„Száz év” Fehérvártól a Balatonig (Kettős album)

Kiadó: Városi Levéltár és Kutatóintézet,
Alba Civitas Történeti Alapítvány
Szerző: Fekti Vera—Fűrész István
Székesfehérvár, 2023
Megvásárolható: 5000 Ft
180 oldal, puha kötés

Fülszöveg:

Tisztelt Olvasó!

Ön egy kettős albumot tart a kezében.
Azért készült, hogy képben és versben bemu­tas­suk Székesfehérvár és Balatonalmádi gyak­ran láthatat­lan, de szoros kapcsolatát, feltárjuk városaink szépsé­gét és értékeit.
A nyitókép látszólag az első fehérvári pálya­ud­vart mu­tatja, valójában azonban a vasutat, és a vonatot, mint hidat, ami összeköti a városokat és az embereket.
Sem Almádi, sem Fehérvár nem képes minden arcát egy időben megmutatni. Könyvünk igyek­szik ezeket egy tablón megjeleníteni, mert ezek együtt élnek a Balaton-rajongók és Fehérvárt szeretők lelkében. Már csak azért is, mert ők meg­számlálatlanul sokan sze­mélyükben is azono­sak, Almádiban, Fehérváron vagy másutt lakva is.

A szerzőkről:

FEKTI VERA 1949-ben született Nagy­ló­kon, jelenleg Székesfehérváron és Balaton­al­má­di­ban él. 1972-ben szerzett diplomát a Juhász Gyu­la Tanár­képző Főiskola ma­gyar– rajz szakán Szegeden, majd 1975-ben a Pécsi Tanár­képző Főiskola rajz szakán. Művészeti és pedagógusi munkásságát több díjjal is elismerték. Ország­szerte számos egyéni kiállítása volt. Kiemelt té­má­ja a Balaton, a régi fürdővilág és Székesfehérvár.
Akvarelljein a változó fényeket, a sokarcú és sokszínű Balaton varázsát ragadja meg. Az itt megjelenő színek és formák nem csupán a táj ritmusát ké­pezik le, hanem a lélek rezdüléseit, a teremtő napfényes játékos kedvét vagy borongós megbékéléseit is.” (Bonczidai Éva főszerkesztő, Magyar Kultúra)

***

FŰRÉSZ ISTVÁN 1950-ben Nagylókon szü­letett. Fekti Verával iskola­tár­sak voltak. Ma­gyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett peda­gógus-költő. Képesítéseit a Kandó Kálmán Fő­iskolán és a Szent István Egyetemen szerezte. Több irodalmi pályázat nyertese vagy helye­zettje volt. Verseit későn kezdte közölni. Ezek antológiákban és a székesfehérvári VÁR iro­dal­mi folyóiratban, valamint az Irodalmi Rádió on-line felületén jelentek meg. Egy önálló kötete jelent meg Kölcsönhatások címmel.
…versei a fegyelem szép rendjéből a zeneiség fegyelmet feledtető hullám­zásával szólnak hozzánk. Mindez lehetne költői játék is, ha nem ér­ződne az erőteljes mögöttes szándék: az értékvesztések korában forma­ilag is megragadni és fölmutatni azt, ami dacol, lompossággal, nemtörő­dömséggel, megalkuvással. Klasszikus hangon, egy ideákban hívő lélek szavaival mesél olyan élményekről, amelyekkel mi is szembesülünk vagy szembesülhetnénk.” (Kállay Kotász Zoltán író, könyvkiadó)

Megosztás:

Ezeket látta már?

REQUIESCAT IN PACE 2.

Requiescat in pace 2.

Levéltáros nekrológok, gyászhírek és gyászjelentések
(1833–2021)


Kiadó: Városi Levéltár és Kutatóintézet
Szerkesztő: Feiszt György
Székesfehérvár, 2022 
Megvásárolható: 2500 Ft