Királyaink érmeken

Kiadó: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára – MÉE – MÉE Fejér Megyei Alba Regia Szervezete
Szerk.: Igari Antal – dr. Szabó Antal
Szerzők: Fritz Mihály, Igari Antal, Magyar István, dr. Szabó Antal, Szabó Géza
Székesfehérvár, 2012
Megvásárolható: 2500 Ft

Királyaink érmeken

Fülszöveg


A MÉE Fejér Megyei Alba Regia Szervezete 25 évvel ezelőtt, 1987-ben elindított egy érmesorozatot „Székesfehérváron koronázott, eltemetett királyok” néven. Törekvésükkel a magyar uralkodók emléke előtti tisztelgésen túl — fehérvári kapcsolata­ik hangsúlyo­zásával — a nemes értelemben vett lo­kálpatriotizmus erősítését, illetve a nem Székes­fe­hérváron élők figyelmének a városra irányítását cé­lozták meg. A 2001-ig kiadott érméken megörökítették uralkodóinkat Géza fejedelemtől I. Ferdinándig.

A minden év májusában tovább bővülő sorozat sikere és a gyümölcsöző együttműködés a szegedi Fritz Mihály szobrászművésszel és Szabó Géza ötvös­mes­terrel arra ösztönözte az egyesületi tagokat, hogy a megkezdett utat folytatva a Habsburg-ház további uralkodóit is megjelenítő érmékkel rukkoljanak elő. Megszületett tehát a „Királysor” gondolata.

Így végül 2011-ig — a záró- és ráadás­érmékkel együtt — 37 érme látott napvilágot, 55 uralkodónak állítva emléket. (Olykor még egy-egy jelentős szemé­lyiség is helyet kapott bizonyos érméken, pl. Sissi, Wathay Ferenc.)

Jelen kötet az érmék leírása és fényképes bemutatása mellett betekintést enged a munkafolyamatokba a tervezéstől a kivitelezésig, segít feleleveníteni a tárgyalt (az érmén bemutatott) király nevéhez fűződő legfontosabb eseményeket, életének meghatározó mozzanatait, s bemutatja — amennyiben volt ilyen — az általa veretett pénzeket is.

A könyvet bőséges ábraanyag, részletes kronológia és irodalomjegyzék teszi teljessé.

Megosztás:

Ezeket látta már?

REQUIESCAT IN PACE 2.

Requiescat in pace 2.

Levéltáros nekrológok, gyászhírek és gyászjelentések
(1833–2021)


Kiadó: Városi Levéltár és Kutatóintézet
Szerkesztő: Feiszt György
Székesfehérvár, 2022 
Megvásárolható: 2500 Ft