ebben a testület Árpád-kori hiteleshelyi működésének több fontos kérdését is tisztázta, felhasználva a saját, korábban e tárgyban publikált eredményeit. A Magyarországon kizárólag a fehérvári káptalan gyakorlatában kimutatható oklevéladási formáról, a transfixumról írt dolgozata néhány évvel később, 2001-ben jelent meg. A szerző a 2006-ban kiadott tanulmánykötetében mindkét írását újraközölte.
A munka fő részeit követő függelék három egységre tagolódik. Az elsőben található táblázat a káptalan időrendben felsorolt Árpád-kori okleveleinek a legfontosabb adatait tartalmazza. A második egységben összesen hat irat bemutatására kerül sor, az első három tárgyalását a datálás, a negyedikét a külső és belső ismertetőjegyek miatt tartottam fontosnak, további két kiadvány ismertetését pedig a hamis mivoltuk tette indokolttá. A harmadik egység a privilegiális oklevelek méltóságsorait tartalmazza táblázatba rendezve.
A függeléket a rövidítések jegyzéke követi, a kötet végén pedig oklevelekről és pecsétekről készült képmellékletek találhatók, amelyek a második rész tartalmát illusztrálják.

Kertész Balázs

Megosztás:

Ezeket látta már?

REQUIESCAT IN PACE 2.

Requiescat in pace 2.

Levéltáros nekrológok, gyászhírek és gyászjelentések
(1833–2021)


Kiadó: Városi Levéltár és Kutatóintézet
Szerkesztő: Feiszt György
Székesfehérvár, 2022 
Megvásárolható: 2500 Ft